Szansa na zwrot kar za nacisk na ośPrzewoźnicy którzy zostali ukarani za przekroczenie nacisku osi napędowej mają szanse odzyskać zapłacone kary.  Możliwość odzyskania kar przewiduje projekt ustawy, który właśnie trafił do sejmu. Jego  wejścia w życie można spodziewać się w ciągu najbliższych miesięcy, a być może jeszcze w tym roku. Firmy  będą miały tylko jeden miesiąc na złożenie wniosków o wznowienie postępowania. Termin ten będzie liczył się od daty wejścia w życie przepisów. Dlatego już warto przygotować dokumenty i przeanalizować czy zapłacona kara kwalifikuje się do zwrotu.

Wyrok Trybunału

W dniu 21 marca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł, że Polska naruszyła prawo unijne wprowadzając ograniczenia dla swobodnego ruchu pojazdów o maksymalnym nacisku osi napędowej  wynoszącym 11,5 tony.

Przewoźnicy, którzy przed wydaniem wyroku zostali ukarani, ale nie odwołali się do sądu, mieli problem z ubieganiem się o zwrot zapłaconych kar. Wynikało to z  tego, że w takim przypadku polskie przepisy nie przewidywały wprost możliwości wznowienia postępowania z uwagi na wyrok TSUE. W konsekwencji, przewoźnicy na których nałożono kary i którzy zaskarżyli kary do sądu mieli możliwość ich odzyskania po wyroku Trybunału. Natomiast Ci przewoźnicy na których nałożono kary, ale nie zaskarżyli ich do sądu, takiej możliwości nie mieli. “Lukę” tą usuwają przepisy nad którymi właśnie pracuje Sejm.

Krótki termin na złożenie wniosku

Zgodnie z nowymi przepisami, przewoźnicy na których zostały nałożone kary za przejazd wykonany w okresie od  1 stycznia 2011 r. do dnia wejścia w życie ustawy będą mogli żądać wznowienia postępowania w związku z orzeczeniem TSUE. Wznowienia będzie można żądać niezależnie od trasy przejazdu pojazdu lub miejsca jego załadunku lub rozładunku. Skargę o wznowienie będzie należało wnieść w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie procedowanej ustawy. Wznowienie będzie mogło nastąpić tylko na żądanie strony. O wznowienie będzie mogła wystąpić również firma która się przekształciła.

Przewoźniku jeżeli nałożono na Ciebie karę za przekroczenie nacisku osi zapraszamy do kontaktu z KancelariąSkontaktuj się z nami pod numerem telefonu 691 839 919 lub mailowo sekretariat@prawnicytransportu.pl

Zwrotu jakich kar mogą domagać się przewoźnicy?

Zwrotu zapłaconych kar będą mogli domagać się przewoźnicy:

  • których pojazd nie przekroczył DMC (dopuszczalnej masy całkowitej);
  • stwierdzony podczas pomiaru nacisk osi napędowej przekraczał wartości dopuszczalne dla danej drogi, ale nie przekraczał 11,5 t;

Przewoźnicy, których pojazd przekroczył DMC lub nacisk osi napędowej przekroczył 11,5 tony, będą mogli wystąpić o zwrot części zapłaconej kary. Będzie to zależało od tego o ile procent został przekroczony nacisk lub DMC.

Należy bowiem zwrócić uwagę, że w przypadku gdy nacisk osi wynosił np. 12, 2 tony to zgodnie z polskim przepisami został on przekroczony o 22 % (w stosunku do 10 ton dopuszczalnych wg prawa krajowego). Zatem kwalifikował się do nałożenia na przewoźnika kary w wysokości 15.000,00 zł (art. 140ab ust. 1 pkt 3 pppkt c ustawy Prawo o ruchu drogowym). W przypadku przyjęcia jako podstawy obliczenia 11,5 tony (nacisk dopuszczalny wg prawa unijnego), nacisk ten został przekroczony o 6 %, a zatem kwalifikuje się do nałożenia kary w wysokości 500 zł  (art. 140ab ust. 1 pkt 3 pppkt a ustawy Prawo o ruchu drogowym). Również w takim przypadku przewoźnicy będą mogli występować o zwrot części kary.  Będzie to jednak wymagało szczegółowej analizy konkretnych spraw.

Więcej o sprawie również w artykule Ograniczenia nacisku osi niezgodne z prawem unijnym. Także w artykule 11,5 tony na oś – Ministerstwo przygotowało przepisy.

Masz pytania?

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani przygotowaniem wniosku o zwrot zapłaconej kary zapraszamy do kontaktu z Kancelarią sekretariat@prawnicytransportu.pl lub telefonicznie 691 839 919 lub 61 424 46 50.

 

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 691 839 919e-mail: sekretariat@prawnicytransportu.pl

30 Paź

Ubezpieczenie OCP a CARGO

,Jaki jest zakres ubezpieczenia  OCP i CARGO? Czyje interesy zabezpiecza ubezpieczenie OCP, a czyje polisa CARGO? Jakie są różnice pomiędzy tymi ubezpieczeniami i kogo one dotyczą? Kiedy i jakie ubezpieczenia warto posiadać? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w artykule. Najkrócej rzecz ujmując ubezpieczenie OCP chroni przewoźnika, a ubezpieczenie CARGO przewożony ładunek. Faktycznie […]

Czytaj dalej
29 Paź

Trybunał – niemieckie opłaty drogowe niezgodne z prawem unijnym

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE lub Trybunał) w wyroku z 28 października 2020 r. C‑321/19 uznał, że koszty związane z policja drogową nie mogą być brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości opłat drogowych za przejazd ciężarówek na drogach należących do transeuropejskiej sieci drogowej. Wyrok oznacza, że maut pobierany w Niemczech był niezgodny z prawem […]

Czytaj dalej
21 Paź

Trybunał korzystnie dla wierzycieli w sprawie ulgi na złe długi

15 października 2020 r. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) wydał korzystny dla wierzycieli wyrok w sprawie ulgi na złe długi (C-335/19). TSUE stwierdził, że wierzyciel powinien mieć prawo skorzystania z ulgi również wtedy gdy wobec dłużnika prowadzone jest postępowanie upadłościowe albo likwidacyjne lub też dłużnik został wykreślony z rejestru VAT. Oznacza to, że wierzyciele […]

Czytaj dalej
5 Paź

SENT – obowiązek aktualizacji aplikacji na urządzeniach z Androidem

30 września 2020 r. na stronie Krajowej Administracji Skarbowej pojawił się komunikat o obowiązku aktualizacji Aplikacji Mobilnej Kierowcy na urządzeniach (smartfony i tablety) z zainstalowanym systemem Android. Link do komunikatu. W komunikacie wskazano, że najnowsza wersja Aplikacji Mobilnej Kierowcy 1.16.0 (build31) zmniejsza ryzyko utraty danych oraz zapewnia większe bezpieczeństwo prawidłowego przekazywania danych geolokalizacyjnych do systemu […]

Czytaj dalej
23 Wrz

Maksymalna długość autotransporterów

W związku z pojawiającymi się co jakiś czas wątpliwościami  dotyczącymi tego jaka jest dopuszczalna maksymalna długość autotransporterów, celowe jest przywołanie treści pisma Głównego Inspektora Transportu Drogowego  z dnia 26 października 2018 r., nr BNI.WKI.033.188.2018.0157. GITD w nawiązaniu do powstających problemów interpretacyjnych w stosowaniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym […]

Czytaj dalej
13 Lip

Zagraniczny przewoźnik musi ustanowić pełnomocnika do doręczeń

W postępowaniu administracyjnym, cywilnym lub karnym, przewoźnik niemający siedziby w Polsce lub innym państwie UE musi ustanowić pełnomocnika do doręczeń w Polsce. Jeżeli przewoźnik tego nie zrobi, organ  przeznaczoną dla niego korespondencję pozostawi w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Zatem zaniechanie obowiązku może mieć bardzo poważne konsekwencje. Obowiązek wyznaczenia pełnomocnika do doręczeń dotyczy przewoźników spoza Unii […]

Czytaj dalej
14 Maj

Zastrzeżenia do protokołu ITD

Czy w przypadku kontroli ITD można złożyć zastrzeżenia do protokołu ITD? Czy kierowca nie zgadzając się z ustaleniami kontrolujących powinien odmówić podpisania protokołu? Jakie konsekwencje powoduje podpisanie protokołu bez zastrzeżeń?  Przed takim pytaniem stają kierowcy i przewoźnicy, gdy nie zgadzają się z ustaleniami kontrolujących poczynionymi w trakcie kontroli. Dotyczy to w szczególności sytuacji gdy prowadzona […]

Czytaj dalej
22 Kwi

SENT obowiązki towary

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi – tzw. ustawa SENT-obowiązki, towary. Określa ona obowiązki podmiotów uczestniczących w drogowym i kolejowym przewozie towarów oraz podmiotów dokonujących obrotu paliwami opałowymi. Jej adresatami są dostawcy, odbiorcy oraz przewoźnicy tzw. towarów wrażliwych. Naruszenie  obowiązków przewidzianych w ustawie […]

Czytaj dalej
21 Kwi

Zwolnienie z połowy składek dla firm do 49 osób

Zgodnie z przepisami tzw. tarczy antykryzysowej 2.0 firma zatrudniająca od 10 do 49 pracowników otrzyma zwolnienie  z opłacania 50 % składek ZUS  za okres marzec, kwiecień i maj 2020 r.  Zwolnienie jest bezwarunkowe, tzn. nie zależy od spadku przychodów lub dochodów.  Należy jednak zwrócić uwagę, że zwolnienie z 50 % składek nastąpi wyłącznie na wniosek. O […]

Czytaj dalej
20 Kwi

Tarcza antykryzysowa 2.0 dla transportu

Prezydent podpisał ustawę tarcza antykryzysowa 2.0. Została ona opublikowana w dniu 17 kwietnia w Dz. U. 2020 poz. 695. Większość zmian wprowadzonych ustawą obowiązuje od 18 kwietnia (więcej: art. 118 ustawy). Najważniejsze zmiany, które wprowadza rozszerzona specustawa to: objęcie pomocą także firm założonych od 1 lutego do 1 kwietnia 2020 r. zwolnienie z opłacania 50 […]

Czytaj dalej
14 Kwi

SENT-kaucja

W przypadku zagranicznych przewoźników, gdy kontrolujący stwierdzą nieprawidłowości  w SENT, pobiorą kaucję w wysokości odpowiadającej przyszłej karze pieniężnej. (SENT-kaucja) Wpłacenie kaucji stanowi warunek zwolnienia pojazdu wraz z towarem do dalszej jazdy. W przypadku gdy kaucja nie zostanie zapłacona pojazd wraz z towarem zostaną skierowane lub usunięte do miejsca wskazanego przez funkcjonariuszy. Kaucję pobiera się w […]

Czytaj dalej
6 Kwi

SENT-odstąpienie od kary

Przedsiębiorcy którzy w wyniku roztargnienia lub przeoczenia popełnią błąd w zgłoszeniu SENT zadają pytanie:  czy możliwe jest w takiej sytuacji uniknięcie kary? (więcej: SENT-odstąpienie od kary). Przepisy  ustawy SENT przewidują możliwość odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej gdy jest to uzasadnione ważnym interesem strony  lub interesem publicznym.  Taką możliwość przewiduje art. 21 ust 3, art. 22 […]

Czytaj dalej
30 Mar

Olej opałowy-koronawirus

W uchwalonej przez Sejm ustawie dotyczącej tzw. tarczy antykryzysowej znalazł się przepis wydłużający do 31 sierpnia 2020 r. okres przejściowy w obrocie olejami opałowymi (art. 60 w/w ustawy). Tym samym, w okresie tym sprzedawcy i nabywcy będą mogli odpowiednio przyjmować i składać papierowe oświadczenia o przeznaczeniu paliw opałowych do celów grzewczych i realizować pozostałe obowiązki […]

Czytaj dalej
24 Mar

Zielone korytarze-KE

23 marca Komisja Europejska przedstawiła wytyczne dotyczące zarządzania granicami w celu zapewnienia stałego przepływu towarów w całej UE dzięki zielonym korytarzom. Komisja Europejska-zielone korytarze. Państwa członkowskie zostały poproszone o niezwłoczne oznaczenie wszystkich właściwych wewnętrznych przejść granicznych w ramach transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) jako przejść granicznych dla „zielonych korytarzy”, aby zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie ogólnounijnych łańcuchów dostaw. […]

Czytaj dalej