Windykacja

Z początkiem 2020 r. weszły przepisy których celem jest przeciwdziałanie zatorom płatniczym. Zmiany w tym zakresie zbiegły się ze zmianami procedury sądowej. Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorcom powinno być łatwiej odzyskać należność za usługę, której wartość nie przekroczyła 75 000 zł. Łatwiejsza windykacja kwot do 75 000 zł. Zmiana w procedurze zabezpieczenia roszczeń Ułatwienia dotyczą należności […]

Z początkiem roku 2020 zaczęły obowiązywać przepisy których celem jest walka z zatorami płatniczymi, m. in. w transporcie. Dwa główne problemy powodujące zatory płatnicze w transporcie to: opóźnienia w regulowaniu należności przez kontrahentów, często celowe i powodujące tzw. efekt domina, ustalanie przez strony w umowach nadmiernie długich terminów płatności, w szczególności przez większe podmioty w […]

W związku z pojawiającymi się ostatnio artykułami dotyczącymi problemów finansowych części firm transportowych, warto zwrócić uwagę na prawne możliwości zabezpieczenia płatności za usługi transportowe. Na samym jednak początku należy zaznaczyć, że nie istnieją rozwiązania, które dawałyby stuprocentową jej pewność. Istnieją jednak rozwiązania, które mogą przynajmniej przyspieszyć niektóre procedury windykacyjne, a tym samym zwiększyć prawdopodobieństwo odzyskania […]

Windykacja na koszt dłużnika

PrawnicyTransportu.pl2 komentarze

Nieterminowe regulowanie należności to jeden z problemów branży transportowej. Jedną z możliwości, które dają przepisy w przypadku zwłoki kontrahenta jest windykacja na koszt dłużnika. Pozwala ona wierzycielowi przeprowadzić profesjonalne działania windykacyjne, w tym skorzystać z usług kancelarii. Formuła ta szczególnie sprawdza się w przypadku należności za transport. Podstawa prawna Podstawę prawną usługi odzyskiwania należności w […]

KOMORNIK NIE DOLICZY VAT

PrawnicyTransportu.plKomentarze (0)

27 lipca 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę, że  Komornik sądowy nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej o podatek od towarów i usług. Uchwała z 27 lipca 2017 r., III CZP 97/16.

Jednym z  problemów firm transportowych świadczących usługi na budowie jest brak zapłaty wynagrodzenia za wykonane usługi. W związku z kwestią płatności często powstaje problem kto jest za nie odpowiedzialny, czy wyłącznie kontrahent który je zlecił, czy również inne podmioty – inwestor. Co do zasady, w przypadku usług transportowych świadczonych w związku z realizacją robót budowlanych […]