1. Kara od ITD

  Szansa na zwrot kar za nacisk na oś

  Przewoźnicy którzy zostali ukarani za przekroczenie nacisku osi napędowej mają szanse odzyskać zapłacone kary.  Możliwość odzyskania kar przewiduje projekt ustawy, który właśnie trafił…

 2. Zastrzeżenia do protokołu ITD

  Zastrzeżenia do protokołu ITD

  Czy w przypadku kontroli ITD można złożyć zastrzeżenia do protokołu ITD? Czy kierowca nie zgadzając się z ustaleniami kontrolujących powinien odmówić podpisania protokołu? Jakie konsekwencje powoduje podpisanie…

 3. SENT obowiązki towary

  SENT obowiązki towary

  Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi – tzw. ustawa SENT-obowiązki, towary. Określa ona obowiązki…