1. jak wdrożyć plan naprawczy

  Jak wdrożyć plan naprawczy

  Przedsiębiorcy wobec których wszczęto postępowanie dotyczące oceny dobrej reputacji powinni wykazać się działaniami naprawczymi. Stanowią one jedną z głównych przesłanek pozostawienie dobrej reputacji…

 2. Certyfikat Kompetencji Zawodowych

  Jednym z warunków uzyskania licencji transportowej jest wyznaczenie zarządzającego transportem, który posiada Certyfikat Kompetencji Zawodowych (CKZ). Kopię Certyfikatu należy dołączyć do wniosku o udzielenie licencji.

 3. e-TOLL odwołanie od kary

  e-TOLL: odwołanie od kary

  Czy możliwe jest uniknięcie kar w przypadku gdy skończyły się środki na koncie. Jak odwołać od nałożonej kary. Po jakim czasie od przejazdu ITD nie będzie wszczynało postępowania.

 4. Dyrektywa kontroli SENT

  Podmioty wykonujące przewozy podlegające SENT powinny zwrócić szczególną uwagę na tzw. dyrektywę kontroli. Stanowi ona obowiązek przewoźnika przedstawienia środka transportu do kontroli w wyznaczonym…