Firmy z Ukrainy karane za brak zezwoleń na przewozy

Firmy z Ukrainy karane za brak zezwolenia na przewozy

Firmy z Ukrainy karane za brak zezwoleń na przewozy. Kary po 12 000 zł nakładane są na ukraińskie firmy wykonujące przewozy drogowe na potrzeby własne pomiędzy Ukrainą a Państwami UE. W trakcie kontroli drogowej, kontrolujący stwierdzają wykonywanie przewozu drogowego bez wymaganego zezwolenia. Zdaniem funkcjonariuszy UCS, przewozy na potrzeby własne nie są zwolnione z konieczności posiadania zezwoleń, których dotyczy umowa między UE a Ukrainą.

Umowa sporządzona w Lyonie

Zgodnie z umową pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą w sprawie transportu drogowego towarów, sporządzoną w Lyonie dnia 29 czerwca 2022 r., przewozy wykonywane pomiędzy Państwami UE a Ukrainą tymczasowo nie wymagają zezwoleń.

Polska wersja językowa umowy z dnia 29 czerwca 2022 r. wskazuje, że znajduje ona zastosowanie do międzynarodowych przewozów wykonywanych zarobkowo. Natomiast w ukraińskiej wersji językowej wskazano, że zakresem umowy objęte są również przewozy wykonywane na własny koszt (czyli na potrzeby własne). Ta rozbieżność powoduje, że polskie UCS kwalifikują przewozy na potrzeby własne jako wyłączone spod ustaleń umowy, a zatem wymagające zezwoleń.

Firmy z Ukrainy karane w 2024 roku

Stwierdzanie tego rodzaju naruszeń przez kontrolujących to „świeży” temat. Od maja 2024 r. coraz więcej ukraińskich firm wykonujących przewozy na potrzeby własne otrzymuje protokoły stwierdzające naruszenie. Następstwem tego jest wszczęcie postępowania w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej.

Kaucja oraz pełnomocnik do doręczeń

Jeżeli w trakcie kontroli zostanie stwierdzone naruszenie, firma mająca siedzibę zagranicą jest zobowiązana wpłacić kaucję. Wysokość kaucji odpowiada wysokości kary.

Jednocześnie, jeżeli firma otrzyma zawiadomienie o wszczęciu postępowania, to ma obowiązek ustanowić pełnomocnika do doręczeń w Polsce. W przeciwnym razie dokumentacja dotycząca sprawy będzie pozostawiana w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji