SENT: Jaka kara za brak danych lokalizacyjnych?

SENT: Jaka kara za brak danych lokalizacyjnych?

Za nieprzekazywanie aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu objętego zgłoszeniem SENT, przewoźnikowi grozi kara 10 000 zł. Niezależnie od przewoźnika, kierowcy, który nie włączy lokalizatora przed rozpoczęciem przewozu towaru grozi grzywna w wysokości od 5 000 do 7 500 zł. Zatem kara za brak danych lokalizacyjnych może w sumie sięgnąć nawet 17 500 zł. Dlatego podmioty dokonujące przewozów podlegających SENT muszą dochować szczególnej staranności.

Należy zwrócić uwagę, że przepisy SENT wymagają nie tylko „zapisu” trasy, ale przekazywania na bieżąco aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu. Częstym błędem przewoźników, którzy pierwszy raz spotykają się z przewozami SENT, w szczególności korzystających z zewnętrznych systemów lokalizacji, jest to, że dane są zapisywane, ale nie są na bieżąco przekazywane. Wynikać to może np. z braku zaznaczenia w programie właściwego okienka (lub przesunięcia tzw. suwaka), że dane mają być wysyłane do SENT. W takiej sytuacji dochodzi do tego, że przebieg trasy został zapisany, ale dane lokalizacyjne nie zbyły na bieżąco wysłane do systemu. Stanowi to naruszenie za które grozi kara. SENT: jaka kara za brak danych lokalizacyjnych?

Obowiązki związane z geolokalizacją

Obowiązki przewoźnika:

  • wyposażenie środka transportu w urządzenie geolokalizacyjne,
  • przed rozpoczęciem przewozu uzupełnienie zgłoszenia o numer lokalizatora albo urządzenia zewnętrznego systemu lokalizacji,
  • zapewnienie przekazywania danych przez lokalizator przez całą trasę przewozu

Obowiązki kierowcy

  • włączenie lokalizatora przed rozpoczęciem przewozu towaru na terytorium kraju  albo z chwilą wjazdu na terytorium kraju
  • wyłączenie lokalizatora po dostarczeniu towaru  albo z chwilą wyjazdu z kraju

Obowiązek przekazywania danych geolokalizacyjnych to tylko jeden z obowiązków SENT ciążących na przewoźniku. Więcej o obowiązkach SENT można przeczytać na naszej stronie lub stronie PUESC. SENT: jaka kara za brak danych lokalizacyjnych?

Jednym z ważnych obowiązków przewoźników, jest obowiązek stawienia się do kontroli w przypadku nałożenia tzw. dyrektywy kontroli. Więcej o nim można przeczytać we wpisie Dyrektywa kontroli SENT. Za przeoczenie dyrektywy i jej nie wykonanie grozi kara 20 000 zł. Dlatego przewoźnik już po dokonaniu zgłoszenia powinien sprawdzić, czy taka dyrektywa nie została na niego nałożona. to samo dotyczy sytuacji gdy przewoźnik uzupełnia zgłoszenie.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji