SENT - odwołanie od kary

SENT – odwołanie od kary

Częstym problemem, który przedsiębiorcy zgłaszają Kancelarii są postępowania dotyczące kar za naruszenie przepisów SENT. Chodzi o  naruszenia stwierdzone w trakcie kontroli na drodze. Na ogół dotyczą one wyłącznie kwestii formalnych, a błędy są wynikiem roztargnienia lub przeoczenia, a nie celowego działania. Pytanie które pojawia się w takich sytuacjach dotyczy tego, jak wnieść odwołanie od kary i czy w ogóle możliwe jest uniknięcie kary za błędy w SENT. Na to pytanie staramy się szczegółowo odpowiedzieć w artykule: SENT – czy możliwe jest uniknięcie kar w przypadku błędów? W kolejnym artykule SENT – Postępowanie dotyczące nałożenia kary pieniężnej opisujemy przebieg postępowania. A w tym artykule przedstawiamy jak samemu sporządzić odwołanie. (SENT-odwołanie od kary).

SENT-odwołanie od kary

Termin na złożenie odwołania to dwa tygodnie od chwili doręczenia decyzji. Odwołanie według przedstawionego wzoru ukarany przedsiębiorca może złożyć sam. Po jego złożeniu strona lub jej pełnomocnik może uzupełnić zarówno zarzuty, jak i uzasadnienie odwołania. Ma na to czas do zakończenia sprawy przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej.

Odwołanie, jak i uzupełnienie zarzutów oraz ich uzasadnienie może zostać przygotowane przez naszą Kancelarią. W tym celu zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu +48 691 839 919 lub mailowo sekretariat@prawnicytransportu.pl

Poniżej znajduje się wzór odwołania z objaśnieniami. Po kliknięciu w obrazek zostanie pobrany wzór odwołania w formacie do edytowania (.doc).

Wzór odwołania od decyzji SENT
Odwołanie od decyzji SENT - strona 2
Uwagi do wzoru:
  1. W przypadku decyzji wydanej przez inny organ niż Naczelnik Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego należy zmienić nazwę organu. Należy wskazać Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego, który wydał decyzję o nałożeniu kary pieniężnej i wskazać prawidłowy adres – będzie na decyzji.
  2. Nie w każdym odwołaniu muszą pojawić się wszystkie zarzuty. Zarzuty należy przedstawić w sposób zwięzły rozwijając je dopiero w uzasadnieniu.
  3. Odwołanie należy wysłać do organu który wydał decyzję i dopiero ten organ przekazuje je z aktami odpowiedniemu Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej. W podanym przykładzie odwołanie należy wysłać do Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji