SENT-odwołanie od kary

PrawnicyTransportu.plKomentarze (0)

SENT-odwołanie od karyCzęstym problemem, który przedsiębiorcy zgłaszają Kancelarii są postępowania dotyczące kar za naruszenie przepisów SENT. Chodzi o  naruszenia stwierdzone w trakcie kontroli na drodze. Na ogół dotyczą one wyłącznie kwestii formalnych, a błędy są wynikiem roztargnienia lub przeoczenia, a nie celowego działania. Pytanie które pojawia się w takich sytuacjach dotyczy tego, jak wnieść odwołanie od kary i czy w ogóle możliwe jest uniknięcie kary za błędy w SENT. Na to pytanie staramy się szczegółowo odpowiedzieć w artykule: SENT – czy możliwe jest uniknięcie kar w przypadku błędów? Natomiast w artykule SENT – Postępowanie dotyczące nałożenia kary pieniężnej opisujemy przebieg postępowania. W tym artykule natomiast przedstawiamy jak samemu sporządzić odwołanie. (SENT-odwołanie od kary).

SENT-odwołanie od kary

Termin na złożenie odwołania to dwa tygodnie od chwili doręczenia decyzji. Odwołanie według przedstawionego wzoru ukarany przedsiębiorca może złożyć sam. Po złożeniu odwołania strona może uzupełniać zarówno zarzuty, jak i uzasadnienie odwołania. Ma na to czas do zakończenia sprawy przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej.

Odwołanie, jak i uzupełnienie zarzutów oraz ich uzasadnienie może zostać przygotowane przez naszą Kancelarią. W tym celu zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu +48 691 839 919 lub mailowo sekretariat@prawnicytransportu.pl

Poniżej znajduje się wzór odwołania z objaśnieniami. Po kliknięciu w obrazek zostanie pobrany wzór odwołania w formacie do edytowania (.doc).

SENT | odwołanie od kary - PrawnicyTransportu.pl

SENT | odwołanie od kary - PrawnicyTransportu.pl

UWAGI DO WZORU:

  1. W przypadku decyzji wydanej przez inny organ niż Naczelnik Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego należy zmienić nazwę organu. Należy wskazać Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego, który wydał decyzję o nałożeniu kary pieniężnej i wskazać prawidłowy adres – będzie na decyzji.
  2. Nie w każdym odwołaniu muszą pojawić się wszystkie zarzuty. Zarzuty należy przedstawić w sposób zwięzły rozwijając je dopiero w uzasadnieniu.
  3. Odwołanie należy wysłać do organu który wydał decyzję i dopiero ten organ przekazuje je z aktami odpowiedniemu Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej. W podanym przykładzie odwołanie należy wysłać do Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu.

Masz pytania?

Jeżeli masz pytania, istnieje potrzeba dalszego wyjaśnienia opisanej kwestii lub potrzebujesz pomocy prawnej zapraszamy do kontaktu z Kancelarią:

e-mail: sekretariat@prawnicybiznesu.pl, telefon: 691 839 919. 

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 691 839 919e-mail: sekretariat@prawnicytransportu.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KORCZYŃSKI Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KORCZYŃSKI Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Poznaniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@prawnicytransportu.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: