Dobra reputacja odwołanie

Dobra reputacja odwołanie

W przypadku popełnienie jednego najpoważniejszego naruszenia (NN) lub określonej ilości bardzo poważnych naruszeń (BPN) lub poważnych naruszeń (PN) wobec przewoźnika może zostać wszczęte postępowanie dotyczące oceny dobrej reputacji. (Dobra reputacja odwołanie).

Postępowania takie może zakończyć się:

  • decyzją  stwierdzającą utratę dobrej reputacji
  • decyzją stwierdzającą, że dobra reputacja pozostaje nienaruszona

Od decyzji dotyczącej dobrej reputacji można się odwołać

Najkorzystniejsza dla przewoźnika będzie sytuacja gdy Organ po wszczęciu postępowania wyda decyzję stwierdzającą, że dobra reputacja pozostaje nienaruszona. Jednak w sytuacji gdy decyzja Organu będzie niekorzystna, przewoźnik może się od niej odwołać. W takim przypadku ma dwie możliwości:

  • złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy albo
  • skargę do Sądu Administracyjnego.

Wybór właściwego środka zaskarżenia na tym etapie postępowania ma istotne znaczenie. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że terminy na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy i skargi różnią się.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Postępowanie dotyczące dobrej reputacji rozpoczyna się od zawiadomienia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w zakresie spełnienia wymogu dobrej reputacji przewoźnika drogowego. Ważnym jest by po otrzymaniu takiego pisma wykonać wezwanie Organu. Należy w takiej sytuacji udzielić żądanych przez Organ informacji. Brak odpowiedzi na wezwanie Organu z dużym prawdopodobieństwem będzie skutkował negatywną decyzją dla przewoźnika. To ten etap, od razu po wszczęciu postepowania, wydaje się najważniejszy.

Jak nie stracić dobrej reputacji

W postępowaniach dotyczących dobrej reputacji duże znaczenie ma tzw. plan naprawczy.

Przepisy ustawy o transporcie drogowym nie definiują co prawda pojęcia planu naprawczego. Terminem tym zwykło się jednak określać, podejmowane przez przewoźnika działania lub wdrażane procedury, mające na celu poprawę sytuacji w jego przedsiębiorstwie. Mają on dotyczyć dyscypliny pracy lub zapobiegać powstawaniu naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego.

Więcej na temat planu naprawczego w artykule Plan naprawczy pomoże uratować dobrą reputację.

Utrata dobrej reputacji skutkuje zawieszeniem zezwolenia

Konsekwencją decyzji stwierdzającej utratę dobrej reputacji jest zawieszenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. zawieszenie takie będzie trwało do czas zastosowania środka rehabilitacyjnego. Wykonywanie usług transportowych w okresie zawieszenia zezwolenia traktowane jest jak wykonywanie przewozu bez zezwolenia. Grozi za to surowa kara finansowa. A naruszenie takie kwalifikowane jest jako najpoważniejsze (NN).

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji