Obrona dobrej reputacji

Obrona dobrej reputacji przewoźnika

Dobra reputacja stanowi warunek prowadzenia działalności transportowej, a jej utrata powoduje zawieszenie licencji. Można ją stracić w przypadku popełnienia chociażby jednego najpoważniejszego naruszenia (NN). Dlatego w przypadku wszczęcia postępowania dotyczącego nałożenia kary należy zwrócić uwagę nie tylko na wysokość grożącej kary, ale przede wszystkim na jego kwalifikację (PN, BPN, NN). Od niej zależy to, czy wobec przewoźnika będzie przeprowadzone postępowanie dotyczące oceny dobrej reputacji. Kwalifikację naruszenia można sprawdzić w wyszukiwarce na naszej stronie wpisując lp. naruszenia wskazane w protokole kontroli. Co istotne, dobra reputacja nie jest odbierana automatycznie. Poprzedza ją postępowanie, w trakcie którego sprawdzany jest szereg kwestii związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa transportowego. Po ich sprawdzeniu i przeanalizowaniu Organ (GITD lub Starosta) może wydać decyzję stwierdzającą, że dobra reputacja pozostaje nienaruszona. Z tego względu warto zwrócić uwagę na czym polega obrona dobrej reputacji przewoźnika.

Waga naruszenia a nie wysokość kary

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że o wadze naruszenia nie decyduje wysokość kary, ale jego kwalifikacja. Przykładowo przewoźnik nie straci licencji za niektóre naruszenia zagrożone karą 12 000 zł, które stanowią poważne naruszenie (PN). Natomiast może ją stracić za naruszenie zagrożone karą 500 zł, jeżeli jest ono zakwalifikowane jako najpoważniejsze naruszenie (NN). Więcej na ten temat we wpisie Dobra reputacja w transporcie oraz Co ma brak przeglądu do licencji? Dlatego warto przeanalizować naruszenia za które można stracić licencję – w wyszukiwarce na naszej stronie.

Co Organ weźmie pod uwagę

Dokonując oceny dobrej reputacji, Organ (GITD lub Starosta) bierze pod uwagę w szczególności:

  • czy liczba stwierdzonych naruszeń jest nieznaczna w stosunku do liczby kierowców zatrudnionych przez przedsiębiorcę bądź będących w jego dyspozycji oraz skali prowadzonych operacji transportowych;
  • czy istnieje możliwość poprawy sytuacji w przedsiębiorstwie, w tym czy w przedsiębiorstwie podjęto działania mające na celu wdrożenie prawidłowej dyscypliny pracy lub wdrożono procedury zapobiegające powstawaniu naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego;
  • interes społeczny kontynuacji działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, w szczególności jeżeli cofnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego spowodowałoby w znaczący sposób wzrost poziomu bezrobocia w miejscowości, gminie lub regionie;
  • opinię polskiej organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej przewoźników drogowych, działającej od co najmniej 3 lat, której przedsiębiorca jest członkiem.

Należy podkreślić, że katalog okoliczności które Organ bierze pod uwagę nie jest zamknięty. Wskazuje na to zwrot „w szczególności”. Zatem Organ będzie mógł wziąć pod uwagę również inne okoliczności, które nie zostały wymienione w przepisach wprost.

Aktywny udział w postępowaniu

Firma lub osoba wobec której wszczęto postępowanie w przedmiocie oceny dobrej reputacji ma szans ją zachować. Musi jednak wykazać się odpowiednimi działaniami. Najlepiej podjętymi od razu po stwierdzeniu naruszenia, a nie dopiero po wydaniu decyzji o nałożeniu kary. Kancelaria wspiera Klientów w postępowaniach dotyczących dobrej reputacji oraz wdrażaniu odpowiednich procedur, planów naprawczych. Analizujemy sprawy pod tym kątem już w chwili wszczęcia postępowania dot. nałożenia kary.

Plan naprawczy

Szczególne znaczenie dla obrony dobrej reputacji ma wprowadzenie w firmie planu naprawczego. Organ oceniając dobrą reputację bierze pod uwagę czy w przedsiębiorstwie podjęto działania mające na celu wdrożenie prawidłowej dyscypliny pracy. Organ sprawdza, czy wdrożono procedury zapobiegające powstawaniu naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego. Kryteria te zostały wprost wymienione w art. 7d ust 4 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym. Więcej o planie naprawczym w artykule Plan naprawczy pomoże uratować dobrą reputację.

Więcej o dobrej reputacji w transporcie po kliknięciu w link.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji