Naruszenia za które można stracić licencję

Naruszenia za które można stracić licencję – wyszukiwarka

Do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego konieczne jest spełnianie warunku dobrej reputacji. Do jej utraty może prowadzić popełnienie określonych w ustawie  przestępstw umyślnych. Wtedy jej utrata nastąpi automatycznie – więcej we wpisie. Natomiast w przypadku innych naruszeń niż przestępstwa, utrata dobrej reputacji będzie zależała od decyzji organu. W tabeli poniżej wymieniono najpoważniejsze naruszenia (NN) za które można stracić licencję.

Waga naruszenia a nie wysokość kary

Naruszenia mogące mogące prowadzić do utraty dobrej reputacji,  z uwagi na ich wagę, dzielą się na:

  • poważne (PN)
  • bardzo poważne (BPN)
  • najpoważniejsze (NN).

Poważne naruszenia (PN) i bardzo poważne naruszenia (BPN) spowodują wszczęcie postępowania dotyczącego dobrej reputacji w przypadku ich ich wielokrotnego popełnienia.

W przypadku najpoważniejszych naruszeń (NN) do wszczęcia procedury, a w konsekwencji utraty licencji, wystarczy jedno takie naruszenie.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że o wadze naruszenia nie decyduje wysokość kary, ale jego kwalifikacja. Przykładowo przewoźnik nie straci licencji za niektóre naruszenia zagrożone karą 12 000 zł, które stanowią poważne naruszenie (PN). Natomiast może ją stracić za naruszenie zagrożone karą 500 zł, jeżeli jest ono zakwalifikowane jako najpoważniejsze naruszenie (NN). 

Zatem to nie wysokość kary, ale waga naruszenia ma najważniejsze znaczenie. Bowiem to od wagi naruszenia, a nie wysokości kary zależy, czy wobec przewoźnika zostanie wszczęte postępowanie dotyczące dobrej reputacji. Dlatego warto przeanalizować naruszenia za które można stracić licencję.

W przypadku popełnienia naruszenia lub naruszeń, przewoźnik nie straci licencji automatycznie. Decyzję w tym zakresie będzie poprzedzało postępowanie w przedmiocie oceny dobrej reputacji. Zostanie ono wszczęte po zakończeniu postępowania dotyczącego konkretnego naruszenia lub naruszeń. Jednocześnie nie każde postępowanie w przedmiocie oceny dobrej reputacji musi zakończyć się jej utratą. Procedura ta jest dokładnie opisana w ustawie o transporcie drogowym.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji