• -

  ITD

  wyjaśnienia, odwołania, reprezentacja w sprawach prowadzonych przez ITD, wsparcie w trakcie kontroli

  Wyjaśnienia, odwołania i reprezentacja w sprawach prowadzonych przez ITD, wsparcie w trakcie kontroli, Pomoc prawna i reprezentacja w postępowaniach dotyczących nakładania kar pieniężnych na przewoźników, firmy i zarządzających transportem. Doradztwo i reprezentacja w postępowaniach dotyczących dobrej reputacji,

 • -

  SENT

  wyjaśnienia, opinie, odwołania i reprezentacja w sprawach dotyczących SENT

  Wyjaśnienia, odwołania i reprezentacja w sprawach SENT. Wsparcie w trakcie kontroli. Szkolenia z zakresu SENT dla firm. Opinie prawne i wyjaśnienia.

 • -

  Odszkodowania i ubezpieczenia

  Dochodzenie odszkodowań, pomoc prawna w sprawach ubezpieczeniowych

  Doradzamy i reprezentujemy naszych Klientów w sprawach odszkodowawczych. Pomagamy w procesie dochodzenia roszczeń, od zgłoszenia szkody, aż do wypłaty odszkodowania. W przypadku sporu co do zasadności lub wysokości roszczenia reprezentujemy Klientów przed zakładami ubezpieczeń, sądami oraz organami egzekucyjnymi. Dochodzimy odszkodowań z tytułu szkód majątkowych i niemajątkowych, w szczególności szkód w pojazdach (z OC posiadacza pojazdu mechanicznego, z ubezpieczenia autocasco, z ubezpieczenia assistance, OCP) szkód dotyczących zniszczenia, utraty lub uszkodzenia ładunku opóźnienia w dostawie i innych roszczeń powstałych przy realizacji zleceń czy szkód osobowych. Roszczenia z ubezpieczenia CARGO.

 • -

  Windykacja

  Odzyskiwanie należności na koszt dłużnika, reprezentacja w postępowaniach sądowych

  W oparciu o dotychczasowe doświadczenie i nowoczesne rozwiązania technologiczne świadczymy usługi windykacyjne, w tym również w formule na koszt dłużnika. Naszym celem na tym etapie jest przeprowadzenie czynności polubownych i odzyskanie należności dla naszych Klientów bez kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Odpowiednio przeprowadzone działania pozwalają uzyskać szybki efekt, a jednocześnie nie zamykają możliwości dalszej współpracy z kontrahentami w przyszłości. Ponadto na tym etapie istnieje możliwość uzyskania dokumentów i zabezpieczeń, które w przypadku dalszego braku spłaty należności, ułatwią i przyspieszą postępowanie sądowe i egzekucyjne.

 • -

  Dobra reputacja przewoźnika

  Pomoc w sprawach dotyczących ochrony dobrej reputacji, programy naprawcze

  Pomoc prawna i reprezentacja w postępowaniach dotyczących dobrej reputacji. Przygotowywanie planów naprawczych pozwalających zachować dobrą reputację, a w konsekwencji licencję. Baza wiedzy dotyczące dobrej reputacji w transporcie.

 • -

  Własna firma transportowa

  Pomoc w założeniu firmy transportowej i uzyskaniu licencji. Pomoc w przekształceniu działalności w spółkę

  Doradztwo na etapie planowania rozpoczęcia działalności transportowej. Pomagamy przy zmianie formy prowadzenia działalności gospodarczej. Ochrona majątku prywatnego i rodzinnego przedsiębiorcy. Rodzinna firma transportowa – tworzenie optymalnych form.

 • -

  Pełna obsługa prawna

  Stała obsługa prawna i podatkowa firm transportowych

  Stała obsługa prawna firm transportowych. Pomoc od etapu zakładania firmy i cały czas jej funkcjonowania. Rozliczenia oparte zarówno o ryczałt, jak i stawkę godzinową. Pakiety dla małych i średnich firm.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.