Kontrola ITD w Firmie

Kontrola ITD w Firmie

Jak przebiega kontrola ITD w Firmie? Co jest kontrolowane? Jak się do niej przygotować? Jakie są konsekwencje stwierdzonych w trakcie kontroli naruszeń? To najczęstsze pytania jakie mają firmy, które otrzymały z ITD zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli w firmie.

W tym wpisie staramy się odpowiedzieć na powyższe pytania oraz opisujemy przebieg kontroli. Wskazujemy również jaka łączna wysokość kar grozi po przeprowadzeniu kontroli

Kontrola ITD w Firmie a kontrola na drodze

Najczęstszym rodzajem kontroli prowadzonej przez ITD jest kontrola na drodze. Drugi rodzaj kontroli to kontrola w Firmie. Kontrolę na drodze i jej przebieg opisaliśmy we wpisie Kara od ITD odwołanie. W tym wpisie natomiast opisujemy jak przebiega kontrola w Firmie.

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli

Kontrola ITD w Firmie rozpoczyna się zawiadomieniem o zamiarze wszczęcia kontroli. Jest ono wysyłane do Firmy przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego. Kontrolę prowadzi WITD właściwe z uwagi na siedzibę Firmy. Przykładowo, firmy z województwa mazowieckiego kontrolowane są przez Mazowieckiego WITD. Firmy z województwa łódzkiego kontroluj Łódzki WITD. I tak w przypadku pozostałych województw.

W zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli wskazane są m. in. podstawy prawne prowadzenia kontroli oraz jej zakres, zarówno czasowy, jak i przedmiotowy. Tzn. jakiego okresu dotyczy kontrola oraz co będzie kontrolowane. W zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli wskazany jest również termin w jakim się ona rozpocznie (pomiędzy 7 a 30 dniem od otrzymania zawiadomienie, a na wniosek może byc podjęta przed upływem 7 dni). Kontrola może być prowadzona zarówno w siedzibie firmy, jak i w siedzibie WITD.

Zawiadomienie zawiera również wykaz dokumentów jakie należy przygotować na dzień rozpoczęcia kontroli. Do zawiadomienia dołączane jest pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego. Do zawiadomienia na ogół dołączane są również wzory oświadczeń.

Kontrola ITD w Firmie

Po upływie terminu wskazanego w zawiadomieniu, prowadzona jest kontrola. W trakcie kontroli sprawdzane są dokumenty oraz dane dostarczone przez Firmę. Niepoddanie się lub uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli w całości lub w części stanowi naruszenie 1.6 załącznika nr 3 do ustawy o transporcie drogowym. Grozi za nie kara pieniężna w wysokości 12 000 zł.

Protokół kontroli

Z przeprowadzonej kontroli ITD sporządza protokół

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji