Kontrola SENT

Kontrola SENT-pomoc prawna

Istnieje kilka rodzajów kontroli SENT, z których najczęstszym jest tzw. kontrola na drodze oraz kontrola SENT na wezwanie. Podmioty dokonujące przewozów SENT powinny bardzo skrupulatnie przestrzegać swoich obowiązków, bowiem za naruszenia przepisów SENT grożą surowe kary. Więcej na ten temat w naszym wpisie SENT – czy możliwe jest uniknięcie kar za błędy?

Czego dotyczy kontrola SENT

Zakres kontroli SENT wyraźnie wskazano w przepisach – w art. 13 ustawy SENT. Zgodnie z nim kontrola polega na sprawdzeniu przestrzegania obowiązków w zakresie odpowiednio:

 • dokonywania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszenia;
 • zgodności danych zawartych w zgłoszeniu ze stanem faktycznym;
 • posiadania numeru referencyjnego;
 • przekazywania aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu.

Kontrola obejmuje:

 • weryfikację danych zawartych w dokumentach okazanych przez kierującego,
 • dokonanie oględzin towaru, w tym pobranie próbki towaru,
 • weryfikację wskazań lokalizatora albo zewnętrznego systemu lokalizacji.

Kto przeprowadza kontrolę

Kontrolę przewozu towarów przeprowadzają funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej. Mogą ją również przeprowadzać: funkcjonariusze Policji;, funkcjonariusze Straży Granicznej; inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego.

Obowiązki kontrolowanego kierowcy

Kierujący jest obowiązany w toku kontroli przewozu towarów, na żądanie kontrolującego funkcjonariusza:

 • okazać wymagane prawem dokumenty związane z przewozem towaru;
 • podać numer referencyjny właściwy dla dokonywanego przewozu towaru
 • umożliwić kontrolującemu wykonywanie czynności kontrolnych

Protokół z kontroli

Kontrolujący sporządzają protokół z kontroli w następujących przypadkach:

 • stwierdzenia nieprawidłowości w toku kontroli lub na żądanie kontrolowanego,
 • pobrania próbki towaru,
 • nałożenia zamknięć urzędowych

Ustalenia i zastrzeżenia do protokołu kontroli

Ustalenia kontrolujących znajdują się w pkt 8 protokołu. W protokole  znajduje się również miejsce na uwagi (pkt 10 protokołu). Zatem jeżeli kontrolowany ma uwagi co do stwierdzonych naruszeń lub przebiegu kontroli to powinny zostać one wpisane w tym miejscu (pkt 10 protokołu). Więcej o tym można przeczytać w naszym wpisie SENT-mandat. Kiedy kierowca powinien odmówić przyjęcia mandatu?

Wypowiedzi eksperckie

Adwokat Dawid Korczyński z PrawnicyTransportu.pl wielokrotnie udzielał wypowiedzi eksperckich dotyczących kontroli SENT. Można je znaleźć m. in. w Dzienniku Gazeta Prawna.

Kontrola SENT na drodze

Najczęstszym rodzajem kontroli SENT jest tzw. kontrola na drodze. Ma ona miejsce, gdy do kontroli zatrzymywany jest pojazd przewożący towary podlegające monitorowaniu.

Kontrola SENT na wezwanie

Innym rodzaj kontroli SENT stanowi kontrola na wezwanie w związku z nałożeniem tzw. dyrektywy kontroli. Dyrektywa kontroli to obowiązek przewoźnika przedstawienia środka transportu do kontroli w wyznaczonym przez UCS miejscu. Jest ona przesyłana wraz z numerem referencyjnym albo potwierdzeniem aktualizacji danych w rejestrze. Dyrektywę kontroli łatwo przeoczyć, a za jej nie wykonanie grodzi kara pieniężna w sztywnej wysokości 20 000 zł. Więcej o dyrektywie kontroli oraz tym jak ona wygląda można przeczytać w naszym wpisie Dyrektywa kontroli SENT. Do ujawnienia naruszenia polegającego na niestawieniu się do kontroli dochodzi w drodze sprawdzenia rejestru SENT.

Kontrola SENT w przedsiębiorstwie

Kontrola SENT może zostać przeprowadzona również w przedsiębiorstwie. Wówczas sprawdzane są dokumenty związane z przewozami podlegającymi SENT.

Czy każde naruszenie kończy się karą?

O tym czy możliwe jest uniknięcie kar za drobne błędy w SENT można przeczytać we wpisach na naszej stronie: SENT – czy możliwe jest uniknięcie kar za błędy? oraz SENT-odstąpienie od kary

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji