Dyrektywa kontroli SENT

Podmioty wykonujące przewozy podlegające SENT powinny zwrócić szczególną uwagę na tzw. dyrektywę kontroli. Stanowi ona obowiązek przewoźnika przedstawienia środka transportu do kontroli w wyznaczonym przez Urząd Celno-Skarbowy miejscu. Dyrektywa kontroli przesyłana jest wraz z numerem referencyjnym albo potwierdzeniem aktualizacji danych w rejestrze. Stosunkowo łatwo ją przeoczyć. Natomiast za niestawienie się do kontroli grozi kara pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Informacja o planowanej kontroli przewozu

Podstawę nałożenia dyrektywy kontroli stanowi art. 12a ustawy SENT. Zgodnie z nim  „Jeżeli w wyniku analizy danych w rejestrze stwierdzono, że przewóz towarów wskazany w zgłoszeniu wiąże się ze zwiększonym ryzykiem, odpowiednio podmiot wysyłający, podmiot odbierający lub przewoźnik otrzymują wezwanie do przedstawienia środka transportu w czasie i miejscu, o których mowa odpowiednio w ust. 3 albo 4, przesłane wraz z numerem referencyjnym albo potwierdzeniem aktualizacji danych w rejestrze.” Z brzmieniem przepisu można zapoznać się w artykule SENT – wezwanie do kontroli

W przypadku otrzymania dyrektywy kontroli należy skontaktować się telefonicznie z UCS wskazanym w wezwaniu.

Wezwanie wysyłane jest w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

Przykładowa dyrektywa kontroli otrzymana przez przewoźnika

Dyrektywa kontroli | PrawnicyTransportu.pl

Jako Kancelaria reprezentujemy Klientów w licznych postępowaniach dotyczących SENT. Najczęściej spotkamy się z błędami będącymi wynikiem przeoczenia lub niewiedzy. Więcej na temat tego, czy możliwe jest uniknięcie kary za błędy lub przeoczenia w SENT można przeczytać w naszych artykułach. Jeżeli wobec Państwa firmy zostało wszczęte postepowanie lub nałożona kara zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Odpady, paliwa, tranzyt – nie przeoczyć wezwania

Do Kancelarii cały czas trafiają sprawy przewoźników, którzy o tym, że została na nich nałożona dyrektywa kontroli dowiedzieli się dopiero z zawiadomienia o wszczęciu postępowania dotyczącego nałożenia kary 20 000 zł. Wcześniej taką dyrektywę przeoczyli. Dlatego tak ważne jest by dokładnie sprawdzać otrzymywane komunikaty. M. in. w zakresie tego czy nie zawierają tzw. dyrektywy kontroli. Dotyczy to przede wszystkim przewoźników, ale również podmiotów wysyłających i odbierających.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji