SENT kara za nie wpisanie stanu licznika LPG

SENT: kara za niewpisanie stanu licznika LPG

Odbiorca gazu LPG do stacji paliw ciekłych (w tym również stacji autogazu) ma obowiązek uzupełnić zgłoszenie o dodatkowe dane. Chodzi o stany liczników dystrybutorów oraz ich numery fabryczne, a także objętość towaru, który został dostarczony. Za ich nieuzupełnienie lub niezamknięcie zgłoszenia grozi kara 10 000 zł. (SENT: kara za niewpisanie stanu licznika LPG).

Obowiązki odbiorcy gazu LPG

Odbiorca gazu LPG na stację jest zobowiązany uzupełnić zgłoszenie SENT o następujące dane:

  • stany liczników ze wszystkich dystrybutorów, z których są wydawane te towary, odczytane bezpośrednio przed załadunkiem towarów do zbiornika,
  • numery fabryczne dystrybutorów, o których mowa powyżej,
  • objętość towaru, który został dostarczony do miejsca dostarczenia, wyrażoną w litrach.

Powyższy obowiązek wynika z art. 7c ustawy SENT. Został on doprecyzowany w §  5 pkt 1 rozporządzenia MF z dnia 24 czerwca 2021 r.w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów.

Jeżeli wobec Twojej Firmy prowadzone jest postępowanie SENT zapraszamy do kontaktu: +48 691 839 919 lub mail: sekretariat@prawnicytransportu.pl

SENT: kara za nie wpisanie stanu licznika – 10 000 zł

W przypadku nie wykonania obowiązku określonego w art. 7c, odpowiednio na podmiot wysyłający, podmiot odbierający lub przewoźnika nakłada się karę pieniężną w wysokości 10 000 zł. Podstawę jej nałożenia stawnowi art. 21 ust. 2d ustawy SENT.

Skrupulatność przy odbiorze LPG

Co raz częściej spotykamy się z postępowaniami prowadzonymi przez UCS w związku z niewpisaniem stanu licznika lub niezamknięciem zgłoszenia SENT. Dlatego podmioty odbierające LPG na stacje powinny wykazać się szczególną skrupulatnością. Jest ona najlepszym sposobem uniknięcia kar.

Czy możliwe jest odstąpienie od nałożenia kary

Czy możliwe jest uniknięcie kary w przypadku przeoczenia lub błędu. Przed takim pytaniem stają firmy, które przeszły kontrolę SENT i wykazała ona błędy. Zagadnienie to zostało opisane w naszym artykule: SENT – czy możliwe jest uniknięcie kar za błędy? Natomiast już w ty miejscu należy zwrócić uwagę, że przepisy SENT przewidują dwie przesłanki odstąpienia od nałożenia kary. Jedną z nich jest interes publiczny. Drugą interes podmiotu. Co jednak bardzo istotne, odstąpienie od nałożenia kary ma charakter wyjątkowy i uznaniowy.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji