LPG objęte systemem SENT.

PrawnicyTransportu.plKomentarze (0)

LPG objęte systemem SENTOd 1 grudnia 2019 r. transport LPG został objęty system SENT.

 

Monitorowanie będzie dotyczyło towarów objętych pozycją CN ex 2711propan, butan albo mieszaniny propanu-butanu, bez względu na ich ilość w przesyłce.

Monitorowaniu nie będzie podlegać gaz LPG:

 • objęty procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu albo powrotnym wywozem;
 • przemieszczany z zastosowaniem systemu EMCS – krajowego systemu teleinformatycznego służącego do obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych:
  • z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy –  na podstawie e-AD;
  • poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy – objęty zwolnieniem od akcyzy lub  opodatkowany zerową stawką akcyzy  – na podstawie e-DD,
 • przewożony w butlach gazowych, których masa brutto nie przekracza 61 kg lub objętość nie przekracza 85 litrów,
 • dostarczany do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Obowiązki SENT dotyczą zarówno transportu drogowego, jak i kolejowego.

Do obowiązków przewoźnika związanych z objęciem LPG systemem SENT należy:

 • wyposażenie środka transportu w lokalizator,
 • odebranie numeru referencyjnego od wysyłającego LPG (numer jest ważny 10 dni),
 • uzupełnienie zgłoszenia SENT o:
  • dane przewoźnika obejmujące:  imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania albo siedziby,
  • numer NIP przewoźnika albo numer, za pomocą którego przewoźnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo podatku od wartości dodanej,
  • numery rejestracyjne środka transportu,
  • miejsce i datę rozpoczęcia przewozu towaru na terytorium kraju,
  • planowaną datę zakończenia przewozu towaru,
  • numer zezwolenia, zaświadczenia lub licencji w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym,
  • numer dokumentu przewozowego towarzyszącego przewożonemu towarowi,
  • numer lokalizatora albo numer urządzenia;
 • przekazanie numer referencyjnego kierującemu przed rozpoczęciem przewozu towaru,
 • zapewnienie w trakcie całej trasy przewozu towaru objętego zgłoszeniem przekazywania aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu objętego tym zgłoszeniem,
 • aktualizowanie danych w przypadku ich zmiany,

Do obowiązków kierowcy związanych z objęciem LPG systemem SENT należy:

 • włączenie lokalizatora przed rozpoczęciem przewozu towaru lub z chwilą rozpoczęcia przewozu towaru na terytorium kraju
 • wyłączenie lokalizator nie wcześniej niż z chwilą dostarczenia towaru (w przypadku kilku miejsc dostarczenia towaru na terytorium kraju z chwilą dostarczenia towaru do ostatniego miejsca na terytorium kraju), lub zakończenia przewozu towaru na terytorium kraju
 • niezwłoczne zatrzymania się na najbliższym parkingu samochodowym lub w najbliższej zatoce postojowej w przypadku stwierdzenia trwającej dłużej niż godzinę niesprawności lokalizatora albo zewnętrznego systemu lokalizacji.

Zgłoszenie zbiorcze – możliwe jest objęcie jednym zgłoszeniem kilku dostaw LPG dokonywanych w ramach jednego przewozu.

Przewoźnik i kierowca muszą dopilnować kilku spraw.

Należy zwrócić uwagę, że geolokalizator musi zostać włączony przed rozpoczęciem przewozu towaru, a nie na przykład chwilę po jego rozpoczęciu. Za rozpoczęcie przewozu bez włączonego lokalizatora  z karą musi liczyć się zarówno przewoźnik, jak i kierowca.

Kolejna sprawa wymagająca zwrócenie uwagi to ta co należy rozumieć przez przewóz, w szczególności to, że jako przewóz należy uwzględnić również postoje wymagane podczas przemieszczania, przeładunku oraz rozładunku towaru. Ma to znaczenie dla tego kiedy powinien być włączony geolokalizator, w szczególności w przypadku zgłoszeń zbiorczych, gdy towar będzie dostarczany do kliku odbiorców.

Za naruszenie SENT grożą kary.

Za naruszenie przepisów SENT grożą kary  zarówno przewoźnikom, jak i kierowcom. Należy zwrócić uwagę, że kary grożą nie tylko za celowe niezgłoszenie transportu, ale również za błędy w zgłoszeniu, np. błąd w numerze rejestracyjnym cysterny, nie wpisanie numeru licencji transportowej lub zaświadczenia, błąd w numerze lokalizatora, brak aktualizacji danych objętych zgłoszeniem. Z karą musi liczyć się również przewoźnik któremu w czasie jazdy przestanie działać lokalizator, a on jej nie zaprzestanie (dotyczy to niesprawności trwającej dłużej niż godzinę). Ustawa SENT przewiduje kary administracyjne, zatem o ich nałożeniu decydować będzie sam obiektywny fakt naruszenia obowiązków, bez względu na to czy był zawiniony.

Podstawa prawna: Gaz propan, butan albo mieszaniny propanu-butanu (CN ex 2711) został objęty systemem nadzoru na mocy  rozporządzenia z dnia 6 sierpnia 2019 r.  zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów.

Więcej na tema SENT po kliknięciu w link.

 

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią sekretariat@prawnicytransportu.pl lub telefonicznie 691 839 919.

 

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 691 839 919e-mail: sekretariat@prawnicytransportu.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KORCZYŃSKI Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KORCZYŃSKI Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Poznaniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@prawnicytransportu.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: