Wygrana sprawa SENT

Wygrana sprawa SENT

Pomoc naszej Kancelarii uchroniła przewoźnika przed nałożeniem kary pieniężnej w wysokości 20 000 zł. Groziła ona za niezgłoszenie przewozu w systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów SENT. Przygotowane przez Kancelarię wyjaśnienia, przedstawione dowody oraz złożone wnioski, spowodowały, że UCS odstąpił od nałożenia kary. To już kolejna wygrana sprawa SENT, w której reprezentowaliśmy przewoźnika.

Wszczęcie postępowania za naruszenie SENT

Wobec przewoźnika zostało wszczęte postępowanie za niezgłoszenie przewozu towarów wrażliwych do rejestru SENT. Po otrzymaniu postanowienia o wszczęciu, przewoźnik przedstawił sprawę kancelarii. Analiza sprawy, opierająca się m. in. na podobnych sprawach przeprowadzonych przez kancelarię, pozwoliła dokonać oceny, że istnieją argumenty uzasadniające odstąpienie od nałożenia kary.

Wyjaśnienia, dowody i wnioski

Po otrzymaniu pełnomocnictwa, kancelaria złożyła wyjaśnienia przed Urzędem Celno-Skarbowym oraz przedstawiła dowody i wnioski. W sprawie, od samego początku najistotniejsza była kwestia prawna związana z wątpliwościami co do tego na jakim podmiocie spoczywał obowiązek zgłoszenia SENT.

Decyzja Urzędu – wygrana sprawa SENT

Po przeanalizowaniu sprawy UCS wydał decyzję. Stwierdził w niej, że doszło do naruszenia obowiązku z ustawy SENT zagrożonego karą 20 000 zł. Z tym jednak, że UCS odstąpił od nałożenia kary uznając za przemawia za tym interes publiczny.

Korzystna decyzja UCS

Wątpliwości należy rozstrzygnąć na korzyść strony

W uzasadnieniu decyzji UCS podzielił stanowisko przedstawione przez kancelarię. Organ uznał, że w tej konkretnej sprawie, za odstąpieniem od nałożenia kary przemawiają wątpliwości co do tego na kim ciążą obowiązki wynikające z ustawy SENT. W takiej sytuacji nałożenie kary pieniężnej na przewoźnika byłoby nadmiernym legalizmem. A kara nie realizowałaby nadrzędnego celu ustawy.

W przypadku wszczęcia postępowania SENT warto przeanalizować sprawę

To już kolejna wygrana spraw SENT prowadzona przez kancelarię. Pokazuje ona, że w przypadku wszczęcia postępowania warto dokładnie przeanalizować sprawę. Należy pamiętać, że w sprawach SENT najistotniejsza jest skrupulatność. Przepisy jednak przewidują możliwość odstąpienia od nałożenia kary w wyjątkowych sytuacjach. Podstawy odstąpienia opisujemy w artykułach na naszej stronie: SENT – czy możliwe jest uniknięcie kar za błędy? ; SENT-odstąpienie od kary Należy również zwrócić uwagę, że w niektórych przypadkach zasadne może być umorzenie postępowania.

Sprawy SENT prowadzimy od początku obowiązywania ustawy

Sprawy SENT prowadzimy od 2017 r., tj. od początku obowiązywania ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. Przez to dysponujemy dużą bazą orzeczeń i decyzji organów w tego rodzaju sprawach. Nasze wypowiedzeksperckie dotyczące SENT można znaleźć m . in. w Dzienniku Gazeta Prawna. Jesteśmy również autorami licznych artykułów i opinii dotyczących tego zagadnienia.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji