SENT na odpady

SENT na odpady

SENT na odpady od 22 lutego 2022 r.

Systemem SENT został objęty przewóz:

  • rozpuszczalników i rozcieńczalników o kodzie CN 3814
  • odpadów.

SENT na odpady

System SENT od 22 lutego 2022 obejmuje odpady w rozumieniu ustawy o odpadach, inne niż wymienione w ustawie o SENT, które są:

  • przywożone do Polski lub przewożone „w tranzycie” z jednego państwa członkowskiego UE do drugiego państwa członkowskiego UE, przez Polskę, oraz
  • przemieszczane na podstawie przepisów rozporządzenia nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów.

Z obowiązku zgłaszania zwolnione są przewozy odpadów, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia 1013/2006, jeżeli ich ilość w przesyłce nie przekracza 20 kg.

SENT na rozpuszczalniki i rozcieńczalniki

Zgłoszeniu do SENT od 22 lutego 2022 r. podlega przewóz rozpuszczalników i rozcieńczalników o kodzie CN 3814 zawierających więcej niż 70% masy olejów ropy naftowej, innych niż towary objęte tą pozycją zawierające alkohol etylowy. Zgłoszeniu będą podlegały przesyłki tego towaru o masie powyżej 500 kg lub objętości przekraczającej 500 litrów.

Jak informuje KIS nie zmienia się obsługa zgłoszeń SENT. Wprowadzone zmiany nie będą miały wpływu na formularze do wysyłania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszeń przewozu SENT.

Jedyne zmiany zostaną wprowadzone w słowniku PDR1300, poprzez rozszerzenie opisu towaru CN 3814 oraz dodanie nowej pozycji słownikowej „0005″ dotyczącej odpadów.

Obowiązkowy GPS lub e-TOLL

Podmiotom, które pierwszy raz zetkną się z SENT należy zwrócić uwagę, że obowiązki SENT nie ograniczają sie wyłącznie do zgłoszenia przewozu. SENT na odpady wiąże się z tym, że:

  • przewoźnik musi zapenić również przekazywanie aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu objętego tym zgłoszeniem na całej trasie przewozu. W tym celu przewoźnik jest obowiązany wyposażyć środek transportu w lokalizator. Mozliwe jest również skorzystanie z aplikacji na telefon (e-TOLL). Z tym, że w tym przypadku ważne jest uruchominie opcji Przejazd SENT. Korzystający z aplikacji muszą pamiętać o tym by wszytskie ikony informujące użytkownika o stanie aplikacji świeciły się na „zielono„. Więcej o konfiguracji e-TOLL po kliknięciu w link. Nie przekazywanie danych lub przerwanie ich przekazywania wiąże się z karą.
  • w przypadku zmiany danych istnieje obowiązek ich aktualizacji

Dyrektywa kontroli

W ustawie SENT przewidziano tzw. dyrektywę kontroli. Jest to obowiązek przewoźnika przedstawienia środka transportu wraz z towarem objętym zgłoszeniem SENT do kontroli. Za niewykonanie obowiązku przewoźnikowi grozi kara 20.000,00 zł. (art. 12a i art. 22 ust 1 pkt 3 ustawy SENT).

Wezwanie do kontroli łatwo przeoczyć. Wezwanie jest wysyłane w systemie SENT wraz z numerem referencyjnym albo potwierdzeniem aktualizacji danych.  Dlatego należy zwrócić uwagę, żeby go nie przeoczyć. Więcej na temat dyrektyw kontroli w naszym artykule SENT – wezwanie do kontroli.

Inne obowiązki SENT

Więcej na temat SENT można przeczytać na naszej stronie we wpisie SENT obowiązki towary.

Kary za SENT

Należy zwrócić uwagę, że niedopełnienie obowiązków związanych z SENT wiąże się z wysokimi karami. Są one nakładane zarówno na przedsiębiorców, jak i na kierowców. Więcej na temat konsekwencji naruszenia przepisów SENT we wpisie SENT – czy możliwe jest uniknięcie kar za błędy?

Należy podkreślić, że przewóz towarów w procedurze SENT wymaga ogromnej skrupulatności. Choćby najmniejszy błąd, taki jak błąd w numerze licencji, numerze rejestracyjnym wiąże się z wysokimi karami pieniężnymi. Kary nakładane są niezależnie od tego czy przewoźnik lub strona zawiniły. Liczy się sam obiektywny fakt naruszenia. Przykładowo, Organ nie bada dlaczego wpisano błędny numer rejestracyjny pojazdu. Karę nakłada za sam fakt, że został on błędnie wpisany. Dlatego najważniejsza jest dokładność i skrupulatność.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji