SENT obowiązki towary

SENT obowiązki towary

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi – tzw. ustawa SENT-obowiązki, towary.

Określa ona obowiązki podmiotów uczestniczących w drogowym i kolejowym przewozie towarów oraz podmiotów dokonujących obrotu paliwami opałowymi. Jej adresatami są dostawcy, odbiorcy oraz przewoźnicy tzw. towarów wrażliwych.

Naruszenie  obowiązków przewidzianych w ustawie wiąże się z odpowiedzialnością. Więcej w tym zakresie w artykule. SENT-obowiązki, towary.

TOWARY – CN

Systemowi monitorowania przewozu i obrotu podlega przewóz towarów objętych pozycjami CN wskazanymi ustawie (art. 3 ust. 2 ustawy) oraz rozporządzeniach wydanych na jej podstawie (art 3 ust 11). Dlatego niewystarczające jest sprawdzenie samej ustawy. Jednocześnie lista towarów objętych monitorowaniem może się zmieniać.

Należ również zwrócić uwagę, że część towarów o kodach CN wskazanych w ustawie może nie podlegać monitorowaniu. Np. z uwagi na ich ilość w opakowaniach jednostkowych lub inną procedurę w jakiej są przewożone (art. 3 ustawy).

PODMIOTY

Ustawa SENT nakłada obowiązki na dostawców, odbiorców i przewoźników tzw. towarów wrażliwych, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Niektóre obowiązki dotyczą jednak również podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej. Dotyczy to nabywców paliw opałowych.

Na każdy z podmiotów nałożono określonego rodzaju obowiązki w zależności od tego jaki przewóz wykonują. SENT-obowiązki, towary

Przewóz rozpoczynający się na terytorium Polski (dostawa wewnątrzwspólnotowa, eksport). SENT-obowiązki, towary.

W przypadku przewozu towaru rozpoczynającego się na terytorium kraju (dostawa wewnątrzwspólnotowa towarów, eksport) podmiot wysyłający jest obowiązany, przed rozpoczęciem przewozu towaru:

  • po pierwsze, przesłać do rejestru zgłoszenie
  • po drugie, uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia
  • następnie, przekazać ten numer przewoźnikowi
  • przekazać numer referencyjny odbiorcy towaru (w przypadku dostawy towaru w rozumieniu ustawy VAT)

Przewóz rozpoczynający się z terytorium państwa Unii Europejskiej lub państwa trzeciego do Polski (nabycie wewnątrzwspólnotowe, import). SENT-obowiązki, towary.

W przypadku przewozu towaru z terytorium państwa członkowskiego (nabycia wewnątrzwspólnotowego towarów) albo z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju (import) podmiot odbierający jest obowiązany przed rozpoczęciem przewozu na terytorium kraju:

  • przesłać do rejestru zgłoszenie,
  • uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia
  • przekazać ten numer przewoźnikowi.

Tranzyt – przewóz przez Polskę

W przypadku przewozu towarów przez terytorium Polski, np. z Ukrainy do Czech. W tej sytuacji wszystkie obowiązki leżą po stronie przewoźnika. Przewoźnik jest obowiązany przed rozpoczęciem przewozu towaru na terytorium kraju:

  • przesłać zgłoszenie  do rejestru,
  • uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia (SENT-obowiązki, towary)

Pomoc w uzyskaniu licencji transportowej

Osoby zainteresowane uzyskaniem licencji zapraszamy do kontaktu

Pomagamy w uzyskaniu licencji, w tym również w spełnieniu niezbędnych do tego formalności. Ofertę kierujemy do osób z całego kraju i zagranicy. Komunikujemy się po polskuangielsku i ukraińsku. Wszystkie formalności można załatwić on-line oraz pocztą. Nie ma konieczność przyjazdu do nas lub do siedziby Organu.

 +48 691 839 919

 sekretariat@prawnicytransportu.pl

AKTUALIZACJA DANYCH

Istotnym jest by wszystkie podmioty obowiązane do przesyłania i uzupełniania zgłoszenia dopełniały obowiązku aktualizacji danych podanych w zgłoszeniu lub jego uzupełnieniu. Tak więc, każda zmiana stanu faktycznego w zakresie powyższych danych wymaga aktualizacji, np. data rozpoczęcia przewozu. Wymieniona aktualizacja danych nie dotyczy towaru będącego przedmiotem przewozu. Obowiązek powyższy wynika z art 8 ust 1 i 2 ustawy i jego niedopełnienie zagrożone jest karą pieniężną.

ANULOWANIE PRZEWOZU

W przypadku gdy przewóz towaru nie zostanie rozpoczęty, odpowiednio podmiot wysyłający, podmiot odbierający albo przewoźnik dokonuje aktualizacji zgłoszenia, podając informację o odstąpieniu od przewozu towaru. Obowiązek powyższy wynika z art 8 ust 3 ustawy.

ODMOWA PRZYJĘCIA TOWARU

Przewoźnik jest obowiązany odmówić przyjęcia do przewozu towarów podlegających zgłoszeniu w przypadku nieotrzymania numeru referencyjnego, dokumentu zastępującego zgłoszenie i potwierdzenia przyjęcia dokumentu zastępującego zgłoszenie albo dokumentu wskazującego na przesunięcie międzymagazynowe. SENT-obowiązki, towary.

KIEROWCA

Kierowca w momencie rozpoczęcia przewozu towaru, jest obowiązany posiadać numer referencyjny. Natomiast w przypadku awarii systemu po stronie KAS kierowca powinien posiadać dokument zastępujący zgłoszenie i potwierdzenie przyjęcia tego dokumentu albo dokument przesunięcia międzymagazynowego.

W przypadku nieotrzymania przez kierującego numeru referencyjnego albo jednego z powyższych dokumentów, kierujący obowiązany jest odmówić rozpoczęcia przewozu towaru.

DYREKTYWA KONTROLI

W ustawie SENT przewidziano tzw. dyrektywę kontroli, która stanowi obowiązek przewoźnika przedstawienia środka transportu wraz z towarem objętym zgłoszeniem SENT do kontroli. (art. 12a ustawy SENT-wezwanie do kontroli). Za niewykonanie obowiązku przewoźnikowi grozi kara 20.000,00 zł (art 22 ust 1 pkt 3 ustawy SENT).

Wezwanie jest wysyłane w systemie SENT wraz z numerem referencyjnym albo potwierdzeniem aktualizacji danych.  Z tego względu należy zwrócić uwagę, żeby go nie przeoczyć. Więcej na ten temat we wpisie SENT – wezwanie do kontroli.

Więcej informacji na stronie https://puesc.gov.pl/web/puesc/e-przewoz.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji