Nowe obowiązki SENT

Nowe obowiązki SENT dla zagranicznych przewoźników

Prawdopodobnie od 1 stycznia 2025 r., zagranicznych przewoźników czekają nowe obowiązki SENT. Piszemy, że prawdopodobnie, dlatego, że w przestrzeni medialnej pojawiła się informacja, że nowe obowiązki zaczną obowiązywać od 1 lipca 2024 r. (zatem wcześniej). Jednak na obecną chwilę przepisy nie zostały jeszcze uchwalone, a zatem nie jest prawdopodobne, żeby miały zacząć obowiązywać od 1 lipca 2024. Na chwilę obecną (koniec czerwca 20204) nie są również dostępne formularze SENT do dokonywania zgłoszeń takich przewozów. Zatem nie jest prawdopodobne, żeby nowe obowiązki miały zacząć obowiązywać od lipca 2024.

Należy jednak na bieżąco śledzić informacje o tym kiedy nowe obowiązki wejdą w życie. Jednocześnie informujemy, że postaramy się Państwa o tym informować jak tylko pojawią się wiążące infromacje.

Żeby być na bieżąco z informacjami zachęcamy do zapisania się do naszego newslettera – okienko pod artykułem.

Zgodnie z nowymi przepisami wszyscy zagraniczni przewoźnicy, wykonujący przewozy z przekroczeniem granicy Polski będą zobowiązani dokonać zgłoszenia SENT. Obowiązek ten będzie dotyczył przewozu wszystkich towarów, a nie tylko tzw. towarów wrażliwych. Zgłoszony przewóz będzie podlegał monitorowaniu GPS. Na zgłoszenie może zostać nałożony obowiązek stawienia się do kontroli. Za niezgłoszenie przewozu lub naruszenie innych obowiązków SENT będą groziły wysokie kary. Do nowych obowiązków warto się przygotować z wyprzedzeniem.

Kogo dotyczą nowe obowiązki SENT

Nowe obowiązki będą dotyczyły przewozu wszystkich towarów wykonywanych przez zagranicznych przewoźników (spoza UE). Wcześniej obowiązki SENT dotyczyły tylko przewozu towarów wrażliwych (np. paliw, olejów, smarów, alkoholi), odpadów i niektórych produktów rolnych lub spożywczych. Od 1 stycznia 2025 obowiązek będzie dotyczył wszystkich towarów. O objęciu monitorowaniem nie będzie decydował rodzaj towaru, ale to przez jakiego przewoźnika będzie on wykonywany.

Obowiązkiem zgłoszeń do systemu SENT objęte będą wszystkie przewozy rzeczy realizowane w Polsce przed podmioty zagraniczne, niemające siedziby w którymś z państw członkowskich Unii Europejskiej bądź w Szwajcarii, Islandii, Liechtensteinie lub Norwegii. Nie ma przy tym znaczenia, jakiego rodzaju towary są przewożone przez te podmioty.

Obowiązek ten dotyczyć będzie zatem w pierwszej kolejności wszystkich tych przewoźników, którzy w celu wykonywania przewozów na terytorium RP muszą dysponować stosownym zezwoleniem na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych (bądź zezwoleniem EKMT). Co jednak istotne, nowe regulacje obejmą swoim zakresem również tych przewoźników, którzy na mocy wiążących Polskę umów międzynarodowych zwolnieni są z obowiązku posiadania powyższych zezwoleń – zatem do nowych przepisów będą musieli stosować się chociażby działający w branży transportowej przedsiębiorcy z Ukrainy.

Objęcie powyżej wskazanych podmiotów systemem monitorowania umotywowane zostało potrzebą zwiększenia nadzoru nad wykonywanymi w Polsce przewozami drogowymi rzeczy. W uzasadnieniu projektu ustawy nowelizującej podkreślono zwłaszcza konieczność kontroli zezwoleń na wykonywanie przewozów międzynarodowych. M.in. po to, aby przeciwdziałać wielorazowemu wykorzystywaniu zezwoleń jednokrotnych, polegającym na niewypełnianiu ich blankietów.

Jeżeli Twoja firma potrzebuje szkolenia z zakresu SENT zapraszamy do kontaktu z Kancelarią – 0048 691 839 919

Nowe obowiązki SENT dla przewoźników

Zgłoszenia do rejestru SENT będzie należało dokonać przed rozpoczęciem przewozu na terytorium RP – SENT – przed przekroczeniem granicy. Obowiązek ten dotyczyć będzie również przewozów kabotażowych realizowanych przez te podmioty zagraniczne. Jeżeli w ramach jednego przejazdu realizowanych będzie kilka operacji transportowych, wymagających osobnych zezwoleń – wówczas każda taka operacja wymagać będzie dokonania osobnego zgłoszenia do systemu monitorowania.

Będzie należało uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia. Po otrzymaniu numeru referencyjnego będzie należało go przekazać kierowcy.

Kierujący pojazdem nie będzie mógł rozpocząć przejazdu na terytorium RP bez otrzymania numeru referencyjnego, potwierdzającego dokonanie zgłoszenia

Przewoźnik będzie miał obowiązek przekazywania danych geolokalizacyjnych środka transportu (GPS) na całej trasie przejazdu przez Polskę. Należy pamiętać, że nie chodzi wyłącznie o zapisywanie danych GPS, ale ich przekazywanie na bieżąco. Należy na to zwrócić uwagę wprzypadku korzystania z aplikacji e-TOLL oraz urządzeń ZSL (pamiętać o zaznaczeniu właściwych ikonek). Częstym błędem jest nie włączenia przekazywania pomimo zapisu GPS.

Na przewoźnika będzie mogło zostać nałożone wezwanie do kontroli – za brak jego realozacji grozi wysoka kara.

Kiedy obowiązek będzie dotyczył przewoźników z Unii Europejskiej

W pewnych sytuacjach obowiązek zgłoszenia przewozu do systemu monitorowania oraz zapewnienia przekazywania jego danych lokalizacyjnych będzie ciążył również na przewoźnikach mających siedzibę w Unii Europejskiej (i wskazanych powyżej państwach EFTA). Będzie to dotyczyło przejazdów, które wykonywane są do lub z państw trzecich, dla których wymagane jest posiadanie zezwolenia na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych rzeczy (bądź zezwolenia EKMT). Podobnie jak w przypadku przewoźników spoza Unii Europejskiej, obowiązek ten będzie dotyczył również tych przewozów, dla których obowiązek posiadania zezwolenia został wyłączony na podstawie wiążących Polskę umów międzynarodowych.

Oznacza to, że – przykładowo – przewoźnik mający siedzibę we Francji będzie mógł wykonywać przewóz do Polski bądź przez Polskę na Litwę bez dokonywania zgłoszenia do systemu monitorowania. Jednakże wykonywanie przewozu na Ukrainę bądź z Ukrainy będzie wymagało takiego zgłoszenia.

Niepewna na ten moment jest kwestia monitorowania przewozów kabotażowych. Przepisy, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2025 r., obejmują takie przewozy, realizowane przez przewoźników z Unii Europejskiej, obowiązkiem dokonywania zgłoszeń do systemu SENT. Jednakże planowana przez rząd nowelizacja powyższych regulacji zakłada zniesienie tego obowiązku. Trudno w tej chwili przewidzieć, czy zmiana ta zostanie ostatecznie wprowadzona.

Kary za naruszenie obowiązków SENT

Przykładowe naruszenia za które grożą kary:

  • wykonywanie przewozu drogowego rzeczy bez zgłoszenia do rejestru zgłoszeń grozi kara 12 000 zł
  • nieprzekazywanie danych lokalizacyjnych środka transportu grozi kara 10 000 zł
  • niestawienie się do kontroli grozi kara 20 000 zł

Za każde naruszenie może zostać nałożona odrębna kara. Jednocześnie kary grożą za każdy przejazd. Dlatego sankcje te mogą być bardzo surowe, co oznacza, że warto przygotować się do nowych obowiązków.

Więcej na temat obowiązków SENT można przeczytać w naszych artykułach, m.in. SENT obowiązki towary, Dyrektywa kontroli SENT. Należy zwrócić uwagę, że ustawa SENT w odniesieniu do niektórych towarów już obowiązuje. Nakładane na jej podstawie kary mają wymierny charakter. Dlatego należy bardzo skrupulatnie przestrzegać przepisów oraz stosować się do procedur.

Jeżeli Państwa firma jest zainteresowana szkoleniem z zakresu SENT zapraszamy do kontaktu z Kancelarią

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji