Nowe obowiązki SENT

Nowe obowiązki SENT dla zagranicznych przewoźników

Od 1 stycznia 2025 r. zagranicznych przewoźników czekają nowe obowiązki SENT. Wszyscy zagraniczni przewoźnicy, wykonujący przewozy z przekroczeniem granicy Polski będą zobowiązani dokonać zgłoszenia SENT. Obowiązek ten będzie dotyczył przewozu wszystkich towarów, a nie tylko tzw. towarów wrażliwych. Zgłoszony przewóz będzie podlegał monitorowaniu GPS. Na zgłoszenie może zostać nałożony obowiązek stawienia się do kontroli. Za niezgłoszenie przewozu lub naruszenie innych obowiązków SENT będą groziły wysokie kary. Do nowych obowiązków warto się przygotować z wyprzedzeniem. Przepisy je przewidujące zostały już uchwalone, dlatego na pewno zaczną one obowiązywać.

Kogo dotyczą nowe obowiązki SENT

Nowe obowiązki będą dotyczyły wszystkich zagranicznych przewoźników.

Nowe obowiązki będą dotyczyły przewozu wszystkich towarów wykonywanych przez zagranicznych przewoźników. Wcześniej obowiązki SENT dotyczyły tylko przewozu towarów wrażliwych (np. paliw, olejów, smarów, alkoholi), odpadów i niektórych produktów rolnych lub spożywczych. Od 1 stycznia 2025 obowiązek będzie dotyczył wszystkich towarów. O objęciu monitorowaniem nie będzie decydował rodzaj towaru, ale to przez jakiego przewoźnika będzie on wykonywany.

Obowiązek zgłoszenia przewozu do rejestru SENT

Zgłoszenia do rejestru SENT będzie należało dokonać przed rozpoczęciem przewozu na terytorium RP.

Będzie należało uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia.

Przewoźnik będzie miał obowiązek przekazywania danych geolokalizacyjnych środka transportu (GPS)

Kary za naruszenie obowiązków SENT

  • za wykonywanie przewozu drogowego rzeczy bez zgłoszenia do rejestru zgłoszeń grozi kara 12 000 zł
  • za nieprzekazywanie danych lokalizacyjnych środka transportu grozi kara 10 000 zł

Za każde naruszenie mogą zostać nałożone odrębne kary. Jednocześnie kary grożą za każdy przejazd. Dlatego sankcje te mogą być bardzo surowe, co oznacza, że warto przygotować się do nowych obowiązków.

Więcej na temat obowiązków SENT można przeczytać w naszych artykułach, m.in. SENT obowiązki towary, Dyrektywa kontroli SENT. Należy zwrócić uwagę, że ustawa SENT w odniesieniu do niektórych towarów już obowiązuje. Nakładane na jej podstawie kary mają wymierny charakter. Dlatego należy bardzo skrupulatnie przestrzegać przepisów oraz stosować się do procedur.

Jeżeli Państwa firma jest zainteresowana szkoleniem z zakresu SENT zapraszamy do kontaktu z Kancelarią

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji