SENT – wezwanie do kontroli

PrawnicyTransportu.plKomentarze (0)

SENT-wezwanie do kontroliW ustawie SENT przewidziano tzw. dyrektywę kontroli. Jest to obowiązek przewoźnika przedstawienia środka transportu wraz z towarem objętym zgłoszeniem SENT do kontroli (art. 12a ustawy SENT-wezwanie do kontroli).

Za niewykonanie obowiązku przewoźnikowi grozi kara 20.000,00 zł (art 22 ust 1 pkt 3 ustawy SENT).

Obowiązek stawienia się do kontroli

Wezwanie do kontroli wysyłane jest wraz  z numerem referencyjnym albo potwierdzeniem aktualizacji danych w rejestrze. Może być ona wysłana bezpośrednio przewoźnikowi.  Może być też wysłana podmiotowi  wysyłającemu lub podmiotowi odbierającemu. Wówczas są one zobowiązane przekazać je przewoźnikowi wraz z numerem referencyjnym albo potwierdzeniem aktualizacji danych w rejestrze.

W przypadku gdy przewoźnik otrzyma wezwanie do kontroli jest zobowiązany skontaktować się telefonicznie z UCS wskazanym w wezwaniu.  I poinformować o planowanym dostarczeniu towaru  oraz przedstawić środek transportu wraz z towarem do kontroli w dacie zakończenia przewozu towaru.

Nie przeoczyć wezwania

Wezwanie jest wysyłane w systemie SENT wraz z numerem referencyjnym albo potwierdzeniem aktualizacji danych.  Dlatego należy zwrócić uwagę, żeby go nie przeoczyć.

Do Kancelarii w ostatnim czasie trafiło kilka spraw, w których przewoźnicy o tym że otrzymali wezwanie do kontroli dowiedzieli się wiele miesięcy po wykonanym transporcie. Nastąpiło to w chwili gdy otrzymali postanowienie o wszczęciu postępowania o nałożenie kary w wysokości 20.000,00 zł. Dlatego tak ważne jest by dokładnie sprawdzać otrzymywane komunikaty. M. in. w zakresie tego czy nie zawierają tzw. dyrektywy kontroli. Dotyczy to przede wszystkim przewoźników, ale również podmiotów wysyłających i odbierających.

Art.  12a.  Obowiązek przedstawienia środka transportu do kontroli

  1. Jeżeli w wyniku analizy danych w rejestrze stwierdzono, że przewóz towarów wskazany w zgłoszeniu wiąże się ze zwiększonym ryzykiem, odpowiednio podmiot wysyłający, podmiot odbierający lub przewoźnik otrzymują wezwanie do przedstawienia środka transportu w czasie i miejscu, o których mowa odpowiednio w ust. 3 albo 4, przesłane wraz z numerem referencyjnym albo potwierdzeniem aktualizacji danych w rejestrze.
  2. Odpowiednio podmiot wysyłający i podmiot odbierający są obowiązani przekazać przewoźnikowi treść wezwania wraz z numerem referencyjnym albo potwierdzeniem aktualizacji danych w rejestrze.
  3. W przypadku przewozu towarów po drodze publicznej przewoźnik jest obowiązany przedstawić środek transportu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. a, w dacie zakończenia przewozu towaru, w miejscu dostarczenia towaru lub w oddziale celnym urzędu celno-skarbowego zlokalizowanym najbliżej miejsca zakończenia przewozu na terytorium kraju w celu przeprowadzenia kontroli.
  4. W przypadku przewozu towarów po krajowej sieci kolejowej przewoźnik jest obowiązany przedstawić środek transportu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. b, w dacie zakończenia przewozu towaru, w miejscu wskazanym w zgłoszeniu w celu przeprowadzenia kontroli.
  5. Przewoźnik powiadamia telefonicznie organ Krajowej Administracji Skarbowej wskazany w wezwaniu o planowanym dostarczeniu towaru do miejsca, o którym mowa odpowiednio w ust. 3 i 4.
Więcej o SENT można przeczytać w artykule SENT-czy możliwe jest uniknięcie kar za błędy, na naszej stronie oraz stronach administracji skarbowej.
Przedsiębiorco jeżeli potrzebujesz dalszych wyjaśnień przedstawionej kwestii lub prowadzone jest wobec Ciebie postępowanie dotyczące SENT  zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.  Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 691 839 919 lub mailowo sekretariat@prawnicytransportu.pl

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 691 839 919e-mail: sekretariat@prawnicytransportu.pl


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/themes/thesis_189/lib/classes/comments.php on line 43

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KORCZYŃSKI Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KORCZYŃSKI Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Poznaniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@prawnicytransportu.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: