SENT – wezwanie do kontroli

SENT – wezwanie do kontroli

W ustawie SENT przewidziana została dyrektywa kontroli. Jest to obowiązek przewoźnika przedstawienia środka transportu wraz z towarem objętym zgłoszeniem SENT do kontroli. Za niewykonanie obowiązku przewoźnikowi grozi kara 20.000,00 zł .

(art. 12a i art. 22 ust 1 pkt 3 ustawy SENT).

Informacja o kontroli przewozu

Wezwanie do kontroli zatytułowane „Informacja o kontroli przewozu” wysyłane jest wraz  z numerem referencyjnym albo potwierdzeniem aktualizacji danych w rejestrze. Może być ona wysłana bezpośrednio przewoźnikowi.  Może być też wysłana podmiotowi  wysyłającemu lub podmiotowi odbierającemu. Wówczas są one zobowiązane przekazać je przewoźnikowi wraz z numerem referencyjnym albo potwierdzeniem aktualizacji danych w rejestrze.

W przypadku gdy przewoźnik otrzyma wezwanie do kontroli jest zobowiązany skontaktować się telefonicznie z UCS wskazanym w wezwaniu i powiadomić o planowanej dacie i godzinie dostarczenia towaru do miejsca dostarczenia towaru lub miejsc zakończenia przewozu.

Wezwanie wysyłane jest w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

Nie przeoczyć wezwania

Wezwanie jest wysyłane w systemie SENT wraz z numerem referencyjnym albo potwierdzeniem aktualizacji danych.  Dlatego należy zwrócić uwagę, żeby go nie przeoczyć. Poniżej przykładowa dyrektywa kontroli:

Jako Kancelaria reprezentujemy Klientów w licznych postępowaniach dotyczących SENT. Najczęściej spotkamy się z błędami będącymi wynikiem przeoczenia lub niewiedzy. Więcej na temat tego, czy możliwe jest uniknięcie kary za błędy lub przeoczenia w SENT można przeczytać w naszych artykułach. Jeżeli wobec Państwa firmy zostało wszczęte postepowanie lub nałożona kara zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Zobacz także

Do Kancelarii w ostatnim czasie trafiło kilka spraw, w których przewoźnicy o tym że otrzymali wezwanie do kontroli dowiedzieli się wiele miesięcy po wykonanym transporcie. Nastąpiło to w chwili gdy otrzymali postanowienie o wszczęciu postępowania o nałożenie kary w wysokości 20.000,00 zł. Dlatego tak ważne jest by dokładnie sprawdzać otrzymywane komunikaty. M. in. w zakresie tego czy nie zawierają tzw. dyrektywy kontroli. Dotyczy to przede wszystkim przewoźników, ale również podmiotów wysyłających i odbierających.

1. Jeżeli w wyniku analizy danych w rejestrze stwierdzono, że przewóz towarów wskazany w zgłoszeniu wiąże się ze zwiększonym ryzykiem, odpowiednio podmiot wysyłający, podmiot odbierający lub przewoźnik otrzymują wezwanie do przedstawienia środka transportu w czasie i miejscu, o których mowa odpowiednio w ust. 3 albo 4, przesłane wraz z numerem referencyjnym albo potwierdzeniem aktualizacji danych w rejestrze.

2. Odpowiednio podmiot wysyłający i podmiot odbierający są obowiązani przekazać przewoźnikowi treść wezwania wraz z numerem referencyjnym albo potwierdzeniem aktualizacji danych w rejestrze.

3. W przypadku przewozu towarów po drodze publicznej przewoźnik jest obowiązany przedstawić środek transportu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. a, w dacie zakończenia przewozu towaru, w miejscu dostarczenia towaru lub w oddziale celnym urzędu celno-skarbowego zlokalizowanym najbliżej miejsca zakończenia przewozu na terytorium kraju w celu przeprowadzenia kontroli.

4. W przypadku przewozu towarów po krajowej sieci kolejowej przewoźnik jest obowiązany przedstawić środek transportu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. b, w dacie zakończenia przewozu towaru, w miejscu wskazanym w zgłoszeniu w celu przeprowadzenia kontroli.

5. Przewoźnik powiadamia telefonicznie organ Krajowej Administracji Skarbowej wskazany w wezwaniu o planowanym dostarczeniu towaru do miejsca, o którym mowa odpowiednio w ust. 3 i 4.

Art. 12a ustawy SENT

W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w art. 12a ust. 3 i 4 oraz art. 15 ust. 3 na przewoźnika nakłada się karę pieniężną w wysokości 20 000 zł.

Art. 22 ust 1 pkt 3 ustawy SENT

Więcej o SENT można przeczytać w artykule SENT-czy możliwe jest uniknięcie kar za błędy, na naszej stronie oraz stronach administracji skarbowej.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji