SENT – wezwanie do kontroli

PrawnicyTransportu.plKomentarze (0)

SENT-wezwanie do kontroliW ustawie SENT przewidziano tzw. dyrektywę kontroli. Jest to obowiązek przewoźnika przedstawienia środka transportu wraz z towarem objętym zgłoszeniem SENT do kontroli (art. 12a ustawy SENT-wezwanie do kontroli).

Za niewykonanie obowiązku przewoźnikowi grozi kara 20.000,00 zł (art 22 ust 1 pkt 3 ustawy SENT).

Obowiązek stawienia się do kontroli

Wezwanie do kontroli wysyłane jest wraz  z numerem referencyjnym albo potwierdzeniem aktualizacji danych w rejestrze. Może być ona wysłana bezpośrednio przewoźnikowi.  Może być też wysłana podmiotowi  wysyłającemu lub podmiotowi odbierającemu. Wówczas są one zobowiązane przekazać przewoźnikowi treść wezwania wraz z numerem referencyjnym albo potwierdzeniem aktualizacji danych w rejestrze.

W przypadku gdy przewoźnik otrzyma SENT-wezwanie do kontroli jest zobowiązany powiadomić telefonicznie organ Krajowej Administracji Skarbowej wskazany w wezwaniu o planowanym dostarczeniu towaru i przedstawić środek transportu wraz z towarem do kontroli w dacie zakończenia przewozu towaru.

Nie przeoczyć wezwania

Wezwanie jest wysyłane w systemie SENT wraz z numerem referencyjnym albo potwierdzeniem aktualizacji danych.  Dlatego należy zwrócić uwagę, żeby go nie przeoczyć.

Do Kancelarii w ostatnim czasie trafiło kilka spraw, w których przewoźnicy o tym że otrzymali wezwanie do kontroli dowiedzieli się wiele miesięcy po wykonanym transporcie. Nastąpiło to w chwili gdy otrzymali postanowienie o wszczęciu postępowania o nałożenie kary w wysokości 20.000,00 zł. Dlatego tak ważne jest by dokładnie sprawdzać otrzymywane komunikaty, m. in. w zakresie tego czy nie zawierają tzw. dyrektywy kontroli. Dotyczy to przede wszystkim przewoźników, ale również podmiotów wysyłających i odbierających.

Art.  12a.  Obowiązek przedstawienia środka transportu do kontroli

  1. Jeżeli w wyniku analizy danych w rejestrze stwierdzono, że przewóz towarów wskazany w zgłoszeniu wiąże się ze zwiększonym ryzykiem, odpowiednio podmiot wysyłający, podmiot odbierający lub przewoźnik otrzymują wezwanie do przedstawienia środka transportu w czasie i miejscu, o których mowa odpowiednio w ust. 3 albo 4, przesłane wraz z numerem referencyjnym albo potwierdzeniem aktualizacji danych w rejestrze.
  2. Odpowiednio podmiot wysyłający i podmiot odbierający są obowiązani przekazać przewoźnikowi treść wezwania wraz z numerem referencyjnym albo potwierdzeniem aktualizacji danych w rejestrze.
  3. W przypadku przewozu towarów po drodze publicznej przewoźnik jest obowiązany przedstawić środek transportu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. a, w dacie zakończenia przewozu towaru, w miejscu dostarczenia towaru lub w oddziale celnym urzędu celno-skarbowego zlokalizowanym najbliżej miejsca zakończenia przewozu na terytorium kraju w celu przeprowadzenia kontroli.
  4. W przypadku przewozu towarów po krajowej sieci kolejowej przewoźnik jest obowiązany przedstawić środek transportu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. b, w dacie zakończenia przewozu towaru, w miejscu wskazanym w zgłoszeniu w celu przeprowadzenia kontroli.
  5. Przewoźnik powiadamia telefonicznie organ Krajowej Administracji Skarbowej wskazany w wezwaniu o planowanym dostarczeniu towaru do miejsca, o którym mowa odpowiednio w ust. 3 i 4.
Więcej o SENT można przeczytać na naszej stronie oraz stronach administracji skarbowej. SENT-wezwanie do kontroli.
Przedsiębiorco jeżeli potrzebujesz dalszych wyjaśnień przedstawionej kwestii lub prowadzone jest wobec Ciebie postępowanie dotyczące SENT  zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.  Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 691 839 919 lub mailowo sekretariat@prawnicytransportu.pl

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 691 839 919e-mail: sekretariat@prawnicytransportu.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KORCZYŃSKI Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KORCZYŃSKI Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Poznaniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@prawnicytransportu.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: