SENT-odstąpienie od kary

SENT-odstąpienie od kary

Przedsiębiorcy którzy w wyniku roztargnienia lub przeoczenia popełnią błąd w zgłoszeniu SENT zadają pytanie:  czy możliwe jest w takiej sytuacji uniknięcie kary? (więcej: SENT-odstąpienie od kary).

Przepisy  ustawy SENT przewidują możliwość odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej gdy jest to uzasadnione ważnym interesem strony  lub interesem publicznym.  Taką możliwość przewiduje art. 21 ust 3, art. 22 ust 3, 22a ust 3, 24 ust 3 ustawy SENT. Z tego względu  podstawowe znaczenie ma odkodowanie co kryje się pod tymi pojęciami.

Ważny interes strony

Ważny interes strony należy odczytywać w powiązaniu z sytuacją majątkową strony. W praktyce sprowadza się to do oceny, m. in. tego, czy strona będzie w stanie uregulować nałożoną  na nią karę. Przesłanka ta ma wyjątkowy charakter, bowiem odnosi się wyłącznie do podmiotów, będących w złej sytuacji finansowej.  Występowanie ważnego interesu trony organ bada wyłącznie na  wniosek samej strony (więcej: SENT-odstąpienie od kary).

Interes publiczny

W praktyce ważniejsza  jest przesłanka interesu publicznego. Pojęcie to nie zostało zdefiniowane w ustawie, ale wypełnienie go treścią należy do organów orzekających. W orzeczeniach dotyczących SENT sądy nie wskazują na definicję pojęcia interesu publicznego. Ale na zasady przez pryzmat których należy go oceniać. W tym biorąc pod uwagę cel samej regulacji, tj. m. in. uszczelnienie systemu podatkowego.  Więcej na ten temat w artykule SENT-czy możliwe jest uniknięcie kar za błędy?

W przypadku niezawinionych nieprawidłowości w SENT, tym co może uzasadniać odstąpienie od nałożenia kary nie jest zła sytuacja finansowa strony, ale ocena tego, czy w interesie publicznym jest nakładanie na stronę dotkliwej kary pieniężnej. Dotyczy to sytuacji gdy doszło do uchybienia, ale nie było ono na tyle istotne by chociażby hipotetycznie skutkować narażeniem należności publicznoprawnych na uszczuplenie. W takiej sytuacji powinna nastąpić ocena tego, czy nałożenie kary byłoby proporcjonalną reakcją na naruszenie. W takim przypadku przesłanka interesu publicznego powinna być wykładana z uwzględnieniem wartości wspólnych dla całego społeczeństwa. Takich jak sprawiedliwość, bezpieczeństwo, zaufanie obywateli do organów władzy publicznej. (więcej: SENT-odstąpienie od kary).

Przesłanka interesu publicznego ma znaczenie ze względu na rodzaj naruszenia a nie sytuację finansową podmiotu. Już chociażby z tego względu jawi się jako bardziej sprawiedliwa. O ewentualnym odstąpieniu od nałożeni kary decyduje waga naruszenia, to jak do niego doszło i z jakich przyczyn. Nie ma natomiast znaczenia sytuacja finansowa podmiotu który ma zostać ukarany. W takim przypadku możliwe jest ustalenie, czy odstąpienie od nałożenia kary w przypadku określonego naruszenia popełnionego w konkretnych okolicznościach jest  uzasadnione. Ocena taka dotyczy naruszenia a nie podmiotu który je popełnił (w szczególności jego sytuacji finansowej).

Wybrane wyroki sądów:

Z uwagi na powyższe warto zwrócić uwagę na te orzeczenia sądów, które dotyczą odstąpienia od nałożenia kary: II GSK 1696/18 oraz II GSK 1385/19, I SA/Ol 204/18, I SA/Go 694/19III SA/Lu 303/19III SA/Lu 307/19, II GSK 1133/19, II GSK 220/20,  II GSK 307/20, V SA/Wa 1234/19.

Szczegółowa informacja dotycząca tego czy możliwe jest uniknięcie kar za błędy w SENT w linku.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji