SENT na produkty rolne i owoce

SENT na produkty rolne i owoce

Od 12 sierpnia 2023 r. systemem SENT zostały objęte kolejne kategorie towarów. Tym razem systemem SENT zostały objęte produkty rolne i owoce. Jest to skutek nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów z 20 kwietnia 2023 roku. Rozporządzeniem tym MF wprowadziło monitorowanie niektórych produktów rolnych, o czym we wpisie SENT na zboże z Ukrainy.

Informacja o zmianach na stronie PUESC

Zgodnie z informacją na stronie PUESC monitorowanie SENT dotyczy towarów objętych następującymi kodami CN:

 • ex 0207 – mięso z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, schłodzone lub zamrożone, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 250 kg,
 • ex 0407 – jaja ptasie w skorupkach, świeże, jeżeli ich liczba w przesyłce towarów objętych tą pozycją przekracza 2 500 szt.,
 • 0408 – jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 100 kg,
 • 0409 00 00 – miód naturalny, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 10 kg,
 • ex 0810 10 00 – truskawki świeże, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 3 000 kg,
 • 0810 20 10 – maliny świeże, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 3 000 kg,
 • 0810 40 50 – owoce z gatunków Vaccinium macrocarpon i Vaccinium corymbosum świeże, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 3 000 kg,
 • ex 0811 10 – truskawki niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 3 000 kg,
 • 0811 20 31 – maliny niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 3 000 kg,
 • 0811 20 39 – porzeczki czarne niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 3 000 kg,
 • 0811 90 50 – owoce z gatunku Vaccinium myrtillus niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza
  3 000 kg,
 • 0811 90 95 – pozostałe owoce niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 500 kg,
 • ex 1001 – pszenica, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 10 000 kg,
 • 1005 – kukurydza, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 10 000 kg,
 • 1101 00 – mąka pszenna lub z meslin, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 100 kg,
 • 1102 – mąki ze zbóż, innych niż pszenica lub meslin, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 100 kg,
 • ex 1205 – nasiona rzepaku, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 10 000 kg,
 • 1206 00 – nasiona słonecznika, nawet łamane, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 10 000 kg,
 • ex 2009 79 – zagęszczony sok jabłkowy, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 10 000 kg.
 • ex 1001 – pszenica, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 10 000 kg,
 • 1005 – kukurydza, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 10 000 kg,
 • ex 1205 – nasiona rzepaku, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 10 000 kg,
 • 1206 00 – nasiona słonecznika, nawet łamane, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 10 000 kg.

Zwolnienia z SENT w niektórych przypadkach

W rozporządzeniu przewidziano również wyłączenia dla niektórych rodzajów przewozów wymienionych powyżej towarów. Dlatego należy dokładnie zapoznać się z rozporządzeniem i przepisami SENT, żeby ustalić, czy towar podlega monitorowaniu czy nie podlega. Podkreślenia jednak wymaga, że wyłączenia należy interpretować bardzo ściśle i zawężająco.

Wysokie kary za brak SENT na produkty rolne i owoce

Za niezgłoszenie przewozu towaru do SENT grożą wysokie kary. Mogą one być nakładane za każdy przewóz. Wysokie kary przewidziano również za błędy w zgłoszeniu SENT oraz niespełnienie niektórych obowiązków. Kary te są realnie nakładane i egzekwowane. Dlatego do obowiązków SENT należy podejść bardzo skrupulatnie.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji

[…] Tranzyt oraz przywóz do Polski zbóż, jaj, mięsa drobiowego, produktów pszczelich, niektórych owoców oraz niektórych innych produktów spożywczych został objęty system SENT. Jest to system monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi uregulowany ustawą z dnia 9 marca 2017 r. Nakłada ona szereg obowiązków na przewoźników, jak również na inne podmioty uczestniczące w łańcuch dostaw (m. in. nadawców i odbiorców). Za niedopełnienie obowiązków grożą wysokie kary pieniężne. SENT na zboże oraz inne towary oznacza, że tranzyt i przywóz tego towaru został poddany szczególnej kontroli. Obowiązek ten dotyczy również innych towarów wskazanych w rozporządzeniu. Co istotne, monitorowaniem został objęty nie tylko tranzyt, ale również przywóz do Polski i przewóz w Polsce wskazanych towarów. Dotyczy to towarów pochodzących nie tylko z Ukrainy, ale również z innych Państw. Kategoria produktów objętych SENT rozszerzyła się od 12 sierpnia 2023 r. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z wpisem SENT na produkty rolne i owoce. […]

[…] SENT to skrót określający ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. Uzasadnieniem jej wejścia w życie było przeciwdziałanie uszczupleniom podatkowym. Z tego względu obowiązki SENT powszechnie kojarzone są z obowiązkami podatkowymi. Tym bardziej, że na samym początku obowiązywania, ustawa SENT dotyczyła tylko wąskiej grupy tzw. towarów wrażliwych. Następnie dopiero swoim zakresem objęła kolejne towary, takie m. in. jak odpady, a w ostatnim czasie produkty rolne. […]