SENT na zboże

SENT na zboże z Ukrainy

Tranzyt oraz przywóz do Polski zbóż, jaj, mięsa drobiowego, produktów pszczelich, niektórych owoców oraz niektórych innych produktów spożywczych został objęty system SENT. Jest to system monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi uregulowany ustawą z dnia 9 marca 2017 r. Nakłada ona szereg obowiązków na przewoźników, jak również na inne podmioty uczestniczące w łańcuch dostaw (m. in. nadawców i odbiorców). Za niedopełnienie obowiązków grożą wysokie kary pieniężne. SENT na zboże oraz inne towary oznacza, że tranzytprzywóz tego towaru został poddany szczególnej kontroli. Obowiązek ten dotyczy również innych towarów wskazanych w rozporządzeniu. Co istotne, monitorowaniem został objęty nie tylko tranzyt, ale również przywóz do Polskiprzewóz w Polsce wskazanych towarów. Dotyczy to towarów pochodzących nie tylko z Ukrainy, ale również z innych Państw. Kategoria produktów objętych SENT rozszerzyła się od 12 sierpnia 2023 r. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z wpisem SENT na produkty rolne i owoce.

Nie tylko zboże, również inne towary

Rozporządzenia dotyczące monitorowania tranzytu i przywozu niektórych towarów spożywczych dotyczy nie tylko zboża. Zgodnie z nim monitorowaniem jest objęty przewóz towarów, które są produktami rolnymi, podzielonych na następujące sektory wymienione w odpowiednich częściach załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych:

a)     zboża, część I, jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 500 kg,

b)     jaja, część XIX, jeżeli ich liczba w przesyłce towarów przekracza 900 szt.

c)     mięso drobiowe, część XX, jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 250 kg,

d)     produkty pszczele, część XXII, jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 10 kg.

Nowe towary objęte SENT od 12 sierpnia 2023 r.

Od 12 sierpnia 2023 r. obowiązkiem SENT objęte zostały również inne towary niż wyżej wymienione. Ich monitorowanie uzależnione jest nie tylko od rodzaju towaru, ale również od jego ilości i procedury w jakiej są przewożone. Niejednokrotnie ustalenie czy dany towar podlega monitorowaniu, czy nie podlega nie jest rzeczą prostą. Wymaga bowiem szczegółowej analizy nie tylko ustawy, ale również rozporządzeń i przepisów celnych. Od 12 sierpnia 2023 r. monitorowaniem SENT został objęty przewóz m. in.:

 • mięso z drobiu,
 • jaja ptasie w skorupkach/bez skorupek i żółtka jaj,
 • miód naturalny,
 • owoce z gatunków Vaccinium macrocarpon i Vaccinium corymbosum,
 • truskawki,
 • maliny,
 • porzeczki czarne,
 • owoce z gatunku Vaccinium myrtillus,
 • pozostałe owoce (CN 0811 90 95),
 • pszenica,
 • kukurydza,
 • mąka pszenna lub z meslin,
 • mąki ze zbóż, innych niż pszenica lub meslin,
 • nasiona rzepaku,
 • nasiona słonecznika,
 • zagęszczony sok jabłkowy

Szczegóły dotyczące ww. wykazu (wraz z określeniem minimalnych ilości w przesyłce) znajdują się w rozporządzeniu oraz na stronie PUESC. Należy jednak zwrócić uwagę, że nie zawsze przewóz ww. towarów będzie podlegał SENT. W przepisach przewidziano wyjątki. Zatem dla pełnego wyjaśnienia tego zagadnienia należy zapoznać się z przepisami.

SENT na zboże z Ukrainy i inne towary- przepisy

Towary podlegające SENT oraz obowiązki z tym związane zostały określone w ustawie z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, jak i rozporządzeniach do tej ustawy. Dlatego dla pełnego ustalenia obowiązków konieczne jest zapoznanie się zarówno z ustawą jak i rozporządzeniami.

Obowiązki SENT

Przepisy dotyczące SENT nakładają szereg obowiązków na przewoźników, jak i inne podmioty uczestniczące w łańcuchu dostaw. Do podstawowych obowiązków należy:

 • przesłania zgłoszenia przewozu do rejestru SENT lub jego uzupełnienie
 • monitorowanie przejazdu – zapewnienie przekazywania aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu objętego zgłoszeniem w trakcie całej trasy przewozu
 • stawienie się do kontroli – w przypadku nałożenia tzw. dyrektywy kontroli

Za niedopełnienie choćby jednego z obowiązków, pomimo spełnienia pozostałych, grożą kary pieniężne. Dlatego należy wypełniać wszystkie obowiązki nałożone ustawą SENT. Przykładowo, przewoźnik który dokona zgłoszenia, będzie monitorował przewóz, ale nie stawi się do kontroli (po otrzymaniu wezwania), pomimo wykonania dwóch z trzech obowiązków i tak zostanie ukarany.

Uwaga na dyrektywę kontroli – łatwo ją przeoczyć

Jednym z obowiązków, który łatwo przeoczyć, jest obowiązek stawienia się do kontroli. Za nie wykonanie tego obowiązku grozi kara w sztywnej wysokości 20 000 zł.

Ustawa SENT lub rozporządzenia do niej mogą nakładać również inne dodatkowe obowiązki. Więcej na ten temat we wpisie SENT obowiązki towary.

SENT na zboże z Ukrainy – KARY

Za naruszenie obowiązków SENT grożą wysokie kary pieniężne. Dotyczą one zarówno przewoźników, jak i innych podmiotów uczestniczących w łańcuch dostaw. Kierowcom natomiast grożą grzywny za wykroczenia. Kary te mają wymierny charakter. W przypadku naruszeń są one nakładane i egzekwowane.

Skrupulatność

Przewóz towarów w procedurze SENT wymaga ogromnej skrupulatności. Choćby najmniejszy błąd, taki jak błąd w numerze licencji, numerze rejestracyjnym wiąże się z wysokimi karami pieniężnymi. Kary nakładane są niezależnie od tego czy przewoźnik zawinił. Dlatego najważniejsza jest dokładność i skrupulatność.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji

[…] Od 12 sierpnia 2023 r. systemem SENT zostały objęte kolejne kategorie towarów. Tym razem systemem SENT zostały objęte produkty rolne i owoce. Jest to skutek nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów z 20 kwietnia 2023 roku. Rozporządzeniem tym MF wprowadziło monitorowanie niektórych produktów rolnych, o czym we wpisie SENT na zboże z Ukrainy. […]