Wszystkie wpisy z kategorii

Dobra reputacja

  1. Dobra reputacja zarządzającego

    Dobra reputacja zarządzającego transportem

    Dobra reputacja zarządzającego transportem – jej utrata wiąże się ze stwierdzeniem jego niezdolności do kierowania operacjami transportowymi. Konsekwencję tego stanowi „utrata Certyfikatu Komeptencji Zawodowych”, który należy zwrócić terminie nie dłuższym niż 7 dni.