Jak odzyskać dobrą reputację - środki rehabilitacyjne

Jak odzyskać dobrą reputację – środki rehabilitacyjne

W artykule Dobra reputacja w transporcie opisaliśmy czym jest dobra reputacja, za jakie naruszenia można ją stracić i jak wygląda postępowanie dotyczące jej oceny. Zamieściliśmy również wyszukiwarkę najpoważniejszych naruszeń (NN).

W tym artykule zwracamy uwagę na to, kiedy przewoźnik odzyska dobrą reputację. Te same okoliczności będą skutkować również tym, że nie zostanie ona odebrana.

Dobra reputacja nie jest zabierana automatycznie

W pierwszej kolejności należy jednak przypomnieć, że samo naruszenie lub popełnienie przestępstwa nie powoduje automatycznie utraty dobrej reputacji. Jednak jeżeli już dojdzie do utraty dobrej reputacji, to stan taki nie trwa wiecznie, ale ma charakter czasowy. Dobrą reputację można odzyskać poprzez zastosowanie środka rehabilitacyjnego, o czym stanowi art. 6 ust 3 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

Jeżeli prowadzone jest wobec Ciebie postępowanie dotyczące kary lub oceny dobrej reputacji  zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 691 839 919 lub mailowo sekretariat@prawnicytransportu.pl

Środki rehabilitacyjne

Zgodnie z art. 7e ustawy o transporcie drogowym środki rehabilitacyjne stanowią:

  1. zatarcie skazania za przestępstwa określone w art. 5 ust. 2a;
  2. zatarcie skazania za wykroczenia stanowiące naruszenia określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 lub załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403;
  3. upływ roku od dnia nałożenia grzywny w formie mandatu karnego za wykroczenia stanowiące naruszenia określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 lub załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403;
  4. nałożone sankcje administracyjne za naruszenia określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 lub załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403 staną się niebyłe, zgodnie z art. 94b ustawy o transporcie drogowym.  

Zgodnie z art. 94 b nałożoną karę pieniężną za najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 lub poważne naruszenie określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403 uważa się za niebyłą po upływie roku od dnia wykonania decyzji administracyjnej o jej nałożeniu.

Dobrą reputację, stanowiącą warunek wykonywania zawodu przewoźnika drogowego, można zdefiniować jako spełnienie przez przedsiębiorcę transportowego lub zarządzającego transportem wymogu niekaralności za określone przestępstwa umyślne z dziedziny prawa handlowego, upadłościowego, płac i warunków zatrudnienia, prawa o ruchu drogowym,  odpowiedzialności zawodowej, handlu ludźmi lub narkotykami albo inne poważne, bardzo poważne lub najpoważniejsze naruszenia przepisów w dziedzinie transportu drogowego.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji