Plan naprawczy pomoże uratować dobrą reputację

Plan naprawczy pomoże uratować dobrą reputację

Popełnienie już jednego najpoważniejszego naruszenia (NN) może spowodować wszczęcie postępowania dotyczącego oceny dobrej reputacji. Z takimi samymi konsekwencjami wiąże się wielokrotne popełnienie bardzo poważnych naruszeń (BPN) lub poważnych naruszeń (PN). Przy czym w przypadku BPN i PN o wszczęciu postępowania decyduje ich częstotliwość w przeliczeniu na liczbę zatrudnionych przez przewoźnika kierowców. Konsekwencją utraty dobrej reputacji jest zawieszenie licencji transportowej. Dlatego postępowanie dotyczące oceny dobrej reputacji jest tak ważne. Zanim jednak właściwy organ (GITD lub Starosta) wyda decyzję oceniającą dobrą reputację, przeprowadzi szczegółowe postępowanie. W jego trakcie sprawdzi, czy przewoźnik po popełnieniu naruszeń, wdrożył plan naprawczy. Organ w tym zakresie weźmie pod uwagę:

  • czy istnieje możliwość poprawy sytuacji w przedsiębiorstwie.
  • w tym, czy w przedsiębiorstwie podjęto działania mające na celu wdrożenie prawidłowej dyscypliny pracy.
  • czy wdrożono procedury zapobiegające powstawaniu naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego.

Pomagamy w przygotowaniu i wdrożeniu planów naprawczychtel. 691 839 919

Plan naprawczy pomoże uratować dobrą reputację

Przepisy ustawy o transporcie drogowym nie definiują pojęcia planu naprawczego. Terminem tym zwykło się jednak określać, podejmowane przez przewoźnika działania lub wdrażane procedury, mające na celu poprawę sytuacji w jego przedsiębiorstwie. Mają on dotyczyć dyscypliny pracy lub zapobiegać powstawaniu naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego.

Pan naprawczy dobra reputacja

Jak pokazuje szereg decyzji dotyczących oceny dobrej reputacji, to właśnie plan naprawczy jest tym, co może uratować dobrą reputację. Organ w decyzjach wprost wskazuje, że „możliwość poprawy sytuacji w przedsiębiorstwie, wynikająca z wdrożenia działań naprawczych stanowi konieczny element w przypadku orzekania o nienaruszeniu dobrej reputacji przewoźnika drogowego”

Należy przy tym zwrócić uwagę, że plan naprawczy musi być proporcjonalny i adekwatny do rodzaju naruszeń. Ma on prowadzić do realnej poprawy sytuacji w tym obszarze w którym stwierdzono naruszenia.

Kiedy przygotować plan naprawczy

W przypadku popełnienie najpoważniejszych naruszeń (NN) wszczęcie postępowania dotyczącego dobrej reputacji jest zasadą. Zatem w przypadku popełnienia najpoważniejszego naruszenia (NN) plan naprawczy należy wdrożyć jak najszybciej. Istnieje bowiem wysokie prawdopodobieństwo, że zostanie wszczęte postępowanie dotyczące oceny dobrej reputacji.

Naruszenia kwalifikowan jako najpoważniejsze można sprawdzić w naszej wyszukiwarce wpisując lp. naruszenia wskazane w protokole kontroli, a następnie w decyzji.  Postępowanie dotyczące dobrej reputacji jest wszczynane gdy decyzja go dotycząca jest wykonalna.

Jak przygotować plan naprawczy

Jak wcześniej napisano plan naprawczy musi być proporcjonalny i adekwatny do rodzaju stwierdzonego naruszenia lub naruszeń. Jeżeli np. stwierdzono naruszenie dotyczące usterki w pojeździe to plan naprawczy mają stanowić takie działania lub procedury które wyeliminują ryzyko powtórzenia się takiego naruszenia w przyszłości. Jeżeli np. stwierdzono naruszenie polegająca na wykonywaniu transportu pojazdem nie posiadającym aktualnego badania technicznego, to adekwatne działania naprawcze będzie stanowiło wprowadzenie procedury, która spowoduje, że takie naruszenie nie powtórzy się w przyszłości.

Przepisy nie wskazują konkretnych działań lub procedur naprawczych w odniesieniu do konkretnych naruszeń. To przewoźnik powinien je opracować i wprowadzić. W praktyce często widzimy, że wprowadzenie działań, a w szczególności ich udokumentowanie nie jest proste. Należy bowiem zwrócić uwagę, że poza wprowadzeniem planu naprawczego, musi on zostać odpowiednio udokumentowany, żeby Organ mógł go ocenić.

Więcej o dobrej reputacji w transporcie po kliknięciu w link.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji

[…] Szczególne znaczenie dla obrony dobrej reputacji ma wprowadzenie w firmie planu naprawczego. Organ oceniając dobrą reputację bierze pod uwagę czy w przedsiębiorstwie podjęto działania mające na celu wdrożenie prawidłowej dyscypliny pracy. Organ sprawdza, czy wdrożono procedury zapobiegające powstawaniu naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego. Kryteria te zostały wprost wymienione w art. 7d ust 4 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym. Więcej o planie naprawczym w artykule Plan naprawczy pomoże uratować dobrą reputację. […]

[…] Wszczęcie postępowania dotyczącego oceny dobrej reputacji nie musi, skutkować jej zabraniem. Przewoźnik ma szans ją zachować, jeżeli wykaże się odpowiednimi działaniami. Najlepiej podjętymi od razu po stwierdzeniu naruszenia. Kancelaria wspiera Klientów w postępowaniach dotyczących dobrej reputacji. Analizujemy sprawy pod tym kątem już w chwili wszczęcia postępowania dot. nałożenia kary. Pomagamy w opracowaniu i wdrożeniu tzw. planu naprawczego. […]

Korzystałam z planu naprawczego przygotowanego przez Kancelarię PrawnicyTransportu.pl. Przedstawiliśmy go w postępowaniu odotyczącym dobrej reputacji i zachowaliśmy licencję.
Plan naprawczy sprawdził się w firmie.