jak wdrożyć plan naprawczy

Jak wdrożyć plan naprawczy

Przedsiębiorcy wobec których wszczęto postępowanie dotyczące oceny dobrej reputacji powinni wykazać się działaniami naprawczymi. Stanowią one jedną z głównych przesłanek pozostawienie dobrej reputacji nienaruszoną. Zatem jak wdrożyć plan naprawczy?

Kiedy jest wszczynane postepowanie dotyczące dobrej reputacji?

W artykule dobra reputacja w transporcie szczegółowo opisujemy czym jest dobra reputacja. W tym miejscu wystarcz jedynie przypomnieć, że postępowanie jej dotyczące może zostać wszczęte w przypadku popełnienie chociażby jednego naruszenia. Wszystko zależy od jego kwalifikacji. Jeżeli stanowi ono najpoważniejsze naruszenie (NN) już jedno takie naruszenie prowadzi do uruchomienia procedury oceny dobrej reputacji.

Dobra reputacja nie jest odbierana automatycznie

Dobra reputacja nie jest odbierana automatycznie. Po wszczęciu postępowania Organ wzywa przewoźnika do przedstawienie informacji, wyjaśnień i dowodów. Wezwania takiego nie należy pozostawiać bez odpowiedzi. Jeżeli przewoźnik nie odpowie na nie, z dużym prawdopodobieństwem dobra reputacja zostanie mu odebrana. Zatem to pierwsze dni po otrzymaniu wezwania są najważniejsze dla jego dalszego przebiegu. W tym czasie przewoźnik musi zgromadzić dokumenty o które prosi Organ oraz udzielić informacji.

O co Organ zapyta?

Organ w wezwie do przedstawienia i udokumentowania informacji dotyczących m. in.:

  • liczby zatrudnionych kierowców
  • skali prowadzonych operacji
  • czy przewoźnik jest członkiem polskiej organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej przewoźników drogowych, działającej co najmniej 3 lata
  • wszelkich innych informacji i dokumentów mających znaczenie dla postępowania
  • czy w przedsiębiorstwie:
    • podjęto działania mające na celu wdrożenie prawidłowej dyscypliny pracy.
    • wdrożono procedury zapobiegające powstawaniu naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego.

Pytanie o plan naprawczy?

Co prawda pytanie o podjęte działania naprawcze jest tylko jednym z kilku punktów wezwania, w praktyce jednak jednym z najważniejszych. W szeregu decyzji dotyczących dobrej reputacji podkreśla się, że to właśnie podjęte przez przewoźnika działania naprawcze mają decydujące znaczenie dla decyzji o pozostawieniu dobrej reputacji nienaruszoną.

Wdrożyć, udokumentować i opisać

Zarówno w przepisów, jak i wezwań Organów jasno wynika, że przewoźnik ma przedstawić i udokumentować wdrożone działania naprawcze. Zatem nie jest wystarczające samo wprowadzenie działań naprawczych. Nie mniej istotne jest ich udokumentowanie i opisanie. Tak by Organ mógł się zapoznać z wdrożonymi działaniami naprawczymi i je ocenić.

Z tego względu wdrażając plan naprawczy w firmie lub odpowiadając na wezwanie Organu należy pamiętać, żeby opisać wdrożone działania oraz poprzeć to odpowiednimi dokumentami.

Jeżeli wobec Twojej firmy jest prowadzone lub może zostać wszczęte postępowanie dotyczące dobrej reputacji i potrzebujesz pomocy we wdrożeniu i udokumentowaniu planu naprawczego zapraszam do kontaktu z Kancelarią

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji