Dobra reputacja zarządzającego transportem uratowana

Dobra reputacja zarządzającego transportem nienaruszona

Dobra reputacja zarządzającego transportem została uratowana. Przygotowany przez kancelarię plan naprawczy oraz argumentacja w sprawie okazały się skuteczne. Zarządzający zachował Certyfikat i może nadal wykonywać swoje obowiązki.

Kontrole i kary za brak przeglądu

Na zarządzającego transportem w jednej z firm przewozowych została nałożona kara pieniężna za dwa najpoważniejsze naruszenia (NN). Mowa o naruszeniu lp. 15.1 zał. nr 4 do ustawy o transporcie drogowym. Dotyczy ono wykonywania przewozu drogowego pojazdem nieposiadającym ważnego aktualnego badania technicznego potwierdzającego jego zdatność do ruchu drogowego.

Wszczęcie postepowania dotyczącego dobrej reputacji

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami Główny Inspektor Transportu Drogowego wszczął wobec zarządzającego transportem postępowanie w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji. Postępowanie takie może doprowadzić do utraty certyfikatu kompetencji zawodowych.

Po otrzymaniu zawiadomienia, zarządzający skontaktował się z naszą Kancelarią Prawnicy Transportu. Następnie przesłał zawiadomienie o wszczęciu postępowania, decyzje o nałożeniu kar oraz inne potrzebne dokumenty. Po przeanalizowaniu dokumentów oraz rozmowach z zarządzającym został ustalony plan działania w sprawie.

Plan naprawczy przygotowany przez Kancelarię

Kancelaria przygotowała plan naprawczy. Następnie został on wdrożony. Kolejnym krokiem było złożenie przez Kancelarię pisma do Organu.

Organ, po otrzymaniu dokumentów przeprowadził analizę przedstawionych działań naprawczych oraz informacji udzielonych przez zarządzającego.

Pozytywna decyzja GITD

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego Główny Inspektor Transportu Drogowego stwierdził, że dobra reputacja zarządzającego transportem pozostaje nienaruszona.

Kolejna dobra reputacja uratowana

To już kolejna dobra reputacja zarządzającego transportem, w uratowaniu której pomogły skuteczne działania naprawcze.

Ważne by podjąć działania

W przypadku postępowań dotyczących oceny dobrej reputacji ważnym jest odpowiadanie na wezwania Organów. Należy przedkładać dokumenty i informacje o które prosi Organ. W postępowaniach tych najistotniejsze znaczenie ma plan naprawczy. Można o nim przeczytać na naszej stronie – Plan naprawczy pomoże uratować dobrą reputację.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji