Dobra reputacja zarządzającego

Dobra reputacja zarządzającego transportem

Utrata dobrej reputacji przez zarządzającego transportem wiąże się ze stwierdzeniem jego niezdolności do kierowania operacjami transportowymi. Konsekwencję tego stanowi „utrata Certyfikatu Komeptencji Zawodowych”, który należy zwrócić w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Zatem dobra reputacja zarządzającego to kwestia istotna zarówno dla samego zarządzającego, jak i dla przewoźnika.

Naruszenie – przyczyna wszczęcia postępowania

Przyczyną wszczęcia postępowania w przedmiocie oceny dobrej reputacji zarządzającego transportem jest stwierdzenie naruszeń. Chodzi o najpoważniejsze naruszenie (NN) lub wielokrotnie popełnione bardzo poważne naruszenia (BPN) lub poważne naruszenia (PN). Więcej na temat rodzajów naruszeń i ich wagi można przeczytać w naszym wpisie – dobra reputacja w transporcie. O odpowiedzialności zarządzającego transportem można przeczytać we wpisie na naszej stronie.

Postępowanie dotyczące oceny dobrej reputacji

Postępowanie dotyczące oceny dobrej reputacji zarządzającego transportem wszczynana się w przypadku wydania prawomocnej decyzji o nałożeniu kary za naruszenie. Rozpoczyna się ono zawiadomieniem o wszczęciu. Stanowi ono bardzo ważny moment – to wtedy zarządzający powinien podjąć działania w celu uratowania dobrej reputacji, m. in. przedstawić działania naprawcze. Należy bowiem wskazać, że wszczęcie postępowania dotyczącego dobrej reputacji nie musi oznaczać jej zabrania. Dobrą reputację często można uratować.

Decyzja dotycząca dobrej reputacji zarządzającego

Po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego oceny dobrej reputacji Organ wydaje jedną z dwóch decyzji:

  • decyzję stwierdzającą utratę dobrej reputacji przez zarządzającego transportem
  • decyzję stwierdzającą, że dobra reputacja pozostaje nienaruszona

Decyzja stwierdzająca, że dobra reputacja zarządzającego pozostaje nienaruszona kończy postępowanie. W takiej sytuacji zarządzający może nadal pełnić swoją funkcję – zachowuje Certyfikat.

Postępowanie dotyczące cofnięcia Certyfikatu

Po wydaniu decyzji o utracie dobrej reputacji, wszczynana się wobec zarządzającego postępowanie dotyczące „cofniecia Certyfikatu”. Rozpoczyna się ono zawiadomieniem o wszczęciu postępowania w przedmiocie stwierdzenia niezdolności do kierowania operacjami transportowymi. Postępowanie to ma charakter formalny i opiera się na wcześniejszej decyzji o stwierdzeniu utraty dobrej reputacji.

Decyzja o stwierdzeniu niezdolności do kierowania operacjami transportowymi

Po przeprowadzeniu postępowania Organ wydaje decyzję o stwierdzeniu niezdolności do kierowania operacjami transportowymi. Jest ona potocznie określana decyzją o cofnięciu Certyfikatu. Od takiej decyzji można złożyć odwołanie. Gdy decyzja stanie się ostateczna należy zwrócić Certyfikat. Powinno to nastąpić w terminie 7 dni.

Przewoźnik, którego zarządzający utracił certyfikat powinien wyznaczyć nowego zarządzającego transportem z ważnym Certyfikatem (CKZ).

Dobrą reputację można uratować

W przypadku wszczęcia postępowania dotyczącego oceny dobrej reputacji należy podjąć działania mające na celu jej uratowanie. Nie każde postępowanie musi zakończyć się utratą dobrej reputacji lub cofnięciem Certyfikatu.

Jako kancelaria uczestniczyliśmy w wielu postępowaniach dotyczących dobrej reputacji wspierając zarówno przewoźników, jak i zarządzających transportem. Jeżeli potrzebujesz naszego doradztwa zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i kontaktu pod numerem 691 839 919 lub mailowo  sekretariat@prawnicytransportu.pl.

kierowania operacjami transportowymi jest przywracana na wniosek zarządzającego, po spełnieniu kilku warunków. Przy czym następuje to nie wcześniej niż po upływie roku od daty utraty zdolności.

Warunkiem przywrócenia zdolności do kierowania operacjami transportowymi jest:

  • odbycie trwającego co najmniej trzy miesiące szkolenia mającego na celu potwierdzenie kompetencji zawodowych zarządzającego transportem lub
  • złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu pisemnego na Certyfikat

Warunki dotyczące przywrócenia Certyfikatu zostały szczegółowo wskazane w art 16b ustawy o transporcie drogowym.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji