Korzystne decyzje i wyroki SENT

Korzystne decyzje i wyroki SENT

W tym artykule publikujemy przykładowe korzystne decyzje i wyroki SENT sprawach, w których reprezentowaliśmy Klientów. Na samym początku wymaga jednak zaznaczenia, że w przypadku systemu monitorowania przewozów SENT, każdy, chociażby najmniejsze błąd może zakończyć się nałożeniem kary. Kara może zostać nałożona nawet za tzw. „literówkę”. Dlatego najlepszym sposobem uniknięcia kar jest skrupulatność, szkolenia pracowników oraz odpowiednie procedury. Niemniej jednak, przepisy przewidują sytuacje, w których UCS może odstąpić od nałożenia kary.

Odstąpienie od nałożenia kary a umorzenie

Na samym wstępie należy odróżnić umorzenie postępowania od odstąpienia od nałożenia kary. Organ umorzy postępowanie, gdy będzie ono z jakiś powodów bezprzedmiotowe. Np. w sytuacji, gdy stwierdzi, że naruszenie nie zostało popełnione. Natomiast w sytuacji, gdy postępowanie potwierdzi, że doszło do naruszenia obowiązku SENT, wówczas Organ nie umorzy postępowania. Organ może jednak w takiej sytuacji odstąpić od nałożenia kary. Tym samym to co różni odstąpienie od nałożenia kary od umorzenia postepowania, jest stwierdzenie popełnienia naruszenia. W przypadku odstąpienia Organ najpierw stwierdza naruszenia, a następnie odstępuje od ukarania. W przypadku umorzenia, Organ w ogóle nie stwierdza naruszenia. Z tego względu w przypadku wszczęcia postepowania należy zastanowić się o co będzie się wnosiło.

Przesłanki odstąpienia od nałożenia kary

Przepisy SENT przewidują dwa rodzaje przesłanek odstąpienia od nałożenia kary:

  • interes publiczny
  • ważny interes strony (przewoźnika)

Przesłanki te mają charakter klauzul generalnych, co w praktyce oznacza, że możliwe jest w ramach nich uwzględnienie wielu różnych okoliczności, często indywidualnych. Nasza praktyka pokazuje, że jeżeli dochodzi do odstąpienia od nałożenia kary, to najczęstszą podstawą takiej decyzji jest interes publiczny. Na gruncie spraw SENT istnieje spore orzecznictwo dotyczące tego, jak należy tę przesłankę interpretować. Przykładem takiego orzeczenia jest wyrok NSA z 16 stycznia 2024 r., II GSK 659/23.

Korzystne decyzje i wyroki SENT – błąd w numerze licencji

Przykładem sytuacji, w których Organ stwierdził naruszenie, ale odstąpił od nałożenia kary jest błąd w numerze licencji. Są to jedne z częstszych błędów popełnianych przez przewoźników. Należy przy tym wskazać, że nie zawsze Organy i Sądy administracyjne uznają, że tego rodzaju błąd zasługują na odstąpienie od nałożenia kary. Zostały jednak wydane decyzje, w których Sądy uznały, że taki błąd, w określonych okolicznościach, uzasadnia odstąpienie od nałożenia kary. Decyzje takie zostały wydane w co najmniej kilkunastu sprawach naszych Klientów.

Korzystne decyzje i wyroki SENT – błąd w numerze rejestracyjnym

Równie często popełnianym błędem jest błąd w numerze rejestracyjnym środka transportu. W tym przypadku Organy są mniej skłonne odstępować od nakładania kar. Istnieją jednak sytuacje w których odstąpienie jest uzasadnione.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji