awaria SENT

Awaria systemu SENT-co zrobić?

Awaria systemu SENT. Co w takiej sytuacji może zrobić przedsiębiorca? Czy w takiej sytuacji możliwe jest wykonywanie przewozów? Jakich formalności należy dokonać? Czy w takiej sytuacji mogą być nakładane kary? Problem nie jest teoretyczny, ale bardzo praktyczny. A do napisania artykułu skłoniła mnie awaria systemu SENT, która miała miejsce przed Wielkanocą 2024 r. Wpis ma stanowić pomoc w sytuacji, gdy informacje dotyczące postępowania awaryjnego umieszczone na stronie PUESC będą niedostępne z powodu awarii.

Wykonywanie przewozów w przypadku awarii systemu

W przypadku awarii systemu SENT przepisy przewidują procedurę awaryjną. Ma ona jednak charakter wyjątkowy i można ją stosować tylko w ściśle określonych przypadkach. Nie jest możliwe skorzystanie z procedury awaryjnej w przypadku gdy problemy techniczne leżą po stronie przedsiębiorcy (np. przewoźnika lub dostawcy usług). Procedura awaryjna dotyczy wyłącznie awarii systemu po stronie administracji skarbowej.

Potwierdzenie awarii systemu SENT

Przed skorzystaniem z procedury awaryjnej należy potwierdzić awarię systemu. Ma to na celu ustalenie, że problemy ze zgłoszeniem nie wynikają z przyczyn będących po stronie podmiotu. Najprostszym sposobem potwierdzenia awarii systemu jest sprawdzenie komunikatów na stronie PUESC w zakładce aktualności. Na ogół informacje o awriach są tam publikowane. Może jednak zdarzyć się, że z powodu awarii strona PUESC będzie niedostępna. Wówczas można spróbować potwierdzić awarię dzwoniąc na infolinię systemu lub wysyłając maila na adres awaria.sent@mf.gov.pl z lub sent@mf.gov.pl lub puesc@mf.gov.pl .

Procedura awaryjna SENT

Szczegółowe informacje dotyczące procedury awaryjnej znajdą Państwo w Instrukcji postępowania w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń SENT. Należy zwrócić uwagę, że instrukcja ta została przygotowana w roku 2021. Jeżeli zatem możliwe jest znalezienie bardziej aktualnej instrukcji to warto to zrobić. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że wiążące są przepisy, a nie ich opracowanie. Dlatego instrukcja ma charakter pomocniczy, a w przypadku wątpliwości należy sięgnąć do treści przepisów, w szczególności rozporządzenia MF z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi. Procedura awaryjna została opisana w §  913 ww. rozporządzenia. Jednocześnie w rozporządzeniu znajduje się wzór dokumentu zastępującego zgłoszenie.

Procedura awaryjna wymaga skrupulatności

Procedura awaryjna wymaga skrupulatności i dopełnienia wszystkich formalności wynikających z rozporządzenia. Należy pamiętać, że błędy w SENT grożą wysokimi karami pieniężnymi. Dlatego pośpiech jest złym doradcą i w przypadku awarii należy postępować zgodnie z przepisami i wytycznymi zawartymi w instrukcji.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji