Windykacja na koszt dłużnika

Windykacja na koszt dłużnika

Nieterminowe regulowanie należności to jeden z problemów branży transportowej. Jedną z możliwości, które dają przepisy w przypadku zwłoki kontrahenta jest windykacja na koszt dłużnika. Pozwala ona wierzycielowi przeprowadzić profesjonalne działania windykacyjne, w tym skorzystać z usług kancelarii. Formuła ta szczególnie sprawdza się w przypadku należności za transport.

Podstawa prawna

Podstawę prawną usługi odzyskiwania należności w formule „na koszt dłużnika” stanowi ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Ma ona zakotwiczenie w prawie unijnym. Jej celem jest zmotywowanie przedsiębiorców do stosowania odpowiednio krótkich terminów zapłaty i  przeciwdziałanie zatorom płatniczym. Szereg nowych rozwiązań w tym zakresie obowiązuje od początku 2020 r., o czym we wpisie Zatory płatnicze w transporcie-zmiany od początku 2020 roku.

Przewoźniku jeżeli Twój kontrahent zalega z płatnością zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.  Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 691 839 919 lub mailowo sekretariat@prawnicytransportu.pl

Rekompensata – tzw. 40 Euro

Do końca 2019 r., rekompensata za koszty odzyskiwania należności wynosiła równowartość  40 euro niezależnie od wysokości kwoty z którą zalegał kontrahent. Od początku 2020 roku wysokość rekompensaty zależy od wysokości należności. Zgodnie z art 10 ust 1 ustawy, wierzycielowi od dnia nabycia uprawnienia do odsetek  przysługuje od dłużnika, bez wezwania, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość kwoty:

  • 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;
  • 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;
  • 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.

Rekompensata należy się wierzycielowi jeżeli kontrahent zapłaci po terminie. W takim przypadku przyjmuje się tzw. zryczałtowaną wysokość kosztów odzyskiwania należności. Wierzyciel nie musi wykazywać jakie koszty faktycznie poniósł w celu odzyskania należności.

Windykacja na koszt dłużnika

Istnieją jednak sytuacje gdy kwota rekompensaty nie pokryje faktycznie poniesionych kosztów odzyskiwania należności. W takiej sytuacji, oprócz kwoty rekompensaty (odpowiednio 40, 70 lub 100 euro), wierzycielowi przysługuje również zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających tę kwotę. Rozwiązanie takie pozwala na to by wierzyciel zlecił prowadzenie windykacji wyspecjalizowanej kancelarii. W takiej sytuacji wie, że jeżeli windykacja będzie skuteczna jej koszty ostatecznie poniesie dłużnik. Rozwiązanie takie ma również zniechęcić nierzetelnych kontrahentów do  przeciągania płatności.

Praktyczne znaczenie:

Możliwość odzyskania kosztów windykacji pozwala profesjonalnie reagowania na opóźnienia w płatnościach gdy są one jeszcze niewielkie. Zwiększa to znacząco szanse odzyskania należności.  Dzięki rozwiązaniu nie tylko wierzyciele szybciej podejmują działania windykacyjne. Również kontrahenci znacznie ostrożniej podchodzą do „kredytowania się kosztem kontrahentów”. Wiedzą że w takiej sytuacji oprócz odsetek będą musieli ponieść również dodatkowe koszty windykacji. W przypadku gdy wierzytelność nie przekracza 75 000 zł dłużnik musi liczyć się również z ryzykiem poniesienia sporych kosztów postępowania zabezpieczającego. W takiej sytuacji samowolne przekroczenie ustalonego terminu płatności może być bardzo nieopłacalne.

Jak działa windykacja na koszt dłużnika:

Wierzyciel przesyła mailem do kancelarii skan dokumentów z których wynika kwota. W odpowiedzi otrzymuje ofertę windykacji wraz z projektem umowy oraz pełnomocnictwem. Po ich zaakceptowaniu, podpisaniu i odesłaniu, kancelaria przystępuje do działań windykacyjnych.

Korzyści:

Odzyskiwanie należności już od pierwszych czynności odbywa się na faktyczny koszt dłużnika. Usługa pozwala  na identyfikację trudności płatniczych kontrahenta na wczesnym etapie ich występowania oraz wprowadzenie odpowiedniej dyscypliny płatniczej. Szybko podejmowane działania często pozwalają uniknąć długotrwałych sporów sądowych i postępowań egzekucyjnych.

Przewoźniku jeżeli Twój kontrahent zalega z płatnością zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.  Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 691 839 919 lub mailowo sekretariat@prawnicytransportu.pl

Łatwiejsza windykacja kwot do 75 000 zł

Z początkiem 2020 r. weszły przepisy których celem jest przeciwdziałanie zatorom płatniczym. Zmiany w tym zakresie zbiegły się ze zmianami procedury sądowej. Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorcom powinno być łatwiej odzyskać należność za usługę, której wartość nie przekroczyła 75 000 zł.

Więcej informacji o tym na czym polega nowe rozwiązanie i dlaczego może być bardzo korzystne dla branży transportowej we wpisie.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji

Szanowni Państwo,

konkretne pytanie – czy zryczałtowana kwota 40 euro dotyczy każdej pojedynczej faktury? W przypadku np. wytoczenia powództwa o zapłatę opiewającego kilka faktur VAT, mogę żądać wielokrotności kwoty 40 euro (40 euro x liczba faktur)? Pozdrawiam 🙂

Szanowny Panie, zryczałtowana kwota 40 euro co do zasady dotyczy każdej faktury. Zarówno wtedy gdy pojedyncze faktury dokumentują odrębne transakcje, jak również wtedy gdy dokumentują części świadczenia w ramach jednej transakcji – art 11 ust 2 pkt 2 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Bardzo dokładnie wyjaśniona kwestia windykacji na koszt dłużnika. Często ludzie nie wiedzą o takiej możliwości. Myślę, że dzięki temu, iż jako windykatorzy dzielimy się taką wiedzą to świadomość rośnie. Sam pracuje w windykacji i wiem jak trudna jest to praca. Dlatego stawiam na rozwój i zdobywanie wiedzy. Właśnie zapisałem się na studia podyplomowe na WSKZ, aby jeszcze być na bieżąco z wiedzą i móc jeszcze lepiej działać w obszarze windykacji.