Sukcesja firmy transportowej – część I.

Sukcesja firmy transportowej – część I.

Spora część firm transportowych do działalności na tzw. wpisie do ewidencji (CEiDG). Nie dotyczy to wyłącznie małych firm, ale również tych całkiem sporych, dysponujących nawet kilkuset zestawami. Spora część spośród tych przedsiębiorstw to firmy rodzinne, w które zaangażowany jest nie tylko właściciel, ale cała rodzina. Ta forma działalności gospodarczej charakteryzuje się tym, że przedsiębiorstwo jest ściśle związane z osobą na którą zarejestrowana jest firma. Nie ma ono odrębnej osobowości prawnej. W skrócie, w tym przypadku „Firma to człowiek, który ją prowadzi”. Zatem nietrudno sobie wyobrazić problemy jakie powstają po śmierci osoby prowadzącej działalność w takiej formie. W szczególności jeżeli jest to działalność transportowa, która wiąże się z posiadaniem licencji, zatrudnianiem pracowników, realizacją umów, zakupami paliwa, opłatami drogowymi, itp. Jeszcze kilka lat temu, wraz ze śmiercią osoby fizycznej „umierała” prowadzona przez nią firma. Sytuacja ta zmieniła się pod koniec 2018 r. Bowiem obowiązujące od tego czasu przepisy pozwalają kontynuować działalność gospodarczą po śmierci jej właściciela. W tym wpisie przyjrzymy się bliżej kwestii dziedziczenia firmy transportowej.

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym

Pod koniec 2018 r. weszła w życie ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Jej wejście oraz  wcześniejsze prace nad nią, wywołał zwiększone zainteresowanie tematem sukcesji firm. Pod pojęciem tym należy rozumieć nie tylko dziedziczenie firmy w przypadku śmierci jej właściciela, ale również przekazanie jej w ręce następców za jego życia.  Przekazanie sterów firmy to nie tylko zagadnienia prawne i podatkowe, ale często również warstwa emocjonalna. Stąd zrozumiałe, że proces decyzyjny rozciąga się w czasie i decyzję muszą dojrzeć. Warto jednak je podjąć. Bowiem brak właściwych decyzji może zaprzepaścić lata ciężkiej pracy poświęconej budowaniu sukcesu firmy. Natomiast właściwe, a przede wszystkim podjęte w odpowiednim czasie, decyzje pozwolą zabezpieczyć finansowo założyciela firmy, jego najbliższych oraz rozwój samej firmy.  Powinny one również pozwolić uniknąć, a przynajmniej zminimalizować, potencjalne nieporozumienia pomiędzy następcami.  Dlatego tak istotna jest przemyślana sukcesja firmy transportowej.

Niedrogie rozwiązania pozwalające na sukcesję firmy.

Przed przejściem do bardziej szczegółowych rozważań należy podkreślić, że odpowiednie rozwiązania wbrew pozorom nie są  kosztowne. Istnieją rozwiązania pozwalające przygotować firmę transportową do sukcesji, które są neutralne podatkowo. Prawne zagadnienia związane z przekazaniem firmy nie zawsze są skomplikowane prawnie. W większości przypadków możliwe jest znalezienie stosunkowo prostych i skutecznych rozwiązań.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że choć temat sukcesji dotyczy przede wszystkim tych właścicieli firm, którzy już mogą myśleć o emeryturze, to nie są z niego zwolnieni znacznie młodsi przedsiębiorcy. Również w ich przypadku,odpowiednie rozwiązana mogą okazać się potrzebne.

Zagadnienie sukcesji firmy transportowej zostanie przedstawione w częściach z uwagi na obszerność zagadnienia. W pierwszej części przedstawione zostaną ogólne problemy. W kolejnych częściach przedstawiamy bardziej szczegółowe rozwiązania oraz związane z nimi kwestie prawne i podatkowe.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w przejściu przez proces przekazania firmy transportowej następcom, zapraszam do kontaktu z Kancelarią:
tel.: 691 839 919,
e-mail: sekretariat@prawnicytransportu.pl

Jednoosobowa działalność gospodarcza (na tzw. wpisie do Ewidencji).

Jedną z najpopularniejszych, bo najprostszych, form prowadzenia działalności gospodarczych, jest tzw. działalność jednoosobowa w oparciu o wpis do Ewidencji (CEIDG). W tej formie działalność prowadzi również wiele firm transportowych. Często w firmy takie zaangażowane są całe rodziny.

Z danych Ministerstwa  Rozwoju podanych w uzasadnieniu projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym wynika, że w CEIDG wpisanych jest blisko 200 tys. przedsiębiorców, którzy ukończyli 65 rok życia.

Jednoosobowe działalności to nie tylko małe firmy.  Często są to przedsiębiorcy robiący duże obroty, zatrudniający wielu pracowników, posiadający spory majątek (nieruchomości, pojazdy, sprzęty). Przedsiębiorcy tacy mają licencje, zezwolenia, koncesje. Łączą ich liczne umowy z kontrahentami. To właśnie w przypadku tego rodzaju działalności gospodarczych pojawiało się najwięcej problemów z ich funkcjonowaniem w przypadki śmierci właściciela.

Nowa ustawa o zarządzie sukcesyjnym.

Dotychczas wraz ze  śmiercią właściciela umierała również firma. Co prawda spadkobiercy dziedziczyli składniki majątku (nieruchomości, ruchomości, pojazdy), ale nie mogli kontynuować działalności firmy spadkodawcy. Sytuację tą zmieniło wejście w życie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Uregulowano nią  zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz kontynuowania działalności gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa.

Nowa, obowiązująca od 25 listopada 2018 r., ustawa reguluje tymczasowe funkcjonowanie tzw. jednoosobowych działalności gospodarczych po śmierci właściciela. Jednak przewidując rozwiązania tymczasowe, nie rozwiązuje ona problemu sukcesji firm w sposób kompleksowy.  Dlatego, pomimo wejścia w życie ustawy, warto przemyśleć rozwiązania które temat sukcesji rozwiążą w sposób kompleksowy. Należy bowiem pamiętać, że kwestia przekazania firmy często wpisuje się w szerszy kontekst dziedziczenia również innych składników majątku. Różne, nieraz skomplikowane relacje rodzinne mogą spowodować, że brak odpowiednich rozwiązań może znacząco skomplikować funkcjonowanie firmy. Dlatego tak istotna jest przemyślana sukcesja firmy transportowej.

Najlepsze rozwiązanie pod kątem sukcesji firmy transportowej – spółka prawa handlowego. 

W mentalności wielu przedsiębiorców, w szczególności prowadzących działalność w mniejszych rozmiarach, funkcjonuje negatywny stereotyp spółki. Widzą oni ją przez pryzmat potencjalnych  konfliktów pomiędzy wspólnikami, wyższych kosztów jej prowadzenia, skomplikowanej księgowości i wyższych podatków. Jest to jednak tylko stereotyp. Oczywiście nie można wykluczyć, że w niektórych spółkach mogą pojawić się konflikty. Natomiast przy pewnych rozmiarach działalności nie ma różnicy pomiędzy kosztami prowadzenia działalności na wpisie do Ewidencji a działalnością w formie spółki. Dobór odpowiedniego rodzaju spółki i jej skonfigurowanie nie muszą wiązać się również z płaceniem wyższych podatków niż w przypadku zwykłej działalności.

Natomiast, co bardzo istotne, to właśnie prowadzenie działalności w formie spółki pozwala na jej przekazanie następcom w sposób bezproblemowy. Wynika to z tego, że w przypadku spółek prawa handlowego to spółka, a nie jej wspólnicy, posiada koncesje, zezwolenia oraz licencje. To spółka, a nie jej wspólnicy jest stroną umów z kontrahentami. Spółka jest właścicielem kont bankowych i stroną umów kredytowych. To spółka jest właścicielem nieruchomości, pojazdów, ciągników, naczep, maszyn. Podatnikiem podatku VAT jest spółka. Zatem, w przypadku gdy umiera jeden ze wspólników, to umiera jeden z jej współwłaścicieli, ale nie „umiera” sama spółka, która jako samodzielny byt, może dalej funkcjonować.

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

W zasadzie, w przypadku wszystkich spółek prawa handlowego, śmierć wspólnika pozwala kontynuować działalność prowadzoną przez spółkę. Wymaga to oczywiście odpowiednich zapisów w umowie spółki lub zgody spadkobierców lub pozostałych wspólników w przypadku braku takiego zapisu. Jednak odpowiednie zapisy umowy i dokumenty – testament lub zapis testamentowy, pozwolą na bezproblemowa kontynuację działalności.  Dlatego, to działalność gospodarcza w formie spółki prawa handlowego jest najlepszym rozwiązaniem pod względem sukcesji.

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę.

Jeżeli nawet właściciela jednoosobowej działalności przekonują powyższe argumenty dotyczące sukcesji firmy,  na ogół pojawia się kolejny problem: jak przekształcić działalność w spółkę i w jaką? Od razu pojawia się również pytanie o podatki. I tu rzeczywiście należy przyznać, że dobór odpowiedniej spółki i właściwa ścieżka przekształcenia działalności ma podstawowe znaczenie. Wybór niewłaściwej spółki i błędy przy przekształceniu działalności w nią mogą spowodować niepowodzenie planu. Należy zauważyć, że co jakiś czas panuje „moda” na prowadzenie określonego rodzaju spółki. Często rodzaj takiej spółki  jest oferowany bez uwzględnienia rzeczywistych potrzeb danego przedsiębiorcy. Kiedyś były to spółki z o.o., później spółki komandytowe ze spółką z o.o. jako komplementariuszem – sp. z o.o., sp.k. Te formy prowadzenia działalności, oczywiście,  w przypadku wielu przedsiębiorców są najkorzystniejsze. Jednak są przedsiębiorcy dla których korzystniejsze mogą okazać się inne rozwiązania, np. spółka jawna lub zwykła spółka komandytowa. Dlatego wybór rodzaju spółki należy solidnie przemyśleć i przedyskutować go zarówno z prawnikiem, jak i księgowym. Każdy rodzaj spółki ma swoje zalety i wady. Zostanie to przedstawione w kolejnym wpisie. O formach prowadzenia działalności można przeczytać we wpisie W jakiej formie najlepiej prowadzić firmę transportową?

Zmiana jednoosobowej działalność w spółkę jest neutralna podatkowo. 

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę jest neutralne podatkowe zarówno na gruncie podatku VAT, jak i podatku dochodowego.  Dotyczy to zarówno spółek osobowych (spółka jawna, spółka komandytowa), jak i spółek kapitałowych (sp. z o.o., spółka akcyjna). Po przekształceniu działalności w spółkę, jednoosobowa działalność może przestać istnieć – wykreślenie z ewidencji. Oczywiście możliwe jest również utrzymanie takiej jednoosobowej działalności, jeżeli istnieje taka potrzeba. Prawidłowo przeprowadzony proces przekształcenia działalności osobowej w spółkę odbywa się bez uszczerbku dla prowadzenia tej działalności, w sposób płynny, bez przestojów. Dobrze przygotowany proces sukcesji firmy transportowej pozwala zabezpieczyć kwestie spadkowe i chroni firmę.

Dalsze informacje dotyczące tego jak przygotować firmę transportową do przekazania następcom znajdują się we wpisach Sukcesja Firmy transportowej – cz. II i cz III.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji