Przedłużenie licencji transportowej

Przedłużenie licencji transportowej

Licencje wspólnotowe dotyczące międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy wydawane są na 5 lub 10 lat. Po tym terminie, przewoźnik który chce kontynuować transport międzynarodowy, musi wystąpić o nową licencję. Jej wydanie nie następuje z dnia na dzień. Zatem o przedłużenie licencji transportowej warto wystąpić z odpowiednim wyprzedzeniem. Według naszej praktyki, ok. 3 miesiące przed upływem ważności dotychczasowej, chociaż przepisy tego nie precyzują.

Przeoczenie upływającego terminu ważności licencji może spowodować, że przewoźnik któremu skończyła się poprzednia licencja nie zdąży uzyskać nowej na czas. Co oczywiste, taka sytuacja będzie wiązała się z nerwami i kosztami. Dlatego nie warto zwlekać z odnowieniem licencji do ostatniej chwili.

Zezwolenie krajowe

Warunkiem uzyskania licencji jest posiadanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Jest ono wydawane przez Starostę (lub Prezydenta Miasta) albo Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD). Zezwolenie wydawane jest przez GITD, jeżeli wystąpiono o nie jednocześnie z wnioskiem o licencję. Zezwolenie wydawane jest na czas nieoznaczony.

Licencja Transportowa
Pomoc w uzyskaniu i przedłużeniu licencji

W takiej sytuacji, pomimo wygaśnięcia ważności licencji, która wydawana jest na czas oznaczony 5 lub 10 lat, zezwolenie jest cały czas ważne.

Tym samym chcąc przedłużyć licencję nie występuje się o nową licencję i nowe zezwolenia, ale wyłącznie o nową licencję, bazując niejako, na cały czas ważnym zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Różne procedury

W zależności od tego, który Organ wydał zezwolenie na wykonywanie zawody przewoźnika drogowego, różnie wygląda procedura przedłużenia licencji transportowej.

Zezwolenie wydane przez Starostę

Jeżeli zezwolenie wydał Starosta (lub Prezydent Miasta) do wniosku o nową licencję należy dołączyć:

  • zaświadczenia wystawione przez Starostę (lub Prezydenta Miasta) o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej
  • wykaz pojazdów ciężarowych
  • kopię zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika

Zezwolenie wydane przez GITD

Jeżeli zezwolenie wydał GITD i akta licencyjne są w jego dyspozycji (nie zostały przekazane do Starostwa), do wniosku o nową licencję należy dołączyć dokumenty wskazane w części nr II druku LR1. Druk jest opublikowany na stronie GITD.

Porządek w dokumentach

Należy zwrócić uwagę, że w ciągu 5 lub 10 lat może wiele się zmienić. Może zmienić się np. siedziba przedsiębiorcy lub pojazdy wykorzystywane w prowadzonej przez niego działalności transportowej. Przed wystąpieniem o wydanie licencji, wszystkie dane w tym zakresie muszą zostać zaktualizowane. Np. ze zmianą siedziby przedsiębiorcy, zmianie może ulec właściwość Organu, który wydał zezwolenie. Wiąże się to z koniecznością przekazania akt licencyjnych i wydaniem zezwolenia z aktualnymi danymi adresowymi przewoźnika. Aktualne zezwolenie potrzebne jest do wniosku o nową licencję. Wszystko to zajmuje czas, a jedna czynność może zależeć od innej.

Zatem czekanie z przedłużeniem licencji transportowej na ostatni moment to bardzo zły pomysł. Warto zająć się tym z odpowiednim wyprzedzeniem.

Jeżeli potrzebujesz przedłużyć licencję lub ją uzyskać zapraszamy do kontaktu  tel. +48 691 839 919 lub mail  sekretariat@prawnicytransportu.pl

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji