Licencja transportowa-jak ją uzyskać

Licencja transportowa-jak ją uzyskać

Licencja transportowa – jak ją uzyskać, jakie warunki należy spełnić, ile kosztuje? Na te pytania odpowiadamy w artykule, a firmy zainteresowane pomocą w jej uzyskaniu zapraszamy do kontaktu +48 691 839 919 lub sekretariat@prawnicytransportu.pl.

Licencji transportowej wymaga:

 • międzynarodowy transport drogowy rzeczy pojazdami o DMC powyżej 3,5 tony
 • międzynarodowy transport drogowy rzeczy tzw. busami – pojazdami o DMC powyżej 2,5 t do 3,5 t 

Transport krajowy rzeczy pojazdami o DMC powyżej 3,5 tony nie wymaga licencji transportowej, ale wymaga wyłącznie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Koszt jego uzyskania jest niższy niż licencji.

Licencji nie wymagają:

 •  transport krajowy pojazdami o DMC do 3,5 tony
 • przewóz na potrzeby własne – niezarobkowy przewóz drogowy

Przewozy na potrzeby własne wykonywane pojazdami o DMC powyżej 3,5 tony wymagają zaświadczenia na krajowy lub międzynarodowy niezarobkowy przewóz drogowy. W przypadku przewozów na potrzeby własne wykonywanych busami o DMC nieprzekraczającym 3,5 t zaświadczenie nie jest wymagane.

Jaki Organ wydaje licencję transportową?

Licencję transportową wydaje Główny Inspektor Transportu Drogowego (GITD) z siedzibą w Warszawie. Licencji wspólnotowej udziela się przedsiębiorcy, jeżeli posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. O jego udzielnie można wystąpić jednocześnie z wnioskiem o licencję. Wówczas obydwa dokumenty wydawane są w jedynym czasie i przez jeden Organ – Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Warunki jakie należy spełnić:

 • dobra reputacja – niekaralność za określone przestępstwa lub naruszenia. Więcej na ten temat we wpisie
 • zdolność finansowa (w przypadku osób fizycznych może zostać ona wykazana ubezpieczeniem)
 • rzeczywista i stała siedziba
 • baza eksploatacyjna – wskazanie terenu na którym będą parkowały pojazdy, nie musi on stanowić własności firmy, może być np. wynajmowany (możemy pomóc w znalezieniu bazy eksploatacyjnej)
 • samochód ciężarowy lub dostawczy (może być wynajmowany lub leasingowany)
 • osoba zarządzająca transportem posiadająca certyfikat kompetencji zawodowych (CKZ)

Zdolność finansowa

 • w przypadku pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony (tzw. licencja ciężarowa/duże) – 9.000 Euro na pierwszy pojazd. 5.000 Euro na każdy następny. Jeżeli będą wykorzystywane również pojazdy o DMC powyżej 2,5 t do 3,5 t (tzw. busy) 900 EUR na każdy taki dodatkowy pojazd.
 • w przypadku pojazdów o DMC powyżej 2,5 t do 3,5 t (tzw. busy) – 1.800 Euro na pierwszy pojazd i 900 Euro na każdy następny

Spółka – zdolność finansową należy wykazać sprawozdaniem finansowym (w wersji elektronicznej) – format XML. W przypadku spółek nowo powstałych, dla których jeszcze nie minął termin złożenia pierwszego sprawozdania finansowego, możliwe jest wykazanie zdolności odpowiednim ubezpieczeniem.

Osoba fizyczna prowadząca działalność – możliwe jest wykazanie zdolności finansowej ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej zawodowej przewoźnika drogowego. T

Pozostałe sposoby wykazania zdolności finansowej to: gwarancja bankowa lub wyjaśnienia dotyczące dokonanej oceny zdolności kredytowej związanej z uzyskaniem kredytu wydane na podstawie art. 70a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2439) – wyłącznie w przypadku braku poświadczonego rocznego sprawozdania finansowego za rok rejestracji przedsiębiorcy.

Baza eksploatacyjna

Jest to miejsce będące w dyspozycji przedsiębiorcy, przystosowane do prowadzenia działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład którego wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów:

 • miejsce postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym,
 • lub miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków,
 • lub miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów)

Wystarczy, że w skład bazy eksploatacyjnej wchodzi jeden z w/w elementów.

Co najmniej jeden pojazd

Licencja transportowa – warunkiem jej uzyskania jest dysponowanie co najmniej jednym pojazdem o DMC powyżej 2,5 tony zarejestrowanym w Polsce. Nie trzeba być właścicielem takiego pojazdu. Może on być np. leasingowany, wynajęty lub użyczony.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych (CKZ)

Warunkiem uzyskania licencji jest wyznaczenie przez przewoźnika przynajmniej jednej osoby fizycznej – zarządzającego transportem. Zarządzający transportem musi legitymować się Certyfikatem Kompetencji Zawodowych (CKZ).

Licencja transportowa – koszt

Przybliżona wysokość opłat administracyjnych związanych z uzyskaniem licencji transportowej na okres 5 lat to 5 800 złotych.

Na kwotę tą składają się:

 • opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – 1000 zł.
 • opłata za licencję:
  • na okres do 5 lat – 4 000 zł + 440 zł za każdy wypis z licencji
  • na okres powyżej 5 (do 10 lat) – 8 000 zł + 880 zł za każdy wypis z licencji
 • opłata za ubezpieczenie (OCZ) – ok 300 zł w przypadku jednego pojazdu
 • opłaty za zaświadczenia o niekaralności:
  • przedsiębiorcy – 30 zł
  • zarządzającego transportem 30 zł
  • w przypadku spółki – 30 zł

W przypadku większej liczby pojazdów dochodzą koszty związane z dodatkowymi wypisami z licencji. Koszt wypisu na każdy kolejny pojazd to 440 zł.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji