Licencja transportowa-jak ją uzyskać

Licencja transportowa-jak ją uzyskać

Licencja transportowa – jak ją uzyskać, jakie warunki należy spełnić, ile kosztuje? Na te pytania odpowiadamy poniżej, a firmy i osoby zainteresowane pomocą w jej uzyskaniu zapraszamy do kontaktu:

Kiedy jest wymagana licencja transportowa?

Licencji transportowej wymaga:

 • międzynarodowy transport drogowy rzeczy pojazdami o DMC powyżej 3,5 tony
 • międzynarodowy transport drogowy rzeczy tzw. busami – pojazdami o DMC powyżej 2,5 t do 3,5 t 

Licencji transportowej nie wymaga:

 •  transport krajowy pojazdami o DMC do 3,5 tony
 • przewóz na potrzeby własne – niezarobkowy przewóz drogowy

Transport krajowy rzeczy pojazdami o DMC powyżej 3,5 tony wymaga zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (tzw. licencji krajowej). Koszt jego uzyskania jest znacznie niższy niż licencji międzynarodowej. Z tym, że za jego brak, podobnie jak za brak licencji, grozi wysoka kara – 12.000,00 zł.

Przedsiębiorca chcący wykonywać wyłącznie transport krajowy pojazdami o DMC powyżej 3,5 tony nie musi posiadać licencji, ale musi legitymować się zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (tzw. licencją krajową).

Przewozy na potrzeby własne wykonywane pojazdami o DMC powyżej 3,5 tony wymagają zaświadczenia na krajowy lub międzynarodowy niezarobkowy przewóz drogowy. W przypadku przewozów na potrzeby własne wykonywanych busami o DMC nieprzekraczającym 3,5 t zaświadczenie nie jest wymagane.

Licencja transportowa – jaki Organ wydaje?

Licencję transportową wydaje Główny Inspektor Transportu Drogowego (GITD) z siedzibą w Warszawie. Licencji wspólnotowej udziela się przedsiębiorcy, jeżeli posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. O jego udzielnie można wystąpić jednocześnie z wnioskiem o licencję. Wówczas obydwa dokumenty wydawane są w jedynym czasie i przez jeden Organ – Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Warunki jakie należy spełnić:

 • dobra reputacja – niekaralność za określone przestępstwa lub naruszenia. Więcej na ten temat we wpisie
 • zdolność finansowa (w przypadku osób fizycznych może zostać ona wykazana ubezpieczeniem)
 • rzeczywista i stała siedziba
 • baza eksploatacyjna – wskazanie terenu na którym będą parkowały pojazdy, nie musi on stanowić własności firmy, może być np. wynajmowany (możemy pomóc w znalezieniu bazy eksploatacyjnej)
 • samochód ciężarowy lub dostawczy (może być wynajmowany lub leasingowany)
 • osoba zarządzająca transportem posiadająca certyfikat kompetencji zawodowych (CKZ)

Zdolność finansowa

 • w przypadku pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony (tzw. licencja ciężarowa/duże) – 9.000 Euro na pierwszy pojazd. 5.000 Euro na każdy następny. Jeżeli będą wykorzystywane również pojazdy o DMC powyżej 2,5 t do 3,5 t (tzw. busy) 900 EUR na każdy taki dodatkowy pojazd.
 • w przypadku pojazdów o DMC powyżej 2,5 t do 3,5 t (tzw. busy) – 1.800 Euro na pierwszy pojazd i 900 Euro na każdy następny

Spółka – zdolność finansową należy wykazać sprawozdaniem finansowym (w wersji elektronicznej) – format XML. Z tym, że w przypadku spółek nowo powstałych, możliwe jest wykazanie zdolności odpowiednim ubezpieczeniem. Dotyczy to spółek dla których jeszcze nie minął termin złożenia pierwszego sprawozdania finansowego

Osoba fizyczna prowadząca działalność – możliwe jest wykazanie zdolności finansowej ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej zawodowej przewoźnika drogowego. T

Pozostałe sposoby wykazania zdolności finansowej to: gwarancja bankowa lub wyjaśnienia dotyczące dokonanej oceny zdolności kredytowej związanej z uzyskaniem kredytu wydane na podstawie art. 70a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe. Jest ono wydawane wyłącznie w przypadku braku poświadczonego rocznego sprawozdania finansowego za rok rejestracji przedsiębiorcy.

Baza eksploatacyjna

Jest to miejsce będące w dyspozycji przedsiębiorcy, przystosowane do prowadzenia działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład którego wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów:

 • miejsce postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym,
 • lub miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków,
 • lub miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów)

Wystarczy, że w skład bazy eksploatacyjnej wchodzi jeden z w/w elementów. Więcej na temat bazy transportowej we wpisie.

Co najmniej jeden pojazd

Licencja transportowa – warunkiem jej uzyskania jest dysponowanie co najmniej jednym pojazdem o DMC powyżej 2,5 tony zarejestrowanym w Polsce. Jednak nie trzeba być właścicielem takiego pojazdu, może on być np. leasingowany, wynajęty lub użyczony.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych (CKZ)

Warunkiem uzyskania licencji transportowej jest wyznaczenie przez przewoźnika przynajmniej jednej osoby fizycznej – zarządzającego transportem. Musi ona legitymować się Certyfikatem Kompetencji Zawodowych (CKZ).

Certyfikatu Kompetencji Zawodowych (CKZ) nie należy mylić z tzw. kursem na przewóz rzeczy (kwalifikacją wstępną, szkoleniem okresowym, kodem 95) lub innymi uprawnieniami posiadanymi przez kierowców.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych (CKZ) to dokument potwierdzający posiadanie wiedzy niezbędnej do wykonywania działalności transportowej. Jest on wydawany przez Instytut Transportu Samochodowego (ITS), po zdaniu egzaminu.

Licencja transportowa – koszt

Przybliżona wysokość opłat administracyjnych związanych z uzyskaniem licencji transportowej na okres 5 lat to 5 800 złotych.

Na kwotę tą składają się:

 • opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – 1000 zł.
 • opłata za licencję:
  • na okres do 5 lat – 4 000 zł + 440 zł za każdy wypis z licencji
  • na okres powyżej 5 (do 10 lat) – 8 000 zł + 880 zł za każdy wypis z licencji
 • opłata za ubezpieczenie (OCZ) – ok 300 zł w przypadku jednego pojazdu
 • opłaty za zaświadczenia o niekaralności:
  • przedsiębiorcy – 30 zł
  • zarządzającego transportem 30 zł
  • w przypadku spółki – 30 zł

Natomiast w przypadku większej liczby pojazdów dochodzą koszty związane z dodatkowymi wypisami z licencji. Koszt wypisu na każdy kolejny pojazd to 440 zł.

Zapraszamy do KONTAKTU w sprawie pomocy w uzyskaniu licencji – tel. +48 691 839 919 lub mail  sekretariat@prawnicytransportu.pl

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji