Ubezpieczenie do licencji transportowej

Ubezpieczenie do licencji transportowej

Jednym z warunków uzyskania licencji transportowej jest wykazanie odpowiedniej zdolności finansowej. Sposobem jej wykazania jest m. in. ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej przewoźnika drogowego (OCZ). Należy je wyraźnie odróżnić od ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (OCP). Obydwa ubezpieczenia mają zupełnie inny cel i zakres, ale podobne nazwy, przez co są często mylone. Natomiast jedynym rodzajem ubezpieczenia do licencji transportowej uznawanym przez Organy jest ubezpieczenie OCZ.

Zdolność finansowa – rozporządzenie 1071/2009

Wymóg zdolności finansowej wynika z art. 3 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 1071/2009. W celu jego spełnienia przewoźnik musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe. Wymóg ten będzie spełniony, gdy przedsiębiorca przedłoży roczne sprawozdanie finansowe, które wykaże, że co roku dysponuje kapitałem i rezerwami w łącznej wysokosci:

  • w przypadku pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony (tzw. licencja ciężarowa/duże) – 9.000 Euro na pierwszy pojazd. 5.000 Euro na każdy następny. Jeżeli będą wykorzystywane również pojazdy o DMC powyżej 2,5 t do 3,5 t (tzw. busy) 900 Euro na każdy taki dodatkowy pojazd
  • w przypadku pojazdów o DMC powyżej 2,5 t do 3,5 t (tzw. busy) – 1.800 Euro na pierwszy pojazd i 900 Euro na każdy następny

Zatem firmy zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych powinny wykazać zdolność takim sprawozdaniem. Musi być ono sporządzone w wersji elektronicznej (plik XML), zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odstępstwo

W drodze odstępstwa możliwe jest wykazanie zdolności finansowej także w inny sposób. Np. gwarancją bankową lub ubezpieczeniem odpowiedzialności zawodowej przewoźnika drogowego (OCZ).

Ubezpieczeniem, zdolność finansową może wykazać osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

Ta forma wykazania zdolności finansowej (ubezpieczenie) dotyczy również spółek, dla których jeszcze nie minął termin złożenia pierwszego sprawozdania finansowego. Zatem co do zasady nowych spółek.

Zakres ubezpieczenia OCZ

Ubezpieczenie OCZ zawierane jest na wypadek zaistnienia po stronie Ubezpieczonego zobowiązania do świadczenia pieniężnego pozostającego w związku z jego działalnością jako przewoźnika drogowego. Ubezpieczenie OCZ zawiera wyłączenia, które wskazane są w OWU.

OCZ a nie OCP

Jedyną formą ubezpieczenia akceptowaną przez Organy jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej przewoźnika drogowego (OCZ). Inne ubezpieczenia, jak np. OC przewoźnika drogowego (tzw. OCP), OC działalności gospodarczej czy ubezpieczenie Autocasco i OC posiadacza pojazdu mechanicznego nie są akceptowane. Wynika to z tego, że mają inny zakres i cel niż ten wymagany do licencji.

OCZ różni sie od OCP, Cargo i innych ubezpieczeń

Ubezpieczenie OCZ różni się od innych ubezpieczeń, w szczególności od ubezpieczenia OCP, z którym jest często mylone. Dlatego Warto zapoznać się z artykułem, który wyjaśnia czym jest ubezpieczenie OCP i Cargo – ubezpieczenie OCP a CARGO.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że posiadanie ubezpieczenia OCZ nie zwalnia z potrzeby posiadania ubezpieczenia OCP. Co prawda ubezpieczenie OCP jest dobrowolne, a nie obowiązkowe. Jednak w interesie przewoźnika jest by miał on ochronę z niego wynikającą. Wiecej o ubezpieczeniu OCP i ochronie jaką ono daje w artykule.

Osoby zainteresowane zakupem ubezpieczenia lub jego wyborem zapraszamy do kontaktu z nami.

Jako kancelaria pomagamy w uzyskaniu licencji transportowej oraz spedycyjnej. Zapraszamy do kontaktu:

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji