Kara za wyłącznik

Kara za wyłącznik tachografu

Używanie wyłącznika tachografu stanowi najpoważniejsze naruszenie (NN). Za jego popełnienie można stracić licencję. Jednokrotne stwierdzenie takiego naruszenia wiąże się z wszczęciem procedury dotyczącej oceny dobrej reputacji. Za takie naruszenie przewoźnikowi grozi kara 10.000 zł, a kierowcy i zarządzającemu transportem po 2.000 zł. Oprócz kar za wyłącznik, przewoźnik może ponieść również koszty badania i doprowadzenia badanego tachografu do prawidłowego działania. Mogą one wynieść nawet  15 000 zł. Za użycie wyłącznika, które wiąże się ingerencją w prawidłowość pomiaru licznika, grozi również odpowiedzialność karna. Kara za wyłącznik tachografu grozi również kierowcy. Jeżeli zostanie on przyłapany na gorącym uczynku grozi mu zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące. Więcej na ten temat we wpisie Prawo jazdy za tachograf.

Jazda z wyłącznikiem – kwalifikacja

Naruszenie polegające na używaniu wyłącznika tachografu jest kwalifikowane jako naruszenie stypizowane pod lp. 6.1.3 i jest zagrożone karą pieniężną w wysokości 10.000,00 zł

Podłączenie do tachografu niedozwolonego urządzenia lub przedmiotu wykonanego lub przeznaczonego do celów podrabiania lub przerabiania danych rejestrowanych przez tachograf lub korzystanie z tego urządzenia lub przedmiotu

Lp. 6.1.3. załącznika nr 3 do UTD, kara 10.000,00 zł, NN

Używanie wyłącznika stanowi najpoważniejsze naruszenie (NN)

  • Przewoźnik – kara 10 000 zł , najpoważniejsze naruszenie (NN), kwalifikacja lp. 6.1.3. zał. nr 3 do UTD –
  • Zarządzający transportem – kara 2 000 zł, najpoważniejsze naruszenie (NN), kwalifikacja lp. 16 zał. nr 4 do UTD
  • Kierowca –  grzywna w wysokości 2 000zł, bardzo poważne naruszenie (BPN), kwalifikacja lp. 7.1. zał. nr 1 do UTD

Ocena dobrej reputacji już po jednym razie

W przypadku używania wyłącznika, jedno takie naruszenie wystarczy, do wszczęcia procedury w sprawie oceny dobrej reputacji. 

Jest ona uruchamiana po wydaniu wykonalnej decyzji o nałożeniu kary. To znaczy takiej, co do której zakończyła się ścieżka odwoławcza.

Wszczęcie postępowania dotyczącego dobrej reputacji nie oznacza jej automatycznego zabrania. Przewoźnika po spełnieniu pewnych warunków ma szansę na jej uratowanie. Więcej na ten temat we wpisie Dobra reputacja w transporcie.

Zawieszenie licencji

W przypadku stwierdzenia utraty dobrej reputacji Organ zawiesza zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Zawieszenie ma charakter czasowy i trwa aż do zastosowania środka rehabilitacyjnego. Przez ten czas, przewoźnik nie może jednak wykonywać działalności transportowej. W takiej sytuacji wykonywanie transportu drogowego będzie równoznaczne z wykonywaniem przewozu bez zezwolenia lub bez licencji. Grożą za to wysokie kary pieniężne.

Plan naprawczy może uratować przed zabraniem dobrej reputacji

Jedną z istotnych okoliczności branych pod uwagę przy ocenie dobrej reputacji jest to – czy istnieje możliwość poprawy sytuacji w przedsiębiorstwie. Ocenie podlega to, czy przewoźnik podjął działania mające na celu wdrożenie prawidłowej dyscypliny pracy lub wdrożono procedury zapobiegające powstawaniu naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego.

Jako Kancelaria pomagamy przygotować plan naprawczy i wdrożyć odpowiednie procedury

Oprócz kary, dodatkowo nawet 15.000,00 zł

W przypadku wykrycia wyłącznika tachografu, przewoźnikowi oprócz kary, grozi poniesienie kosztów badania i doprowadzeniem do prawidłowego działania badanego tachografu. Mogą one wynieść nawet do 15 000 zł (art. 26 ust. 5 ustawy z 5 lipca 2018 r. o tachografach).

Używanie wyłącznika kwalifikowane jako przestępstwo

Należy zwrócić uwagę, że od 25 maja 2019 r. obowiązuje nowy przepis – art. 306a kodeksu karnego. Stanowi on, że Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Tej samej karze podlega również ten kto zleca wykonanie takiego czynu. Celem wprowadzenia tego przepisu (tzw. ratio legis) było przeciwdziałanie tzw. procederowi kręcenia liczników. Jednak jego literalne brzmienie powoduje, że ma on zastosowanie w przypadku zakłócania pracy tachografu, jeżeli wiąże się to z ingerencją w licznik pojazdu. Z nowego przepisu już korzystają inspektorzy ITD. Więcej na ten temat we wpisie Jazda na magnesie to przestępstwo.

Jazda na magnesie

Więcej na temat konsekwencji korzystania z wyłącznika w artykule Jazda na magnesie – konsekwencje.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji