Jazda na cudzej karcie

Jazda na cudzej karcie

Posługiwanie się przez kierowcę kartą kierowcy, która nie jest jego własną kartą” stanowi naruszenie lp. 9.1 załącznika nr 3 do ustawy o transporcie drogowym. Jest ono zagrożone karą 3.000 zł. Co jednak istotne, jazda na cudzej karcie stanowi najpoważniejsze naruszenie (NN). Popełnienie już jednego takiego naruszenia wiąże się z wszczęciem wobec przewoźnika postępowania dotyczącego oceny dobrej reputacji. Jej utrata skutkuje zawieszeniem pozwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Nie wysokość kary, ale waga naruszenia

Naruszenia mogące mogące prowadzić do utraty dobrej reputacji,  z uwagi na ich wagę, dzielą się na: poważne (PN), bardzo poważne (BPN)najpoważniejsze (NN).

Poważne naruszenia (PN) i bardzo poważne naruszenia (BPN) spowodują wszczęcie postępowania dotyczącego dobrej reputacji w przypadku ich wielokrotnego popełnienia.

W przypadku najpoważniejszych naruszeń (NN), a takim jest jazda na cudzej karcie, procedura dotycząca oceny dobrej reputacji wszczynana jest już w przypadku jednego takiego naruszenia.

Wynika to z tego, że o wadze naruszenia nie decyduje wysokość kary, ale jego waga. Przykładowo przewoźnik może stracić licencję za naruszenie za które została na niego nałożona kara 500 zł, a nie straci jej za naruszenie za które została nałożona kara 12.000,00 zł, ale stanowi poważne naruszenie (PN) lub bardzo poważne naruszenie (BPN).

Wszczęcie postępowania dotyczącego dobrej reputacji

W przypadku zarzutu popełnienia najpoważniejszego naruszenia (NN), przewoźnik nie straci licencji automatycznie. Decyzję w tym zakresie będzie poprzedzało postępowanie w przedmiocie oceny dobrej reputacji. Zostanie ono wszczęte po zakończeniu postępowania dotyczącego konkretnego naruszenia lub naruszeń. Jednocześnie nie każde postępowanie w przedmiocie oceny dobrej reputacji musi zakończyć się jej utratą. Może ono zakończyć się w dwojaki sposób:

  • wydaniem decyzji stwierdzającej utratę dobrej reputacji
  • wydaniem decyzji stwierdzającej, że dobra reputacja pozostaje nienaruszona

Plan naprawczy

Istotną okolicznością, którą Organ weźmie pod uwagę oceniając dobrą reputację jest tzw. plan naprawczy Stanowią go działania podjęte przez przedsiębiorcę mające na celu poprawę sytuacji w przedsiębiorstwie w tym obszarze, w którym stwierdzono naruszenie. Więcej o planie naprawczym we wpisie Plan naprawczy pomoże uratować dobrą reputację.

Dlatego, w przypadku stwierdzenia w protokole kontroli najpoważniejszego naruszenia, od razu warto wdrożyć plan naprawczy.

Zawieszenie licencji za jazdę na cudzej karcie

W przypadku utraty dobrej reputacji Organ zawiesi zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. W trakcie zawieszenia przewoźnik nie może prowadzić działalności transportowej. Gdyby ją prowadził to będzie to równoznaczne z wykonywaniem przewozu bez zezwolenia lub bez licencji. Grożą za to wysokie kary pieniężne.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji