Szansa na zwrot kar za nacisk na oś

PrawnicyTransportu.plKomentarze (0)

Szansa na zwrot kar za nacisk na ośPrzewoźnicy którzy zostali ukarani za przekroczenie nacisku osi napędowej mają szanse odzyskać zapłacone kary.  Możliwość odzyskania kar przewiduje projekt ustawy, który właśnie trafił do sejmu. Jego  wejścia w życie można spodziewać się w ciągu najbliższych miesięcy, a być może jeszcze w tym roku. Firmy  będą miały tylko jeden miesiąc na złożenie wniosków o wznowienie postępowania. Termin ten będzie liczył się od daty wejścia w życie przepisów. Dlatego już warto przygotować dokumenty i przeanalizować czy zapłacona kara kwalifikuje się do zwrotu.

Wyrok Trybunału

W dniu 21 marca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł, że Polska naruszyła prawo unijne wprowadzając ograniczenia dla swobodnego ruchu pojazdów o maksymalnym nacisku osi napędowej  wynoszącym 11,5 tony.

Przewoźnicy, którzy przed wydaniem wyroku zostali ukarani, ale nie odwołali się do sądu, mieli problem z ubieganiem się o zwrot zapłaconych kar. Wynikało to z  tego, że w takim przypadku polskie przepisy nie przewidywały wprost możliwości wznowienia postępowania z uwagi na wyrok TSUE. W konsekwencji, przewoźnicy na których nałożono kary i którzy zaskarżyli kary do sądu mieli możliwość ich odzyskania po wyroku Trybunału. Natomiast Ci przewoźnicy na których nałożono kary, ale nie zaskarżyli ich do sądu, takiej możliwości nie mieli. “Lukę” tą usuwają przepisy nad którymi właśnie pracuje Sejm.

Krótki termin na złożenie wniosku

Zgodnie z nowymi przepisami, przewoźnicy na których zostały nałożone kary za przejazd wykonany w okresie od  1 stycznia 2011 r. do dnia wejścia w życie ustawy będą mogli żądać wznowienia postępowania w związku z orzeczeniem TSUE. Wznowienia będzie można żądać niezależnie od trasy przejazdu pojazdu lub miejsca jego załadunku lub rozładunku. Skargę o wznowienie będzie należało wnieść w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie procedowanej ustawy. Wznowienie będzie mogło nastąpić tylko na żądanie strony. O wznowienie będzie mogła wystąpić również firma która się przekształciła.

Przewoźniku jeżeli nałożono na Ciebie karę za przekroczenie nacisku osi zapraszamy do kontaktu z KancelariąSkontaktuj się z nami pod numerem telefonu 691 839 919 lub mailowo sekretariat@prawnicytransportu.pl

Zwrotu jakich kar mogą domagać się przewoźnicy?

Zwrotu zapłaconych kar będą mogli domagać się przewoźnicy:

  • których pojazd nie przekroczył DMC (dopuszczalnej masy całkowitej);
  • stwierdzony podczas pomiaru nacisk osi napędowej przekraczał wartości dopuszczalne dla danej drogi, ale nie przekraczał 11,5 t;

Przewoźnicy, których pojazd przekroczył DMC lub nacisk osi napędowej przekroczył 11,5 tony, będą mogli wystąpić o zwrot części zapłaconej kary. Będzie to zależało od tego o ile procent został przekroczony nacisk lub DMC.

Należy bowiem zwrócić uwagę, że w przypadku gdy nacisk osi wynosił np. 12, 2 tony to zgodnie z polskim przepisami został on przekroczony o 22 % (w stosunku do 10 ton dopuszczalnych wg prawa krajowego). Zatem kwalifikował się do nałożenia na przewoźnika kary w wysokości 15.000,00 zł (art. 140ab ust. 1 pkt 3 pppkt c ustawy Prawo o ruchu drogowym). W przypadku przyjęcia jako podstawy obliczenia 11,5 tony (nacisk dopuszczalny wg prawa unijnego), nacisk ten został przekroczony o 6 %, a zatem kwalifikuje się do nałożenia kary w wysokości 500 zł  (art. 140ab ust. 1 pkt 3 pppkt a ustawy Prawo o ruchu drogowym). Również w takim przypadku przewoźnicy będą mogli występować o zwrot części kary.  Będzie to jednak wymagało szczegółowej analizy konkretnych spraw.

Więcej o sprawie również w artykule Ograniczenia nacisku osi niezgodne z prawem unijnym. Także w artykule 11,5 tony na oś – Ministerstwo przygotowało przepisy.

Masz pytania?

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani przygotowaniem wniosku o zwrot zapłaconej kary zapraszamy do kontaktu z Kancelarią sekretariat@prawnicytransportu.pl lub telefonicznie 691 839 919 lub 61 424 46 50.

 

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 691 839 919e-mail: sekretariat@prawnicytransportu.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KORCZYŃSKI Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KORCZYŃSKI Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Poznaniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@prawnicytransportu.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis: