Dostawy paliwa dla rolników bez zgłoszenia SENT

PrawnicyTransportu.plKomentarze (0)

We wpisie z dnia 5 czerwca 2017 r. https://prawnicytransportu.pl/czy-przewoz-paliw-podlega-monitorowaniu/ informowaliśmy o możliwych wątpliwościach interpretacyjnych dotyczących tego, czy dostawy paliw dla rolników podlegają monitorowaniu. Wątpliwości wyłaniały się na gruncie tego, czy pod pojęciem działalności gospodarczej, którym posługuje się ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, należy faktycznie rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą, czy wszelką działalność gospodarczą. We wpisie powołano pismo Ministerstwa Finansów z dnia 26.4.2017 r. SC5.0723.37.2017, w którym wyjaśniono, że w ocenie MF rolnik prowadzący działalność rolniczą, o ile nie prowadzi jednocześnie działalności gospodarczej nie może być uznany za podmiot odbierający, w rozumieniu ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Tym samym, według MF, dostawy paliwa dla rolników nie podlegają monitorowaniu.

Wątpliwości interpretacyjne rozwieje ustawowe wyjaśnienie pojęcia działalności gospodarczej o której mowa w ustawie o o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Zgodnie z projektem ustawy z 26 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz ustawy o drogach publicznych za działalność gospodarczą będzie uznawana działalność gospodarcza podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (projektowany art. 1a ustawy).

Projektowana definicja działalności gospodarczej nie będzie pozostawiała żadnych wątpliwości, że pod pojęciem działalności gospodarczej nie mieści się działalność rolnicza, a zatem dostawy paliwa dla rolników nie podlegają monitorowaniu.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KORCZYŃSKI Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KORCZYŃSKI Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Poznaniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@prawnicybiznesu.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: