Truck & Business - Nr 1/2019

Truck & Business – Nr 1/2019

Alimenty a delegacja kierowcy - Artykuł w Truck & Business

Jeżeli egzekucja ma na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów, Komornik może zająć 50% kwot diet przysługujących z tytułu podróży służbowych. To samo dotyczy należności budżetu państwa z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów. Tym samym od stycznia 2019 r. zajęciu podlega połowa  diet wypłacanych kierowcom.

O nowych obowiązkach pracodawców oraz sankcjach za nie zastosowanie się do nowych przepisów w najnowszym numerze Truck&Business Polska. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem w formacie PDF lub na naszej stronie Komornik zajmie połowę diet. Nowe przepisy już obowiązują.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji