SENT | Pierwszy wyrok NSA w sprawie SENT

PrawnicyTransportu.plKomentarze (0)

Właśnie ukazało się uzasadnienie pierwszego  wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) w sprawie stosowania przepisów SENT.  Wyrokiem z dnia 7 grudnia 2018 r., II GSK 1696/18  NSA utrzymał w mocy  korzystny dla przewoźnika wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 28 czerwca 2018 r. I SA/Ol 204/18.

Sprawa w skrócie dotyczyła kary w wysokości 5.000 zł za nie uzupełnienie  przez przewoźnika zgłoszenia SENT o numer licencji. Przewoźnik oczywiście licencję posiadał, tyle że nie wpisał jej numeru do systemu.

Problem prawny w sprawie sprowadzał się do tego, kiedy organ powinien odstąpić od  nałożenia kary z uwagi na  przesłankę interesu publicznego. Przewiduje ją art.22 ust.3  ustawy SENT.

INTERES PUBLICZNY

Naczelny Sąd Administracyjny oddalając skargę Dyrektora Izby Administracji Skarbowe na korzystny dla przewoźnika wyrok WSA wskazał.

Skoro ustawodawca w art. 22 ust. 3 ustawy SENT expressis verbis wskazał na możliwość odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym, to przewidział sytuacje, w których odstąpienie od dochodzenia należności będzie zbieżne z tym interesem.  Organ (działający zgodnie z art. 120 o.p.) winien wskazać przykładowo sytuacje, w których jego zadaniem dopuszczalne byłoby odstąpienie od nałożenia na przewoźnika kary pieniężnej z uwagi na interes publiczny. Dopiero wówczas możliwa byłaby ocena, czy w niniejszej sprawie zachodzi taka możliwość. Natomiast stwierdzenie przez organ w zaskarżonej decyzji, że brak jest podstaw do odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej z uwagi na interes publiczny, należy uznać za co najmniej przedwczesne. Zwłaszcza jeśli zważy się na treść art. 121 § 1 O.p., zgodnie z którym postępowanie powinno być prowadzone w sposób budzący zaufanie do organów.

Jednocześnie NSA wskazał, że:

Badanie przesłanki interesu publicznego nie powinno być ograniczane do konfrontacji z zasadami równości oraz powszechności opodatkowania. Natomiast przyjęcie poglądów organu, reprezentującego stanowisko niemal wyłącznie profiskalne, sprawiłoby że w zasadzie każda ulga, czy odstępstwo w zapłacie należności publicznoprawnych powstałych wskutek naruszenia przepisów byłaby udzielona w sprzeczności z ww. zasadami konstytucyjnymi – mimo że została przewidziana przez ustawodawcę.

NSA wskazał również, że to same organy mają dokonać interpretacji pojęcia interesu publicznego. A następnie stwierdzić, czy odstąpienie od nałożenia kary będzie zbieżne z tym interesem.

Jak należy interpretować pojęcie interesu publicznego i co jest z nim zbieżne  można znaleźć w uzasadnieniach WSA w innych sprawach. M. in. w wyrokach: WSA we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2018 r., III SA/Wr 424/18, WSA w Gliwicach z dnia 6 listopada 2018 r., I SA/Gl 660/18, WSA w Krakowie z dnia 17 września 2018 r., III SA/Kr 734/18.

PIERWSZY WYROK NSA

Jest to pierwszy wyrok NSA w sprawie stosowania przepisów SENT i jest on korzystny dla przewoźników. Co prawda, NSA nie przesądził ostatecznie sprawy, ale z jego uzasadnienia wynika jak powinny postąpić organy.

Należy  zwrócić uwagę, że orzeczenia wydane w indywidualnych sprawach nie wiążą innych sądów orzekających choćby w identycznych sprawach. Jednak argumentacja użyta przez NSA w tej konkretnej sprawie może okazać się użyteczna w innej sprawie.

Więcej artykułów dotyczących SENT w sekcji Pakiet przewozowy | SENT.

Masz pytania?

Jeżeli masz pytania, istnieje potrzeba dalszego wyjaśnienia opisanej kwestii lub potrzebujesz pomocy prawnej  zapraszamy do kontaktu z Kancelarią:

e-mail: sekretariat@prawnicybiznesu.pl,  telefon:  691 839 919 61 424 46 50

 

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KORCZYŃSKI Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KORCZYŃSKI Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Poznaniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@prawnicytransportu.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: