Oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych

Oświadczenie o liczbie zatrudnionych do 31 marca 2023 r.

Oświadczenie o liczbie zatrudnionych. To nowy obowiązek przewoźników, z którego muszą wywiązać się do 31 marca 2023 r.

Czego dokładnie dotyczy oświadczenie?

Podstawę prawną do złożenia oświadczenia stanowi  art. 7a ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Stanowi on, że:

Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada corocznie organowi, o którym mowa w art. 7 ust. 2, w terminie do dnia 31 marca roku następnego:

  • oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym osób, o których mowa w pkt 2, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;
  • informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Zatem 31 marca 2023 r. mija termin złożenia oświadczenia za rok 2022. Podpisane oświadczenie należy złożyć w Urzędzie w oryginale.

Na co zwrócić uwagę?

  • nie ma urzędowego formularza/druku na jakim należy złożyć oświadczenie
  • oświadczenie musi zostać złożone w oryginale, tj. dokument papierowy (operator pocztowy lub osobiście) lub podpisany podpisem kwalifikowanym za pośrednictwem platformy ePUAP. Nie przewidziano możliwości wysłania skanu mailem
  • w oświadczeniu mają znaleźć się dane za rok 2022
  • oświadczenie składa się do Organu, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – zatem do Starosty lub GITD (jeżeli GITD wydawał zezwolenie łącznie z licencją)
  • w oświadczeniu należy uwzględnić osoby zatrudnione bez względu na formę, tj. umowa o pracę, umowa zlecenia lub inne. W oświadczeniu należy ująć również kierowców (przedsiębiorców), z którymi przedsiębiorca miał zawartą umowę
  • jeżeli właściciel jest także kierowcą, to uwzględnia siebie zarówno w pozycji dotyczącej osób zatrudnionych jak i w średniej arytmetycznej kierowców

ePUAP

Jeśli adresatem oświadczenia jest GITD (zezwolenie wydane przez GITD, nie zostało przekazane do starostwa) można je złożyć za pomocą platformy ePUAP. Wniosek znajduje się pod adresem: link.

Wzór oświadczenia

Klikając link można pobrać oświadczenie w wersji do edycji lub PDF.

Baza transportowa

Rok 2023 przyniósł przewoźnikom nowe obowiązki. Część przewoźników była zobowiązana złożyć do 15 stycznia oświadczenia dotyczące bazy eksploatacyjnej. Więcej o tym można przeczytać w artykule Baza eksploatacyjna konieczna do licencji.

Komunikaty GITD

O obowiązku przypomina GITD – INFORMACJA 1/2023.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji

Czy w średniej arytmetycznej liczby kierowców mamy uwzględniać tych, którzy w danym miesiącu byli zatrudnieni na stanowisku kierowcy, ale nie wykonywali pracy (np. przebywali na zwolnieniu lekarskim lub urlopie bezpłatnym) ?