Maksymalna długość autotransporterów

PrawnicyTransportu.plKomentarze (0)

Maksymalna długość autotransporterów. GITD-BNI.WKI.033.188.2018.0157. MI - TD5w.-5111/76A08W związku z pojawiającymi się co jakiś czas wątpliwościami  dotyczącymi tego jaka jest dopuszczalna maksymalna długość autotransporterów, celowe jest przywołanie treści pisma Głównego Inspektora Transportu Drogowego  z dnia 26 października 2018 r., nr BNI.WKI.033.188.2018.0157.

GITD w nawiązaniu do powstających problemów interpretacyjnych w stosowaniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j Dz. U. z 2017r., poz. 1260, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, a dotyczących maksymalnych wymiarów pojazdów wskazał, że w dalszym ciągu zachowuje ważność interpretacja Ministerstwa Infrastruktury wyrażona w piśmie nr  TD5w.-5111/76A08 z dnia 30 września 2008 r.  W celu doprecyzowania powyższego stanowiska GITD wyjaśnił, że maksymalna długość zespołu pojazdów składającego się z pojazdu samochodowego i przyczepy, przystosowanych konstrukcyjnie do przewozu pojazdów (tzw. autotransporterów), wraz z ładunkiem nie może przekraczać 18,75 m. Jednakże w sytuacji, gdy pojazd taki wyposażony jest konstrukcyjnie w „wysuwane platformy” sterowane hydraulicznie uznać należy, że wysunięcie tychże ruchomych platform w celu bezpiecznego mocowania przewożonego ładunku (pojazdu) o nie więcej niż 2,00 m, o których mowa w art. 61 ust. 6 pkt 2 ustawy- Prawo o ruchu drogowym, nie powoduje z mocy prawa jego nienormatywności, a zastosowane rozwiązanie należy uznać jako najbezpieczniejszą formę mocowania przewożonego ładunku. W takiej sytuacji całkowita długość zespołu pojazdów nie może jednak przekraczać maksymalnych wartości pojazdu normatywnego wraz z wystającym z tyłu ładunkiem tj. 20,75 m.
Analogiczna sytuacja dotyczy pojazdów członowych składających się z ciągników samochodowych i naczep konstrukcyjnie przystosowanych do przewozu pojazdów- z tym, że wysunięcie ruchomych platform naczepy o nie więcej niż 2, 00 m i umieszczenie na nich przewożonego ładunku (pojazdów), nie może powodować długości zespołu pojazdów wraz z ładunkiem większej niż 18,50 m.
W każdym z tych przypadków niezachowanie powyższych warunków skutkować będzie uznaniem środka transportu z przewożonym ładunkiem jako pojazdu nienormatywnego, o którym mowa w art. 2 pkt 35a ustawy- Prawo o ruchu drogowym.

Masz pytania?

Jeżeli masz pytania, istnieje potrzeba dalszego wyjaśnienia opisanej kwestii lub potrzebujesz pomocy prawnej to zapraszamy do kontaktu z Kancelarią sekretariat@prawnicybiznesu.pl lub telefonicznie 691 839 919 lub 61 424 46 50.

 

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Link oraz link.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 691 839 919e-mail: sekretariat@prawnicytransportu.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KORCZYŃSKI Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KORCZYŃSKI Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Poznaniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@prawnicytransportu.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: