E-rejestr przewoźników (KREPTD) już działa.

E-rejestr przewoźników (KREPTD) już działa.

W dniu 30 listopada 2017 r. GITD  uruchomił e-rejestr przewoźników drogowych. W KRPETD znajdziemy  dane o przedsiębiorstwach transportowych. E-rejestr dostępny jest pod adresem https://kreptd.gitd.gov.pl/.

E-rejestr przewoźników (KREPTD)

Utworzenie Rejestru stanowi wypełnienie przez Polskę zobowiązań wynikających z prawa unijnego (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego). E-rejestr przewoźników stanowi część europejskiego systemu ERRU (European Register of Road Transport Undertakings) – Europejskiego Rejestru Przedsiębiorstw Transportu Drogowego, tj.systemu połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego, którego utworzenie zakłada art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, a który szczegółowo został uregulowany w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1213/2010 ustanawiającym wspólne zasady dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego. System zapewnia bieżącą wymianę uporządkowanych danych.

E-rejestr (KREPTD) składa się z trzech ewidencji:

  1. Ewidencji przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
  2. Ewidencji poważnych naruszeń, o których mowa w rozporządzeniu unijnym (mogących prowadzić do utraty dobrej reputacji),
  3. Ewidencji osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji.

Celem utworzenia Rejestru jest nadzór na firmami wykonującymi przewozy równolegle w kilku krajach UE.

W Ewidencji przedsiębiorców znajdziemy dane podmiotów posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Poprzez utworzony E-rejstr każdy będzie mógł za darmo sprawdzić obecnego lub przyszłego kontrahenta i tak np. zobaczyć ile firma ma pojazdów objętych zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, dane dotyczące licencji, dane zarządzającego transportem itd.

Więcej o KREPTD znajdą Państwo w artykułach: Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD). Jakie dane w nim znajdziemy?Dobra reputacja w transporciePrzestępstwa powodujące utratę dobrej reputacjiNaruszenia mogące powodować utratę dobrej reputacji – poważne, bardzo poważne, najpoważniejszeOdzyskanie dobrej reputacji (środki rehabilitacyjne), Elektroniczny Rejestr Przewoźników (KREPTD) a dobra reputacja.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji