E-rejestr przewoźników (KREPTD) już działa.

PrawnicyTransportu.plKomentarze (0)

W dniu 30 listopada 2017 r. GITD  uruchomił e-rejestr przewoźników drogowych. W KRPETD znajdziemy  dane o przedsiębiorstwach transportowych. E-rejestr dostępny jest pod adresem https://kreptd.gitd.gov.pl/.

 

Utworzenie Rejestru stanowi wypełnienie przez Polskę zobowiązań wynikających z prawa unijnego (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego). E-rejestr przewoźników stanowi część europejskiego systemu ERRU (European Register of Road Transport Undertakings) – Europejskiego Rejestru Przedsiębiorstw Transportu Drogowego, tj. systemu połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego, którego utworzenie zakłada art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, a który szczegółowo został uregulowany w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1213/2010 ustanawiającym wspólne zasady dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego. System zapewnia bieżącą wymianę uporządkowanych danych.

E-rejestr (KREPTD) składa się z trzech ewidencji:

  1. Ewidencji przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
  2. Ewidencji poważnych naruszeń, o których mowa w rozporządzeniu unijnym (mogących prowadzić do utraty dobrej reputacji),
  3. Ewidencji osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji.

Celem utworzenia Rejestru jest nadzór na firmami wykonującymi przewozy równolegle w kilku krajach UE.

W Ewidencji przedsiębiorców znajdziemy dane podmiotów posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Poprzez utworzony E-rejstr każdy będzie mógł za darmo sprawdzić obecnego lub przyszłego kontrahenta i tak np. zobaczyć ile firma ma pojazdów objętych zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, dane dotyczące licencji, dane zarządzającego transportem itd.

Więcej o KREPTD znajdą Państwo w artykułach: Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD). Jakie dane w nim znajdziemy?Dobra reputacja w transporciePrzestępstwa powodujące utratę dobrej reputacjiNaruszenia mogące powodować utratę dobrej reputacji – poważne, bardzo poważne, najpoważniejszeOdzyskanie dobrej reputacji (środki rehabilitacyjne), Elektroniczny Rejestr Przewoźników (KREPTD) a dobra reputacja.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 691 839 919e-mail: sekretariat@prawnicytransportu.pl


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/themes/thesis_189/lib/classes/comments.php on line 43

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KORCZYŃSKI Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KORCZYŃSKI Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Poznaniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@prawnicytransportu.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: