Za brak tablicy ODPADY kara 10 000 zł

Firmy transportujące odpady muszą spełniać szereg warunków. Jednym z nich jest umieszczenie na pojeździe tablicy „ODPADY”. Za jej brak grozi kara w wysokości 10.000 zł. Kara nakładana jest na przewoźnika i została określona w sztywnej wysokości. W przypadku naruszenia obowiązku uniknięcie kary jest bardzo trudno. Zdarzają się jednak sytuacje, w których przyczyna naruszenia jest niezależna od przewoźnika. Zgodnie z niektórymi najnowszymi orzeczeniami Sądów administracyjnych, w takiej sytuacji Organy powinny przynajmniej rozważać odstąpienie od nałożenia kary. Odstąpienie od kary stanowi jednak absolutny wyjątek. Dlatego najlepszym sposobem jej uniknięcia jest skrupulatność i wypełnianie ciążących obowiązków.

Jeżeli wobec Twojej Firmy zostało wszczęte postępowanie zapraszamy do kontaktu: +48 691 839 919 lub mail: sekretariat@prawnicytransportu.pl

Przepisy precyzują wygląd tablicy i miejsce jej umieszczenia.

Transport krajowy

Środki transportu odpadów stanowiące pojazd albo zespół pojazdów oznacza się tablicą:

  • koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości;
  • na której umieszcza się napis „ODPADY” naniesiony wielkimi literami koloru czarnego o wysokości minimum 100 mmszerokości linii minimum 15 mm.

Tym samym wymiar tablicy został określony w sposób sztywny, a wymiar liter poprzez wskazanie ich minimalnej wysokości i szerokości linii.

brak tablicy odpady

Jeżeli ze względu na wielkość lub konstrukcję środka transportu brakuje na nim powierzchni do umieszczenia tablicy o wymiarach określonych wyżej dopuszcza się zmniejszenie:

  • wymiaru tablicy do minimum 300 mm szerokości i minimum 120 mm wysokości;
  • wysokości napisu „ODPADY” do minimum 80 mm i szerokości linii do minimum 12 mm.

Oznakowanie umieszcza się w widocznym miejscu z przodu środka transportu, na jego zewnętrznej powierzchni.

Oznakowanie powinno być czytelnetrwałe, w tym odporne na warunki atmosferyczne.

Wzór oznakowania środków transportu odpadów określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów.

Transport transgraniczny

W przypadku środków transportu przeznaczonych do transgranicznego transportu odpadów, zamiast oznakowania wskazanego powyżej dopuszcza się oznakowanie środków transportu tablicą:

  • koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości;
  • na której umieszcza się wielką literę „A” koloru czarnego o wysokości minimum 200 mmszerokości linii minimum 20 mm.
brak tablicy odpady

Oznakowanie umieszcza się w widocznym miejscu z przodu środka transportu, na jego zewnętrznej powierzchni.

Oznakowanie powinno być czytelnetrwałe, w tym odporne na warunki atmosferyczne.

Wzór oznakowania środków transportu przeznaczonych do transgranicznego transportu odpadów określa załącznik nr 2 do w/w rozporządzenia.

Brak tablicy ODPADY stanowi naruszenie sklasyfikowane pod lp. 4.8 załącznika nr 3 do ustawy o transporcie drogowym. Ma ono następujące brzmienie:

Wykonywanie przewozu drogowego odpadów przez transportującego odpady bez oznakowania środków transportu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji