Od 24 stycznia 2018 r. nowe zasady transportu odpadów.

PrawnicyTransportu.plKomentarze (0)

24 stycznia 2018 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów – wydane na podstawie art 24 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transportowania, oznakowania środków transportu oraz dokumentacji towarzyszącej transportowanym odpadom.

Co istotne rozporządzenia nie stosuje się do odpadów stanowiących towary niebezpieczne w rozumieniu ustawy u dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tak zwanych ADR).

Całe rozporządzenie nie jest długie i można się z nim zapoznać klikając w link -rozporządzenie.

Oznakowanie pojazdu lub zespołu pojazdów przewożących odpady:

Zgodnie z §  9 rozporządzenia środki transportu odpadów stanowiące pojazd albo zespół pojazdów oznacza się tablicą:

  • koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości;
  • na której umieszcza się napis “ODPADY” naniesiony wielkimi literami koloru czarnego o wysokości minimum 100 mm i szerokości linii minimum 15 mm.

Dopuszczalne jest oznaczenie mniejszą tablicą  jeżeli ze względu na wielkość lub konstrukcję pojazdu brak jest powierzchni do ich umieszczenia na środkach transportu drogowego. Wówczas minimalne wymiary tablicy wynoszą 300 mm szerokości i minimum 120 mm wysokości; a napisu “ODPADY” wysokość 80 mm i szerokości 12 mm.

  • Oznakowanie umieszcza się w widocznym miejscu z przodu środka transportu, na jego zewnętrznej powierzchni.
  • Oznakowanie powinno być czytelne i trwałe, w tym odporne na warunki atmosferyczne.
  • Wzór oznakowania środków transportu odpadów określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

W rozporządzeniu określono również sposób oznakowania środków transportu przeznaczonych do transgranicznego transportu odpadów (§  10).

Rozporządzenie określa również dokumenty jakie muszą towarzyszyć przewozowi odpadów (§  8).

Odpady transportuje się wraz z dokumentem potwierdzającym rodzaj transportowanych odpadów oraz dane zlecającego transport odpadów, a w przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – wraz z dokumentem potwierdzającym rodzaj transportowanych odpadów oraz nazwę gminy, z terenu której są odbierane odpady. Dokumentami, o których mowa wyżej są: karta przekazania odpadów, o której mowa w art 67 ust 1 pkt 1 lit a  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; faktura sprzedaży odpadów; podstawowa charakterystyka odpadów, o której mowa w art. 67 ust 2 pkt 1 ustawy o odpadach; dokument dotyczący transgranicznego przemieszczania odpadów, inny dokument potwierdzający rodzaj transportowanych odpadów oraz dane zlecającego transport odpadów, jeżeli transportujący odpady nie posiada dokumentów, o których mowa powyżej.

Przepisów dotyczących oznakowania i dokumentacji  nie stosuje się w przypadku gdy nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, zgodnie z ustawą o odpadach; środkiem transportu transportuje się odpady inne niż niebezpieczne, w ilości nieprzekraczającej 100 kg.

KARY

Transport odpadów z naruszeniem wyżej opisanych wymagań zagrożony jest karą aresztu lub grzywny na podstawie ustawy o odpadach. Jest to odpowiedzialność za wykroczenie.

Ponadto przepisy ustawy o odpadach przewidują administracyjną karę pieniężną w przypadku transportu  odpadów bez uzyskania zezwolenia na transport odpadów lub wpisu do rejestru.

Za naruszenie przepisów związanych z transportem odpadów kary zostały przewidziane również w:

  • ustawie  o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
  • ustawie o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r.
  • ustawie o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów z dnia 29 czerwca 2007 r.

Więcej na temat samych kar i ich wysokości we wpisie Kary za niewłaściwy transport odpadów.

 

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 691 839 919e-mail: sekretariat@prawnicytransportu.pl


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/themes/thesis_189/lib/classes/comments.php on line 43

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KORCZYŃSKI Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KORCZYŃSKI Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Poznaniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@prawnicytransportu.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: