SENT: nabywca oleju opałowego musi podać PESEL

SENT: nabywca oleju opałowego musi podać PESEL

Osoba kupująca olej opałowy jest zobowiązana podać swój numer PESEL.

W dniu 4 marca 2021 r. została opublikowana odpowiedź Ministerstwa Finansów na interpelację poselską nr 19572 z 12 lutego 2021 r. (całość w linku).

Interpelacja

W interpelacji nr 19572 do Ministra Finansów w sprawie zabezpieczenia danych osobowych w czasie zakupu paliw opałowych, zwrócono się z następującymi pytaniami:

1. Czy firmy sprzedające paliwa opałowe upoważnione są do wymagania numeru PESEL w celu weryfikacji danych?

2. Na jakiej podstawie firmy sprzedające paliwa opałowe upoważnione są do wymagania numeru PESEL w celu weryfikacji danych?

3. Czy dane, których wymagają firmy sprzedające paliwo opałowe, są należycie chronione?

Odpowiedź na interpelację

W odpowiedzi z dnia 4 marca 2021 r. (nr pism PA6.054.3.2021.SJE) wskazano, że wdrożona w 2020 roku zmiana regulacji SENT dotyczy m.in. formy składanego przez podmiot dokonujący zakupu oleju opałowego oświadczenia o przeznaczeniu tego paliwa do celów grzewczych. Oświadczenie to przed zmianą składane było w formie papierowej, natomiast obecnie składane jest w postaci elektronicznej w Systemie Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT). Wdrożeniu informatyzacji w obszarze obrotu olejami opałowymi towarzyszyła implementacja rozwiązania w zakresie identyfikacji osób nabywających paliwa opałowe, poprzez wprowadzenie obowiązku złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego, w którym podaje się identyfikator zużywającego podmiotu olejowego odpowiednio PESEL albo NIP. Za pomocą numeru PESEL albo NIP, uczestnicy obrotu paliwami opałowymi są identyfikowani w systemie SENT. To w tym systemie przetwarza się i gromadzi dane osobowe, których ochrona podlega przepisom rozporządzenia RODO.

W związku z wdrożonymi rozwiązaniami można wyróżnić dwa etapy nabycia paliw opałowych:

  1. Zamówienie paliwa opałowego/zgłoszenie zapotrzebowania na paliwo do sprzedawcy. Na tym etapie transakcji kupujący zamawiając dostawę oleju opałowego obowiązany jest podać sprzedawcy swój nr PESEL, bowiem podmiot wysyłający (sprzedawca) musi wpisać ten numer do formularza zgłoszenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu system automatycznie porównuje dane nabywcy z danymi przekazanymi przez nabywcę przy składaniu zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego, co służy uszczelnieniu obrotu paliwami opałowymi.
  2. Potwierdzenie odbioru dostarczonego paliwa.

Całość odpowiedzi dostępna jest po kliknięciu w link. Więcej o zmianach w zakresie potwierdzania zakupu oleju opałowego można przeczytać w artykule.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera!

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Włącz się do dyskusji