SENT GEO – nowe obowiązki przewoźników od 1 października 2018 r.

PrawnicyTransportu.plKomentarze (0)

Rok 2018 przyniósł dwie nowelizacje ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, która z dniem 14 czerwca 2018 r. zmieniła nazwę, obejmując swoim zakresem również przewozy kolejowe.  Obecne brzmienie ustawy to Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów.

Dla przewoźników drogowych duże zmiany zaczną obowiązywać od 1 października 2018 r.  Z tym dniem przedsiębiorcy przewożący towary wrażliwe  objęte SENT będą zobowiązani posiadać w pojazdach urządzenia geolokalizacyjne.

SENT GEO

Technicznie istnieją dwie opcje. Jedna to korzystanie przez przewoźników z już posiadanych systemów geolokalizacyjnych i ich połączenie z systemem MF. Z tej opcji skorzysta prawdopodobnie większość dużych przewoźników. Druga opcja to pobranie  na smartfona lub tablet  (z GPS i transmisją danych) darmowej aplikacji SENT GEO (dostępnej w wersji na telefony z Android oraz IOS). Szczegółowe informacje dotyczące SENT GEO można znaleźć na stronie MF  https://puesc.gov.pl/web/puesc/sent-zsl-geo oraz  https://puesc.gov.pl/web/puesc/sent-zsl-geo-apk . Instrukcję użytkownika mobilnej aplikacji kierowcy SENT GEO w wersji PDF można znaleźć klikając link.

 

OBOWIĄZKI

Nowe obowiązki przewoźników związane z geolokalizatorami:

  • wyposażenie środka transportu w urządzenie geolokalizacyjne,
  • przed rozpoczęciem przewozu uzupełnienie zgłoszenia o numer lokalizatora albo urządzenia zewnętrznego systemu lokalizacji,
  • zapewnienie przekazywania danych przez lokalizator przez całą trasę przewozu

Obowiązki kierowców:

  • włączenie lokalizatora przed rozpoczęciem przewozu towaru na terytorium kraju  albo z chwilą wjazdu na terytorium kraju
  • wyłączenie lokalizatora po dostarczeniu towaru  albo z chwila wyjazdu z kraju

SANKCJE

Za niedopełnienie obowiązków związanych z geolokalizacją sankcje grożą zarówno przewoźnikom, jak i kierowcom.

W przypadku niewywiązywania się z obowiązku zapewnienia przekazywania aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu objętego  zgłoszeniem, na przewoźnika nakłada się karę pieniężną w wysokości 10 000 zł. (art. 22 ust 2a ustawy). W  przypadku niedopełnienia obowiązku przekazywania aktualnych danych geolokalizacyjnych, które wynikało z niedostępności rejestru, odstępuje się od nałożenia kary.

Kierowcy  grozi kara grzywny w wysokości od 5000 do 7500 zł (art 32 ust 1 ustawy) za nie włączenie urządzenia lub jego niewyłączenie w odpowiednim czasie oraz niezatrzymanie pojazdu w przypadku stwierdzenia trwającej dłużej niż godzinę niesprawności lokalizatora albo zewnętrznego systemu lokalizacji

Obowiązek posiadania geolokalizatorów wchodzi od 1 października 2018 r., z tym jednak, że za błędy w ich użyciu kary będą nakładane dopiero od 1 stycznia 2019 r.  Zatem przewoźnicy będą mieli trzy miesiące na  dostosowanie się do zmian.

Podkreślenia wymaga, że przewidziane w ustawie o SENT kary pieniężne nakładane są niezależnie od tego czy niedopełnienie obowiązku było zawinione, czy niezawinione. Znaczenie ma jedynie kwestia obiektywnego wystąpienia naruszenia. Z tego względu w przypadku naruszeń przewoźnikowi trudno będzie uniknąć kary, nawet wówczas gdy niedopełnienie będzie niezawinione i będzie dotyczyło nieistotnej kwestii. Dlatego warto prześledzić ustawę o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów pod kątem nowych obowiązków. Ustawa którą wprowadzona nowe obowiązku dostępna jest po kliknięciu w link.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na obowiązujące od 14 czerwca 2018 r. rozwiązanie, zgodnie z którym, jeżeli w trakcie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej albo kontroli celno-skarbowej stwierdzono naruszenie ustawy SENT, które nie spowodowało uszczupleń  podatku VAT oraz podatku akcyzowego, to  nie wszczyna się postępowania w sprawie o nałożenie kary pieniężnej (art. 30 ust 1 i 4 ustawy). Zgodnie z tym rozwiązaniem przedsiębiorcy nie będą karani za błędy w zgłoszeniach SENT, które były neutralne dla budżetu. Rozwiązania tego nie stosuje się jednak do przewoźników

Help Desc SISC

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania ustawy można skorzystać z informacji udzielanej przez Służbę Celną  – usługa Help Desk SISC. Udzielanie informacji klientom przez Help Desk SISC następuje przy wykorzystaniu trzech podstawowych form komunikacji: mail, telefon, portal. Z naszego doświadczenia wynika, że w przypadku precyzyjnego sformułowania problemu i pytania, informacja udzielana jest bardzo szybko. Na odpowiedź czekaliśmy zaledwie kilka minut i była ona bardzo jasna.

Więcej artykułów dotyczących SENT w sekcji Pakiet przewozowy | SENT.

Masz pytania?

Jeżeli masz pytania, istnieje potrzeba dalszego wyjaśnienia opisanej kwestii lub potrzebujesz pomocy prawnej to zapraszamy do kontaktu z Kancelarią sekretariat@prawnicybiznesu.pl lub telefonicznie 691 839 919 lub 61 424 46 50.

 

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zapisz się na subskrypcję. Powiadomię Cię o nowych artykułach.

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 691 839 919e-mail: sekretariat@prawnicytransportu.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KORCZYŃSKI Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KORCZYŃSKI Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Poznaniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@prawnicytransportu.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: