Olej opałowy-koronawirus

PrawnicyTransportu.plKomentarze (0)

Olej opałowy-koronawirus

W uchwalonej przez Sejm ustawie dotyczącej tzw. tarczy antykryzysowej znalazł się przepis wydłużający do 31 sierpnia 2020 r. okres przejściowy w obrocie olejami opałowymi (art. 60 w/w ustawy). Tym samym, w okresie tym sprzedawcy i nabywcy będą mogli odpowiednio przyjmować i składać papierowe oświadczenia o przeznaczeniu paliw opałowych do celów grzewczych i realizować pozostałe obowiązki wynikające z tej ustawy oraz ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi tak jak dotychczas. Ustawa została podpisana przez Prezydenta w dniu 31 marca 2020 r. i w tym samym dniu ogłoszona w Dzienniku Ustawa (poz. 568). Zgodnie z jej art. 101 ustawa weszła w  życie z dniem ogłoszenia, tj. 31 marca 2020 r. Tym samym stanowi ona obowiązujące prawo, a zatem okres przejściowy został przedłużony. (Olej opałowy-koronawirus).

Podstawa prawna

Od 1 września 2019 r. zmieniły się zasady dotyczące obrotu olejami opałowymi. Z tym jednak, że ustawodawca wprowadził okres przejściowy, który kończy się 31 marca 2020 r. W związku z zaistniałą sytuacją z koronawirusem w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (poz. 568) znalazł się przepis przedłużający okres przejściowy do 31 sierpnia 2020 r.  Chodzi o art. 60 w/w ustawy. (Olej opałowy-koronawirus).

Uzasadnienie przedłużenia okresu przejściowego

2.164. Zmiany w ustawie o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw:

W uzasadnieniu projektu ustawy (tarczy antykryzysowej) wskazano, że w ustawie o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw w art. 16 zawarto przepis przejściowy umożliwiający dokonywanie nabyć paliw opałowych na „starych zasadach” w okresie od 1 września 2019 r. do 31 marca 2020 r. Tak przejściowe rozwiązane było uzasadnione znaczną liczbą osób fizycznych i podmiotów dokonujących obrotu i zużycia paliw opałowych obowiązanych do dokonania zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego w zakresie podatku akcyzowego jako pośredniczący podmiot olejowy lub zużywający podmiot olejowy AKC-RU. Na podstawie wcześniejszych do świadczeń szacowano, że obowiązek rejestracyjny będzie dotyczył ok. 117 000 podmiotów. Analiza liczby dokonanych elektronicznie i papierowo zgłoszeń na 11 dni przed zakończeniem okresu przejściowego wskazuje, że proces rejestracji przeprowadziło skutecznie 25% obowiązanych. Dodatkowo mimo przygotowania dwóch portali, tj. Portalu PUESC i Portalu Podatkowego do przysyłania zgłoszeń w sposób elektroniczny aż 33% obowiązanych złożyło bądź przesłano do właściwych urzędów skarbowych zgłoszenia rejestracyjne uproszczone AKC-RU w postaci papierowej. Mając powyższe na uwadze oraz okoliczności zewnętrzne oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zainteresowanych podmiotów, w projektowanym przepisie proponuje się przedłużenie do 31 sierpnia 2020 r. obowiązywania okresu przejściowego, w którym można stosować przepisy dotychczasowe, tj. przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Tym samym w okresie tym sprzedawcy i nabywcy będą mogli odpowiednio przyjmować i składać papierowe oświadczenia o przeznaczeniu paliw opałowych do celów grzewczych i realizować pozostałe obowiązki wynikające z tej ustawy oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi tak jak dotychczas.Konsekwencją zmiany daty okresu przejściowego wskazanego w ust. 1, jest zmiana dat w przepisach ust. 3 i 4 art. 16 – na 1 września 2020 r. (Olej opałowy-koronawirus).

Więcej na temat zmian w obrocie olejami opałowymi we wpisie SENT – olej opałowy – zmiany od 1 września 2019.

Olej opałowy-koronawirus

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 691 839 919e-mail: sekretariat@prawnicytransportu.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez KORCZYŃSKI Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KORCZYŃSKI Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Poznaniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@prawnicytransportu.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: